Skriv ut

Ett av de största hoten mot Afrikas framtid – och en fullständig livsfara för kontinentens kvinnor och flickor – är hiv/aidsepidemin. Under rubriken ”Brist på jämställdhet dödar miljoner” diskuterade Palmecentrets Thoko Matshe och RFSU:s generalsekreterare Katarina Lindahl hiv/aidssituationen i södra Afrika.

Att den bristande jämställdheten faktiskt bidrar till miljoner afrikanska kvinnors död i aidsrelaterade sjukdomar är ett faktum, konstaterade Thoko Matshe, som själv kommer från Zimbabwe och är baserad i Johannesburg i Sydafrika.

– Det finns flera orsaker till detta men de flesta beror på att de strategier och metoder som används för att förebygga hiv utgår från att båda parter samtyckt till att ha sex. Man tar inte hänsyn till att de flesta afrikanska kvinnor inte har något val. Detta beror i sin tur på att de riskerar att utsättas för våld av sin partner. De har inte heller tillgång till några resurser, de har varken arvsrätt eller rätt till egendom.

– Denna sårbarhet och ojämlika maktposition innebär att kvinnor inte har möjlighet att förhandla om säker sex, fortsatte hon. Kulturella traditioner och värderingar fortsätter också att påverka kvinnors liv och hindrar dem från att själva bestämma över sin sexualitet eller att köpa medicin om de blir sjuka.

Katarina Lindahl ansåg också att ojämlikheten mellan könen har en negativ inverkan på kvinnors möjlighet att själva bestämma över sina liv, något som ibland kan vara rent livsfarligt.

– Inte minst i länder där hiv/aids är vanligt förekommande utsätts framför allt unga kvinnor för stora risker. Den övergripande orsaken är det patriarkala samhället som hindrar kvinnor från att ta kontrollen över sina egna kroppar och sin egen sexualitet. En annan faktor är pengar. Fattigdom är en drivkraft när det gäller risktagande. Om man vill överleva och förhindra att ens barn svälter eller blir sjuka och dör tvingas man kanske att ta sexuella risker. Det kan också handla om unga kvinnor som vill få ut något av livet och som säljer det enda de har, nämligen sin kropp, för en ny klänning eller ett diskotekbesök.

Risken att utsättas för våld bidrar i hög grad till kvinnors maktlöshet, fortsatte Katarina Lindahl. Så länge man riskerar att misshandlas av sin man om man kräver att han använder kondom är det lätt att låta saken bero – och istället utsätta sig själv för risken att smittas.

– Hälften av världens befolkning är under 25 år, och hälften av de som infekteras av hiv är också under 25 år. Många av dem är flickor och unga kvinnor. Det finns studier som visar att unga flickor smittas två, tre eller till och med sex gånger oftare än jämnåriga pojkar. Detta beror på prostitution, men också på äktenskap mellan äldre män och unga kvinnor. Enligt en studie har 70 procent av de kvinnor som lever med hiv/aids smittats inom äktenskapet, av den enda sexualpartner de haft, det vill säga de har smittats av sin make.

ABC-metoden inte tillräcklig

Inom hivpreventionen har den så kallade ABC-metoden vunnit mark de senaste åren. Metoden (Abstinence, Be faithful, use Condoms) har varit framgångsrik såtillvida att olika grupper har kunnat ta till sig den ”bokstav” som passat dem bäst. Men enligt Thoko Matshe bygger även denna metod på den felaktiga uppfattningen att all sex äger rum i samförstånd mellan de inblandade.

– Avhållsamhet (Abstinence) är inte särskilt relevant för kvinnor som utnyttjas och som tvingas till sex. Många kvinnor har visserligen avhållit sig från att ha sex – för att ett par månader efter att de tvingats gifta sig med en äldre man ha smittats av hiv!

– Att vara trogen (Being faithful) är väl bra, fortsatte hon. Men om man inte har möjlighet att säga nej till sin hivpositive make får man ändå hiv förr eller senare. På samma sätt är det med kondomanvändandet (use Condoms). Det förutsätter att kvinnor har makten att kräva att mannen använder kondom.

En anledning till att ABC-metoden misslyckas är att det land i världen som ger mest pengar till hälsosektorn inom FN, USA, numera kräver att organisationer som jobbar med familjeplanering och hivförebyggande ska prioritera A, det vill säga avhållsamhet, berättade Katarina Lindahl.

