Skriv ut

Yin Myo från organisationen Women’s Galaxy konstaterar att när det kommer till kvinnofrågor är alla frågor viktiga. Tillsammans med sina kollegor ser hon dagligen olika uttryck för bristande jämställdhet i Burma. Parlamentet är i princip tomt på kvinnor och många kvinnor väljer att inte organisera sig av rädsla för att bli arresterade.

Burma, Womens Galaxy Foto: Sara KollbergEfter valet i Burma år 2010 blev det uppenbart att kvinnor även behöver organisera sig inne i landet, inte bara i exil. En fjärdedel av parlamentets alla platser fylldes, i enlighet med den odemokratiska konstitutionen från år 2008, av militärer. En majoritet av de resterande platserna gick till representanter för partiet Union Solidarity and Development Party (USDP), ett parti som satts samman av den förra militärregimen. Många av dessa representanter var själva forna militärer. Därför fanns det bara ett fåtal platser kvar till övriga partier och endast tre procent av platserna i parlamentet innehas av kvinnor.

Enligt Yin Myo, en av fyra huvudansvariga i personalen, har de fåtal kvinnorna i parlamentet ingen verklig beslutsfattande makt. Därför är Women’s Galaxy för en kvotering av kvinnor till parlamentet:

– Om tjugofem procent per automatik är soldater, borde även kvinnor kvoteras in, resonerar Yin Myo. Men hon betonar att kvotering endast är en tillfällig lösning. Den enda långsiktiga lösningen är en riktig, utbredd jämställdhet. Även inom politiken. Hittills har Women’s Galaxy kunnat verka relativt ostört i Rangoons utkanter. Yin Myo förklarar att de ofta tillåts mer handlingsutrymme än andra organisationer.

– De låter oss arbeta med kvinnofrågor, för det ses inte som politiskt arbete, säger Yin Myo. Samtidigt är verksamheten i Burma förknippad med större risker än i exilområdena runt gränsen till Burma.

– Vi måste vara försiktiga i vårt arbete. Vi jobbar med kvinnofrågor, men vi samarbetar också med politiska partier och aktivister. Vi kan arresteras när som helst eftersom vi är oregistrerade och olagliga, säger Yin Myo. Women’s Galaxy har inget formellt samarbete med något specifikt parti, men det händer att politiska medlemmar och aktivister bjuds in till organisationens aktiviteter, eller att de själva deltar i aktiviteter som andra aktörer anordnar.

Women’s Galaxy samarbetar även med fackförbund, som ofta har ett vakande öga på sig. Utbildningarna i mänskliga och kvinnors rättigheter är också politiskt känsliga, liksom organisationens kontakter med jurister, som kan hjälpa kvinnor vars rättigheter har kränkts. För många kvinnor i Burma är steget väldigt långt till att själva organisera sig.

– Även i Rangoon vet kvinnor inte om att de har rättigheter. De vet ingenting om politik. De tror att de inte får vara med i politiken, konstaterar Yin Myo. Hon berättar att många kvinnor är rädda för sina barns och för sin egen säkerhet, och att detta hindrar dem från att organisera sig. Kvinnor har också ansvaret för de gemensamma barnen och hushållet, så många har helt enkelt inte heller tid till något annat. Men Women’s Galaxy försöker utforma sin verksamhet så att den är inkluderande och öppen, även för upptagna kvinnor. De begränsar sina aktiviteter till tre, fyra timmar åt gången, så att även de kvinnor som har barn kan delta.

Tha Play Paw, Yin Myos kollega inom Women’s Galaxy, berättar att kvinnor inte tillåts vara ledare i samhället i Burma. I stället förväntas de stanna i hemmet och sköta om hushållet.

– Den största utmaningen är att omvända vår inställning. Både kvinnor och män tänker att kvinnor ska stanna i hemmet. Men för att nå dit krävs tålamod och ett långsiktigt arbete.

– Vi når inte vårt mål om vi är arga. Vi måste förklara och vara pedagogiska, konstaterar Tha Play Paw.

Yin Myo menar att Burma inte har ändrats på riktigt, och att stöd fortfarande behövs.

– Omvärldens stöd och engagemang behövs fortfarande. Lyssna inte bara på regeringen, lyssna på civilsamhället – de i civilsamhället vet hur det är. Folk lever fortfarande i samma svåra situation som förut, avslutar Yin Myo.

Women’s Galaxy stöds av Palmecentret tillsammans med S-kvinnor Hallsberg.

Text: Angelika Kahlos

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Till toppen av sidan
– Den största utmaningen är att omvända vår inställning. Både kvinnor och män tänker att kvinnor ska stanna i hemmet. - Tha Play Paw

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...