Skriv ut

I ljuset av satsningarna på Jas, som motiveras med svensk säkerhet, borde det vara självklart att höja nivån på stödet till arbetet för demokrati i Ryssland. Något som främjar både svensk, rysk och europeisk säkerhet. Stödet borde uppgå till minst 100 miljoner kronor. Det framstår ändå som småpengar jämfört med Jas 90 miljarder. Det skriver Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback.

Nyligen rapporterades om hur Ryssland storsatsar på försvaret. Under en tioårsperiod avsätts drygt 4000 miljarder svenska kronor som ska gå till allt från förbättrade villkor för landets värnpliktiga till inköp av utländsk krigsmateriel.

Pavel Felgenhauer, en av Rysslands främsta oberoende försvarsanalytiker, viftar bort oron om ökad risk för anfall mot Sverige. ”Sverige är helt ointressant för Ryssland” säger han till SVT:s Moskvakorrespondent.

Andra bedömare hävdar motsatsen. Folkpartiet lyfter inte sällan den ryska upprustningen i argumentationen för ökade svenska försvarssatsningar. I vårt eget parti förekommer ofta hotet från Ryssland i de försvarspolitiska övervägandena. Nu senast i samband med riksdagens beslut att köpa in 40-60 nya Jas-plan. Något som beräknas kosta 90 miljarder på 30 år.

Sverige har inte möjlighet att på egen hand rusta sig från konflikter. Oavsett hur många miljarder vi lägger på Jas-plan och andra militära satsningar, kan det aldrig förebygga orsakerna till krig. För det krävs helt andra satsningar. Det handlar bland annat om att stödja utvecklingen av demokrati i Ryssland, inte minst när det gäller förstärkta medborgerliga rättigheter och ökad rättssäkerhet. Det handlar också om att bidra till ett stärkt civilsamhälle och minskad fattigdom.

Därför är det anmärkningsvärt hur regeringen Reinfeldt har strypt demokratistödet till Ryssland. Det stöd som används för att stärka ryska fackföreningars, kvinnoförbunds och ungdomsorganisationers inflytande i landet. Något som är nödvändigt för att den ryska demokratin ska kunna utvecklas.

När alliansregeringen tillträdde 2006 uppgick den andel av biståndet som rörde demokratifrämjande åtgärder i Ryssland till 100 miljoner kronor per år. Regeringen beslutade att skära ned stödet med 90 procent. Kvar blev cirka tio miljoner kronor.

Trots fortsatta och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, maktmissbruk och stora svårigheter för landets svaga föreningsliv att verka fritt. Regeringens beslut mötte kraftig kritik.

I riksdagens utrikespolitiska debatt 2010 gjorde utrikesminister Bildt därför stor sak av att regeringen då ”tredubblade” sitt stöd till Rysslands demokratiska krafter. Men som Östgruppens ordförande Martin Uggla snabbt påpekade var det rent hyckleri.

De cirka 35 miljoner kronor regeringen anslog innebar fortfarande en stor minskning (65 procent) jämfört med den ursprungliga nivån som rådde vid valet 2006. Det är lätt att hålla med om vad Martin Uggla då formulerade: ”Det är förstås välkommet och ett steg i rätt riktning att stödet nu höjs. Men det är ändå sorgligt att Sveriges regering, som brukar tala varmt om sitt engagemang för mänskliga rättigheter, inte är beredd att återställa tidigare nivå på demokratibiståndet till Ryssland. Stödet till Rysslands demokratiska krafter behövs idag mer än någonsin. Det skulle snarare krävas en reell tredubbling av det tidigare stödet, upp till 300 miljoner kronor per år.”

I år löper den svenska strategin för stöd till mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland ut. Och det är hög tid att formulera hur nästa strategi, som ska börja gälla 1 januari 2014, ska se ut.

I ljuset av satsningarna på Jas, som motiveras med svensk säkerhet, borde det vara självklart att höja nivån på stödet till arbetet för demokrati i Ryssland. Något som främjar både svensk, rysk och europeisk säkerhet. Stödet borde uppgå till minst 100 miljoner kronor. Det framstår ändå som småpengar jämfört med Jas 90 miljarder.

Jens Orback
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

* * *

Texten har publicerats i bland annat Aip.

Publiceringsdatum: 2013-04-04

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...