Skriv ut

Aftonbladet och Palmecentret bedriver en insamling till stöd för de kamerunska skogsarbetarna som lurats på sin lön. Många berörda menar att en regeländring måste till för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Att processerna kring arbetskraftsinvandring måste involvera både fackliga organisationer och myndigheter förordade Palmecentrets ordförande Lena Hjelm-Wallén redan 2006, då hon var ordförande för den statliga utredningen ”Kommittén för arbetskraftsinvandring”.

kamerun_992.jpg– Den upprörande behandlingen av de kamerunska migrantarbetarna hade kunnat undvikas om den borgerliga regeringen lyssnat på facken när systemet för arbetskraftsinvandring ändrades 2008, säger Lena Hjelm-Wallén.

2006 hade den statliga utredningen om arbetskraftsinvandring lagt fram sitt betänkande till regeringen. Utredarna lyfte behovet av att arbetsmarknadens parter tillsammans utformade processerna kring arbetskraftsinvandring. Detta för att undvika att arbetare skulle bli lurade och utnyttjade i Sverige.

– Den borgerliga regeringen struntade i utredningens förslag. Utredningen tryckte hårt på att det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Hjelm-Wallén.

Men ordning och reda har det inte blivit. Skandalerna om illa behandlade arbetare har avlöst varandra. En svensk arbetsgivare som presenterar ett avtal för en exempelvis kamerunsk arbetare kan bryta mot avtalet i Sverige. Även om det är godkänt och stämplat av svenska myndigheter.

– För att skydda de som söker arbete i vårt land mot oseriösa arbetsgivare kan inte arbetsgivaren ensam få bestämma processen. Både myndigheter med arbetsmarknadsöverblick och berörda fackliga organisationer måste på allvar vara med. Detta gäller också för att systemet med arbetskraftsinvandring ska ha trovärdighet och legitimitet, något regeringen nu är i full färd med att urgröpa, säger Hjelm-Wallén.

Samma år som de nya regelverken röstades igenom gav Socialdemokraterna ut rapporten ”Migration – en rättvis värld är möjlig”. Den var resultatet av ett rådslagsarbete som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström och där Lena Hjelm-Wallén också ingick. En av de frågor som togs upp var arbetskraftsinvandring, så här står det i rapporten:

”Exemplen på där invandrad arbetskraft exploateras och kränks är tyvärr allt för många. När vi säger välkomna att komma till Sverige och arbeta, har vi också ett ansvar att göra vad vi kan för att förhindra att människor utnyttjas eller far illa. Det finns flera sätt att stärka migranternas position som bör övervägas, så som juridiskt bindande anställningserbjudande före inresa, efterhandskontroller och sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som missköter sig. Tyvärr innebär det borgerliga lagförslaget som har lagts på riksdagens bort att migrantens utsatthet ökar när arbetsgivare i praktiken kommer att tilldelas rätten att avgöra om den enskildes uppehållstillstånd.”

Text: JOHN RUNESON
Foto: SVT och Palmecentret

Du kan bidra till insamlingen till de kamerunska skogsarbetarna genom att sätta in pengar på Plusgiro 570-2. Märk din insättning SKOG.

 

Publiceringsdatum: 2013-03-27

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...