Skriv ut

Sylvia och Vilma arbetar för ett öppnare, mer demokratiskt och rättvist Brasilien genom barn- och ungdomsorganisationen Mirim-Brasil. - Det häftigaste är att se hur människors självkänsla växer, säger Sylvia Siqueira Campos, som är ordförande i föreningen.

Sylvia och Vilma, ordförande ooch vice ordförande. Foto:  Mikael Näve LjunggrenBrasilien är ett land med oerhörda kontraster. Ett samhälle som rör sig mellan ytterligheterna av ofattbar rikedom och bottenlös fattigdom. Det är ett av det länder i världen som har störst sociala och ekonomiska klyftor.

I en omgivning präglad av sådan samhällelig splittring är barn och ungdomar extra utsatta. De drabbas hårdast av fattigdomen, av utanförskapet, och de lockas in i kriminalitet och prostitution. Varje större brasiliansk stad är ett exempel på denna verklighet och Recife, i delstaten Pernambuco utgör inget undantag. Det var för att försöka hantera, påverka och förändra denna situation som Mirim-Brasil skapades.

– Det häftigaste är att se hur människors självkänsla växer, att få vara en del av en process mot ökad självmedvetenhet, se hur modet ökar och med det viljan att ta plats, säger Sylvia Siqueira Campos, ordförande för Mirim-Brasil.

– Det handlar om att medvetandegöra! fyller doña  Vilma i, viceordförande i föreningen.

Deltagande centralt

Sylvia och Vilma länge arbetat med Mirim-Brasil och kan inte tänka sig en bättre organisation att engagera sig i. De återkommer båda gång på gång till hur centralt deltagande är – att människor har viljan och förmågan att delta på samhällets alla nivåer. Bara så kan demokratin fördjupas och breddas.

Sylvia är tjugosju år gammal och valdes till ordförande för organisationen för en knapp månad sedan. Hon har vuxit upp med Mirim-Brasil. Hennes pappa Carlos var med i Mirim från början och tog med Sylvia på möten, aktiviteter och långa diskussionskvällar. Som trettonåring började hon delta mer aktivt och har blivit kvar sedan dess. På frågan om varför hon stannar kvar svarar Sylvia allvarligt att hon inte kan tänka sig något modigare sätt att engagera sig för ett progressivt Brasilien.

Vilma å andra sidan är sextionio år gammal. Även hon har varit med nästan sedan starten. Vilma är en av de lokala ledarna i de många gräsrotsorganisationer som är en nödvändig del av Mirim-Brasils sätt att arbeta. Det är genom dessa lokalt förankrade föreningar som Mirim-Brasil genomför sitt arbete till stöd för barn och ungdomar i kampen för ett öppnare, mer demokratiskt och rättvist Brasilien. Vilma är en av organisationens mest engagerade aktivister och hennes glada ögon är intensiva och vänliga. Vi sitter tillsammans i ett av föreningens två små rum i centrala Recife och diskuterar vad det är som gör Mirim speciellt. Återigen betonar de deltagande.

– Det handlar om vetskapen om att vi kan göra något för att påverka vår egen och andras situation. Deltagande är väldigt viktigt, säger Vilma.

– För att öka det folkliga deltagandet behöver vi rikta in oss på de resurssvaga i samhället. Att få med dem i diskussionen och beslutsprocessen kräver att de har tillräckligt med självförtroende och kunskap för att kräva det utrymmet.

Unga Örnar har genom olika avdelningar varit med från starten och samarbetat i en rad olika projekt. Man har byggt skolor, stöttat och utbildat unga mödrar, arbetat tillsammans för att hitta unga lokala ledare och utbildat, diskuterat och argumenterat kring rättvisa, mänskliga rättigheter och deltagande.

Latinamerikanskt nätverk mot hiv och aids

För närvarande arbetar Mirim-Brasil, tillsammans med Unga Örnar centralt och Palmecentret, med att skapa ett latinamerikanskt ungdomsnätverk mot hiv och aids. Det träffar andra ungdomsorganisationer som arbetar för barnens rättigheter i Latinamerika för att utforma en gemensam arbetsplan och diskutera vikten av att arbeta aktivt mot hiv och aids.

Idén till projektet föddes ur gemensamma diskussioner om vad som kunde göras för att förbättra kunskapen om situationen bland barn och ungdomar om sjukdomens spridning och följder.   Man träffas en gång om året för att utbyta erfarenheter och håller sedan löpande kontakt med varandra. En intern hemsida har skapats och en bulletin publiceras två gånger om året.

Engagemanget i IFM-SEI (International Falcon Movement – Socialist Education International) har ökat, och kontakt har tagits med liknande nätverk i Latinamerika men även i Asien och Afrika.  Sylvia har varit med och drivit projektet sedan starten och resonerar kring vad det är som gör ett latinamerikanskt nätverk betydelsefullt.

– Det är ett viktigt projekt eftersom det handlar om att stödja framväxten av demokratiska samhällen. Genom att förena våra olika kompetenser och erfarenheter från skilda kulturer stärker vi varandra i kampen mot de problem som påverkar oss, såsom hiv och aids.

Text och foto: Mikael Näve Ljunggren

Mirim-Brasil grundades för nitton år sedan, med stöd av Unga Örnar i Örebro.  Tillsammans med Unga Örnar och Palmecentret har Mirim-Brasil sedan genomfört en rad olika projekt,  för att skapa ett öppnare Brasilien, där barn och ungdomar är medvetna om vilka medborgerliga och mänskliga rättigheter de har.Namnet Mirim är en lek med ord. Mirim betyder ”liten” på Tupí Guaraní, ursprungsbefolkningsens språk, men är också en förkortning för Movimento Infanto Juvenil de Reinvindicacão, ”rörelsens för  barnens och ungdomars rättigheter”. Mirim är förkortningen MIR, när man läser det fram- och baklänges.

 

Publiceringsdatum: 2010-02-04

Till toppen av sidan
Det handlar om vetskapen om att vi kan göra något för att påverka vår egen och andras situation. Deltagande är väldigt viktigt. - Vilma viceordförande i föreningen

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...