Skriv ut

Bästa Cecilia Malmström,

Stort grattis till nomineringen som ny EU-kommissionär!
Vi som skriver detta brev är alla organisationer som på olika vis arbetar
med Västsahara. Det gläder oss att du, som visat stort engagemang och varit
drivande i frågan, utsetts som kandidat till denna post.

Som du säkert känner till har MR-situationen i det ockuperade Västsahara
drastiskt försämrats under hösten. Vi är djupt oroade över denna utveckling.
Ett exempel på detta är gripandet av sju västsahariska MR-försvarare i
Casablanca den 8 oktober. En av de gripna – Brahim Dahane – skulle i måndags
ha tagit emot Per Angerpriset ur kulturministerns hand men sitter istället
fängslad i Rabé, Marocko, i väntan på en militär rättegång och med
dödsstraff som möjlig dom.

EU har tydliga och bra riktlinjer för skydd av MR-försvarare. I dessa
tydliggörs vikten av MR-försvararnas arbete och unionens ansvar för att
verka för deras säkerhet. Detta arbete måste inkludera de västsahariska
människorättsaktivisterna som är oerhört utsatta.

Vi hoppas och tror att du kommer att kunna använda din post i kommissionen
till att klargöra att en förnyelse av EU:s fiskeavtal med Marocko skulle
strida mot folkrätten i den del detta avtal skulle avse västsahariska
vatten. Lissabonfördraget betonar på ett tydligare sätt än tidigare fördrag
vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna. Men i praktiken finns
stora brister i EU:s agerande, som till exempel i fiskeriavtalet med Marocko
liksom avseende bristande engagemang för och uppföljning av västsahariska
MR-försvarares situation.

Vi önskar dig lycka till med ditt nya uppdrag och hoppas på en fortsatt god
dialog angående Västsahara!
Med vänliga hälsningar,

Kristna Fredsrörelsen
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen
Emmaus Stockholm
Olof Palmes Internationella Center
Föreningen Västsahara
Västsaharaaktionen
Nätverket för ett fritt Västsahara

Publiceringsdatum: 2009-11-20

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...