Skriv ut

Endast 46 procent av befolkningen röstade i det serbiska presidentvalet och misstron mot politiker är utbredd. Serbiska arbetare saknar ofta kunskap om sina sociala och ekonomiska rättigheter vilket Palmecentrets samarbetspartners arbetar hårt för att förändra.

Det juridiska ramverket är på plats, men bristande kunskap och vilja hos politiker hindrar implementeringen av lagarna, menar Palmecentrets samarbetspartner.

– Människor i Serbien har det svårt, väldigt svårt, speciellt i spåret av den ekonomiska krisen. Både inhemska och utländska företag utnyttjar arbetarna, som inte är medvetna om sina rättigheter. Lönerna är låga och jag ser inga tecken på att arbetare kommer att få sina sociala rättigheter inom en överskådlig framtid, säger Vladimir Jovanović expert på sociala och ekonomiska rättigheter vid Palmecentrets samarbetspartner Center for Democracy Foundation. Organisationen startades 1994 av Demokratiska partiets före detta ordförande Dragoljub Micunovic och en grupp intellektuella.

Under Milosevicregimen var kampen för demokrati förenad med fara. I dag går arbetet för sociala och ekonomiska rättigheter i Serbien trögt och privatiseringsvågen försvårar arbetet för befolkningens välfärd.

– Man har ålagt privata, utländska banker att sköta socialförsäkringar och hälsoförsäkringar och dessa betalas nu inte ut, säger Vladimir Jovanović.

Center for Democracy Foundation arbetar för demokratiska rättigheter och europeisk integration. Innebörden av EU-samarbetet är dock omtvistat i landet.

– Människor här förknippar EU med liberal kapitalism och ökad rikedom, inte med krav på förbättrade sociala och ekonomiska rättigheter. I själva verket borde jämlikhet och solidaritet stå i centrum när man pratar om det europeiska integrationsarbetet, säger Vladimir Jovanović.

Tillsammans med Palmecentret har organisationen drivit projektet ”Alla har rätt till en säker arbetsplats” vilket bestod av ett utbildningsprogram för att få människor att förstå att de inte bara har skyldigheter i samhället utan också rättigheter som de kan utkräva.

Den utbredda korruptionen är ett stort problem i den serbiska statsapparaten och Jovanović är uppgiven inför den bristande politiska viljan.

– Vilken normal politiker skulle vilja att alla dessa skattpengar försvinner från budgeten istället för att användas till att implementera lagrarna, som finns där på plats?

Vladimir Jovanović berättar att många serbiska politiker driver nationalistisk opinionsbildning för att inte frågor om socioekonomiska rättigheter och korruption skall beröras och komma upp på dagordningen. Okunskap om lagstiftningen hos politikerna är en annan bidragande faktor till de bristande sociala trygghetssystemen.

– Vi har fått många nya lagar på kort tid eftersom vi har velat uppnå status som EU-kandidatland, men människor vet inte hur de ska använda dem och vad de faktiskt innebär.

I september 2012 startar Center for Democracy Foundation, i samarbete med Palmecentret, en insats som syftar till att få nyvalda lokalpolitiker att implementera de lagar som finns angående sociala och ekonomiska rättigheter för att på så vis förbättra förhållandena för Serbiens befolkning.

Text: Sofia Joelson
Foto: Anna-Maria Marklund

Publiceringsdatum: 2012-06-04

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...