Skriv ut

Man kan inte styra livet i Mellanöstern med lagar från medeltiden! Det säger Mitri Raheb, välkänd präst från Betlehem på besök i Sverige. Med stöd av bland andra Palmecentret samlar han religiösa ledare i regionen till samtal om förhållandet mellan religion och politik.

Mitri Raheb. Foto: Agneta CarlesonMitri Raheb är pastor i den lutheranska församlingen i Betlehem och initiativtagare till The International Center of Bethlehem, en omfattande utbildnings- forsknings- och kulturverksamhet som drivs i ekumenisk anda. Han är en välkänd person i Palestina och internationellt, han har ätit frukost med Obama och har stående erbjudanden från universitet och kyrkor i Europa och USA om jobb, bostad och försörjning.

Men trots att Mitri Raheb ofta känner ilska och pessimism över utvecklingen i regionen har han aldrig ens övervägt att lämna sin födelsestad Betlehem på det ockuperade Västbanken för ett bekvämare liv i något västland. Istället utvecklar han hela tiden verksamheten på centret med nya projekt.

– När jag eller mina medarbetare känner oss arga och besvikna, då är det dags att starta ett nytt projekt. Man måste vända den energi som ilskan ger till något positivt och konstruktivt, förklarar han.

– Vi har blivit arga många gånger, så med åren har det har blivit väldigt många projekt. Det senaste är ett nytt studiecenter som öppnade häromveckan, tillägger denne mildögde men mycket klarsynte pastor med ett skratt.

Under sitt korta Sverigebesök ska han vara med på avslutningssamtal kring det dialogprojekt om religion och politik som han har lett och som haft ekonomsikt stöd av Palmecentret och Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS, inom ramen för det partinära stödet. Han ska också diskutera en fortsättning på samarbetet med Palmecentret.

Dialogprojektet omfattar sex länder – Palestina, Libanon, Syrien, Egypten, Jordanien och Sverige. Under de tre år som projektet pågått har Raheb och hans medarbetare samlat religiösa ledare från ett 80-tal organisationer i deltagarländerna för att diskutera vilken roll religion respektive politik bör ha i i Mellanöstern. Man har också ordnat möten med unga människor på detta tema.

Förhållandet mellan religion och politik avgörande

Mitri Raheb är övertygad om att förhållandet mellan religion och politik är avgörande för regionen. Att den nuvarande situationen, med starka religiösa organisationer som kräver ett stort inflytande över politiken och människornas dagliga liv, inte kan fortsätta om man vill nå ekonomisk och social utveckling.

– Men målet för dialogprojektet är inte att forma helt sekulära stater där religionen bara kan verka inom den privata sfären. Det skulle inte fungera att kräva en sådan dramatisk förändring av våra länder, understryker han.

Istället talar man om att åstadkomma ett friskare eller mer balanserat (”healthier)” förhållande mellan stat och religion. Enligt en FN-undersökning är den relationen allra mest problematisk i länderna i Mellanöstern.

Stater och religioner som utvecklar regelverk för att kontrollera människor förhindrar en positiv samhällsutveckling understryker Raheb.

– Det måste finnas yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet och andra grundläggande fri- och rättigheter för att samhällen ska utvecklas mänskligt, socialt och ekonomiskt. Människor som hela tiden kontrolleras kan inte utveckla sin kreativitet.

Religiösa lagar påverkar det dagliga livet för de flesta människor i Mellanöstern, men särskilt kvinnorna.

– Till exempel får kvinnor i en del länder inte öppna egna bankkonton eller resa utomlands utan att deras män eller äldste sonen gett sitt godkännande! Detta är inte acceptabelt!

Att nå de yngre med den här diskussionen är också mycket viktigt, hela 55 procent av befolkningen i regionen är under 18 år och undersökningar visar att många av dem är uppgivna inför framiden.

– En vanlig uppfattning bland unga är att varken politik eller religion har rimliga svar på de frågor som är viktiga för dem. Därför vill de inte engagera sig i någotdera! Men om de unga inte är med och formar framtiden blir det andra krafter som bestämmer hur den ska bli!

Exempel på frågor som ungdomsgrupperna har diskuterat är Hamas´ beslut att stänga en sommarskola i Gaza på grund av att flickor och pojkar fick undervisning tillsammans och ett förslag från religiösa ledare att förbjuda kvinnor att köra moped och motorcykel.

– Många unga är upprörda över detta, med all rätt. Man kan inte reglera livet idag med lagar från medeltiden!

Dialogprojektet sågs som kontroversiellt

När dialogprojektet startade för tre år sedan ansågs det som mycket kontroversiellt, och Raheb fick höra att det inte skulle gå att samtala över nations- och religionsgränser om så känsliga ämnen som politik, tro och ledarskap. Men det gick – även om det har funnits stötestenar, kontroverser och vitt skilda uppfattningar.

Sverige har haft en viktig roll, inte enbart som finansiär utan också som ett av deltagarländerna i projektet, anser han.

– Statskyrkan i Sverige avskaffades ju så sent som år 2 000. Ni har alltså ganska nyligen haft en diskussion om hur förhållandet mellan politik och religion bör fungera – och kommit fram till en lösning som alla parter accepterar.

– Sverige betraktas också som ett land som inte agerar av egenintresse i Mellanöstern, utan vill bidra konstruktivt till fred och försoning.

Bland de svenska deltagarna i dialogprojektet har det funnits aktiva socialdemokrater och centerpartister, kristna och muslimer.

– Det har gjort intryck, konstaterar Raheb. Att ni kan och vill samarbeta över parti- och religionsgränser. Det är ett mycket bra exempel för oss andra.

Ser möjligheter även i det hopplösa

Han utstrålar ett vilsamt lugn, blicken är varm och vänligt nyfiken, kroppsspråket avspänt. Men han är en omvittnat kreativ och modig person, som ser möjligheter även när situationen verkar som mest hopplös. Ett exempel är det arbete han initierade efter att israelerna hade avbrutit sin 40 dagar långa belägring av födelsekyrkan i Betlehem år 2002. Kyrkan är byggd på den plats där Jesus enligt kristen tro föddes och lades i en krubba. Här samsas flera kristna trosriktningar, bland dem den lutheranska kyrka som Raheb leder.

Förödelsen efter ockupationen var stor, soldaterna lämnade bland annat sönderslagna kyrkfönster och trasiga ölflaskor efter sig, Men Raheb ville inte att man skulle slänga glasskärvorna, de borde användas till något positivt som tog udden av ockupationen ansåg han. Med stöd av några konstnärer startades en tillverkning av små glasänglar av de olikfärgade skärvorna. Änglarna blev en succé och finns fortfarande till försäljning i den lilla shopen på det lutheranska centret.

– Ingen kan vara en åskådare. Vi är alla aktörer och vi måste reagera mot känslor av hjälplöshet eller passivitet, säger han och ler sitt milda leende igen.

Han hoppas att det blir en fortsättning på dialogprojektet med Palmecentret, nu med fokus främst på de unga. Och han önskar att Sverige utvecklar sitt engagemang för fred och utveckling i Mellanöstern.

– Sverige har länge drivit kravet om respekt för FN-systemet och för internationella lagat och konventioner. Det är viktigt för oss och jag hoppas att ni fortsätter med den linjen.

– Och jag hoppas att ni vill stödja fler dialogprojekt mellan olika grupper i Mellanöstern. Sådana projekt är oerhört viktiga, det är först när människor börjar samtala med varandra om det som är svårt som våra samhällen kan utvecklas.

Text och bild: Agneta Carleson

____________________________________

Mitri Raheb Official Website

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...