– Men avhållsamhet fungerar inte. Det har aldrig fungerat. Har man tur kan man få ungdomarna att skjuta upp sexualdebuten med ett halvår. Men när de sedan ändå börjar med sex har de sämre kunskaper och en extra börda i form av skam och skuldkänslor över att de inte kunde avhålla sig.

Inom forskningen har det länge pågått försök att ta fram ett smittskydd som kvinnan själv kan kontrollera, och som helst inte heller ska kunna upptäckas. Den kvinnliga kondomen femidom är en sådan, fast den är dyr och lätt att avslöja, konstaterade Thoko Matshe. En annan är mikrobiocider, ett slags gel som förs in i vaginan och som varken luktar eller smakar och alltså är lätt att dölja för en misstrogen partner.

– Varje gång man frågar forskarna hur det går med mikrobiociderna svarar de att det kommer att dröja ytterligare fem år innan det finns en färdig produkt. Samma sak har de sagt i evigheter, sade Katarina Lindahl.

Obligatorisk sexualundervisning nödvändig

På en fråga från publiken om vikten av information, och att rätt information ges vid rätt tillfälle, svarade Katarina Lindahl att obligatorisk sexualundervisning är enda sättet.

– Gång på gång, i så många länder, har jag sett undervisning som går ut på att lära ungdomarna hur viruset ser ut. Det kommer inte att skydda dem från smitta. Ofta möter jag makthavare och religiösa ledare som säger att vi inte ska ge ungdomarna sex- och samlevnadsundervisning eftersom vi riskerar att väcka den björn som sover. Detta är den farligaste attityden av alla, anser jag. Sexualiteten är en del av den mänskliga utvecklingen och förr eller senare kommer alla att känna att ’detta är någonting som jag skulle vilja testa’. Har vi då verkligen råd att låta så många människor dö för att bibehålla en tradition?

Den afrikanska kontinenten har fullkomligt översköljts av kampanjer för att förebygga hiv/aids, förklarade Thoko Matshe. Ändå lever cirka 25 miljoner människor med hiv i södra Afrika – av det totala antalet i världen, 38 miljoner. Alltså räcker det inte med information.

– Hela den afrikanska kulturen genomsyras av förnekande. Åtminstone den manliga kulturen, ibland tror jag att vi kvinnor har en helt annan kultur, men det är en annan fråga. Även regeringarna förnekar faktum när de vägrar ta tag i problemet. Och i slutändan är det människorna på gatan som dör, medan de själva har råd att köpa medicin.

Enbart information räcker inte för att besegra hiv/aids, sade Katarina Lindahl. Att förändra attityder är lika viktigt och, viktigast av allt, att få bukt med fattigdomen.

– Attityder går att förändra, det har vi gott om exempel på. Men man måste vara motiverad. Därför tror jag inte att vi någonsin kommer att lyckas i kampen mot hiv/aids om vi inte samtidigt bekämpar fattigdomen. Om man ändå riskerar att dö om fem år eller se sina barn dö är man beredd att ta sexuella risker, det är ju självklart.

En annan fråga från publiken handlade om familjens roll, och om man kan se några förändringar när det gäller synen på pojkar respektive flickor inom familjen.

Jo, visst förändras attityderna, bekräftade Thoko Matshe. Problemet är bara att förändringen går åt två håll; samtidigt som kvinnor vunnit vissa framsteg blir kraven på en återgång till den gamla kulturen allt högre.

– Många känner att deras kultur är hotad och därför håller de fast vid attityder som definitivt inte för oss framåt.

Katarina Lindahl påminde om utvecklingen i storstäderna, där även ungdomar utan pengar i allt större utsträckning har tillgång till världen genom alla de Internetcaféer som öppnas.

– Tillgången till internet gör att behovet av traditionella förebilder minskar. Vuxenvärlden säger ofta att internet är farligt, men vi får inte glömma att det också ger redskap till en positiv förändring.

Inte minst viktigt när det gäller situationen för kvinnor i södra Afrika är det stigma som hiv/aids fortfarande för med sig, ansåg både Thoko Matshe och Katarina Lindahl. En kvinna som får reda på att hon är hivpositiv kommer inte att våga berätta det för sin man så länge han bara kommer att anklaga henne för att ha varit otrogen och hon riskerar att bli utstött, poängterade Katarina Lindahl.

– För mig handlar det om att ta avstånd från det som är dåligt i min kultur. Jag vill inte att min egen kultur ska bli min död, sade Thoko Matshe.

Text: Åsa Nyquist Brandt

Publiceringsdatum: 2006-05-18

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...