Skriv ut

Unga människor i Bosnien och Hercegovina saknar inflytande över samhället och drömmer om arbete, bostad eller om att emigrera för att få ett bättre liv i utlandet. Palmecentrets samarbetspartners jobbar aktivt för att involvera kvinnor och unga i samhället, men de verkar i en hård miljö och brist på politisk vilja försvårar arbetet.

I dream big. Sarajevo 2012. Foto: Anna-Maria Marklund

– Vi har fjorton olika regeringar: i federationen, på entitetsnivå och så på kommunnivå. Föreställ dig hur många människor det finns i det här landet som gör allt de kan för att försöka behålla makten! säger Dzenana Aladjuz, generalsekreterare på Palmecentrets samarbetspartner Infohouse i Sarajevo.

Bosnien och Hercegovinas konstitution vidmakthåller etnisk splittring och den politiska administrationen slukar 60 procent av landets BNP. Palmecentret har arbetat här sedan nittiotalets början för att främja säkerhet, fred och demokrati. Även om många framsteg har skett sedan krigets slut står Bosnien och Hercegovina inför många utmaningar. Nationalism dominerar den politiska scenen vilket försvårar relevanta reformer som arbetsmarknadsåtgärder, socialpolitik eller offentliga investeringar. På grund av fattigdom, hög arbetslöshet och utbredd politisk korruption ser de mestadels manliga, äldre politikerna sitt uppdrag som en säker inkomst snarare än som en möjlighet att skapa samhällsutveckling.

Infohouse arbetar med att sprida information och främja mänskliga rättigheter i Bosnien och Hercegovina. Arbetslösheten bland unga i landet är nästan 60 procent och många drömmer om att fly utomlands. Dzenana Aladjuz berättar att kunskapsväxlingen med Palmcentret har haft stor betydelse för Infohouse.

– Kanske viktigare än det ekonomiska biståndet är de kunskaper och erfarenheter om projekthantering som vi fått. Den kompetensutveckling som Palmecentret gett oss gör att vår verksamhet kvalitativt kommer att förbättras, det handlar om ett riktigt partnerskap.

Palmecentret stödjer Infohouse’s volontärprojektet som vänder sig till bosniska gymnasieungdomar. Ungdomarna har växt upp med sviterna efter kriget, nationalism och fattigdom och ser mörkt på framtiden. Projektet syftar till att ge dem erfarenhet och kontakter inför yrkeslivet genom utbildning och volontärarbete på olika företag och institutioner.

– Det svåraste när vi arbetar med unga är att visa dem att de måste fortsätta att vara positiva och inte bli apatiska. Men det är viktigt att respektera dem och ha viss förståelse, de är ju inte dumma, de förstår att deras situation inte prioriteras, berättar Dzenana Aladjuz.

I kölvattnet av den ekonomiska krisen och med politiker som sätter stopp för utbildningspolitiska program arbetar Infohouse i motvind. Men projektet har haft goda resultat och nu bjuds unga som fått jobb in för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Vi försöker förmedla att det finns människor som det gått bra för och som fått jobb genom projektet hos våra volontärpartners. De inspirerar deltagarna i volontärprogrammet med sina berättelser och försöker förmedla att det finns hopp och möjligheter i vårt land, säger Dzenana Aladjuz.

En annan av Palmecentrets partnerorganisationer som verkar för ungas samhällsinflytande är handelsfacket i Bosnien och Hercegovina.

– Vi har lärt oss från samarbetet med de skandinaviska länderna att det är viktigt att involvera unga i facket. Nyligen har vi reformerat handelsfacket genom att de som tidigare suttit i ungdomssektionen fått ledande positioner och vi hoppas att detta kommer att locka fler unga, säger Merima Tabaković som nyligen valdes till ordförande för fackets ungdomssektion.

Endast 37 procent av kvinnorna i Bosnien och Hercegovina har en formell anställning och de få kvinnor som har jobb är rädda för att bli av med det. Denna rädsla utnyttjas av arbetsgivarna. Kvinnor är mer utsatta på arbetsmarknaden på grund av sexuella trakasserier och otryggare anställningsformer. Handelsförbudet drivet ett kvinnonätverk, med stöd av Palmecentret, som ger medlemmar juridiskt stöd och vägledning. Solidariteten och utbildningen som kvinnonätverket genererar stärker deltagarna.

– Kvinnor blir ofta uppgivna och trötta på att försöka och försöka. Det är viktigt att höja kunskapen hos kvinnorna och skapa samhörighet. Vi ger rådgivning till kvinnorna för att de ska lära sig vad de själva kan göra. Tanken är att de kvinnor som utbildats genom kvinnonätverket ska sprida information till andra kvinnor som inte är nöjda med sina arbetsförhållanden, säger Merima Tabaković.

Text: Sofia-Joelson
Foto: Anna-Maria Marklund

Publiceringsdatum: 2012-05-11

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...