Skriv ut

Sverige finansierar den folkräkning i Burma som mitt i en skör reformprocess har rört upp starka känslor bland Burmas etniska minoriteter. Hur ser Sverige till att folkräkningen inte bidrar till konflikt? Det undrar Svenska Burmakommittén, Olof Palmes Internationella Center, Swedish Karen Community och Swedish Rohingya Association i ett brev till svenska ambassaden i Bangkok och Sida.

Hej AnnaMaria Oltorp,

Vi skriver till dig med anledning av det svenska stödet till folkräkningen i Burma/Myanmar. Sverige är en av tio givare som genom FN:s befolkningsfond UNFPA finansierar denna viktiga process. Vi är oroade över att folkräkningen inte är tillräckligt konfliktkänslig och riskerar att bidra till ökade etniska och religiösa spänningar. Vad gör Sverige, som en av de främsta finansiärerna, för att säkerställa att folkräkningen inte bidrar till konflikt? Kommer frågorna om etnicitet och religion i folkräkningen att uteslutas?

Som du vet har en rad olika etniska organisationer i Burma uttryckt oro och missnöje över att dessa frågor finns med.  Folkräkningen delar upp människor enligt den tidigare militärjuntans uppdiktade kategorisering av ”135 nationella raser.”

Som beskrivits i ett tidigare informationsblad riskerar denna kategorisering av invånare att skapa splittringar inom och mellan etniska grupper, och mellan etniska grupper och regeringen. Detta kan i sin tur komma att störa pågående fredssamtal och bidra till etniska spänningar i ett mycket kritiskt skede av Burmas historia. Som du känner till har hundratals människor dödats de senaste åren i konflikter med etniska och/eller religiösa förtecken, bl. a. i delstaterna Rakhine och Kachin, och i Meiktila.

Särskilt utsatt är den hårt förföljda minoritetsgruppen rohingya. Dessa statslösa människor, som avfärdas som illegala migranter från Bangladesh, kommer registreras som ”Other” eller ”Bangladesh”, något som kan användas för att förstärka den statligt stödda diskrimineringen mot dem.

Att inte utesluta frågor om religiös tillhörighet i folkräkningen riskerar även att bidra till religiösa spänningar. I officiell statistik har Burma förringat antalet icke-buddhister i landet. Om den nya folkräkningen konstaterar att andelen muslimer är långt fler än i 1982 års folkräkning, riskerar detta ge ytterligare näring till det anti-muslimska våld som sprider sig över landet.

Internationella experter hissar också varningsflagg. International Crisis Group uppmanar i ett konfliktlarm att alla frågor relaterade till etnicitet och religion i folkräkningen tas bort. Enligt Transnational Institute undergräver folkräkningen fred och försoning i Burma. I en debattartikel riktar vår norska systerorganisation skarp kritik mot att UNFPA visar en förvånande brist på förståelse för etniska faktorer.

Sveriges Burmastrategi betonar att konfliktkänslighet måste genomsyra svenskt bistånd till Burma. Vi vill därför av dig veta vad Sverige har gjort, och gör, för att säkerställa att folkräkningen i Burma/Myanmar inte bidrar till konflikt eller förstärker diskriminering. Hur säkerställer Sverige att UNFPA genomför, och följer, riskanalyser inför ett sådant enormt och viktigt projekt som en folkräkning? Hur säkerställer Sverige att processerna inte allvarligt riskerar förvärra situationen i ett annat land?

Vi ser fram emot ditt svar.

Vänligen,
Svenska Burmakommittén
Swedish Karen Community
Swedish Rohingya Association
Olof Palmes Internationella Center

Publiceringsdatum: 2014-03-10

Till toppen av sidan