Skriv ut

- Relationen mellan religion och politik är en utmaning för alla samhällen, även det svenska. Det sa prästen Marta Axner under ett dialogseminarium i Istanbul i slutet av mars, där ett 40-tal deltagare diskuterade religion och samhälle.

Religionsdialog i Istanbul 2010Konferensens tema var ”Towards a Healthier Relationship between Religion and State” och de medverkande kom från hela Mellanöstern. På dagordningen fanns bland annat ämnen som religionen och statens påverkan på kvinnors situation, medias roll i hanteringen av relationen mellan religion och stat, samt hur relationen mellan religion och stat kan användas för ett ökat politiskt deltagande.

Konferensen var en utveckling av ett samarbete mellan representanter från olika muslimska och kristna inriktningar i Mellanöstern, akademiker i regionen, Palmecentret samt Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS). Bakgrunden till projektet är insikten om den påverkan religionen har på politik världen över, inte minst i Mellanöstern.


Biprodukter av historien

Drivande i arbetet har den luthersk-palestinska prästen Mitri Raheb varit som är känd för sitt mångåriga engagemang för fred i Mellanöstern. I inledningen av konferensen sa han:

– Religion och stat är inte varandras motsatser, snarare handlar det om en dialektisk relation. Både stat och religion är biprodukter av historien. Staters och religioners ledare kommer från samma jord och dricker från samma brunn. Därför måste lösningen för relationen växa fram. Vårt hopp med denna konferens är att få stöd att se vart kompassen pekar åt.

Palmecentrets verksamhetschef, Olle Burell, medverkade under konferensen och sa i konferensens inledning:

– Detta projekt är inte bara om relationen mellan religion och stat, det är också ett projekt om flera andra, tätt bundna relationer. Den mellan stat och politik, mellan religion och folket, mellan olika religioner, och mellan religion och spiritualitet. Det är nödvändigt att våga diskutera detta. Utan en sådan diskussion kommer dagens fördomar och orättvisor att bestå.

Från Sverige deltog en svensk delegation från Broderskap, Palmecentret, Centerpartiet och CIS. Svenskarna hade blivit ombedda av deltagarna från Mellanöstern att förbereda en presentation av det svenska fallet, och vad som går att lära från relationen mellan religion och stat i Sverige.

Om detta talade Madine Tezcan, aktiv i bland annat Broderskap och Sveriges Unga Muslimer, samt Anders Åkerman, präst, ledamot i Kyrkomötet från Centerpartiet och ordförande i Svenska kyrkans internationella nämnd. Deras presentation följdes av en rad frågor och en lång diskussion som sedan fortsatte under helgens olika seminarier.


Religioner och jämställdhet

Ett av ämnena som diskuterades på konferensen var kvinnors situation i Mellanöstern. Experter från regionen medverkade och talade både om religionens påverkan på kvinnor i regionen och olika religioners relation till jämställdhet. En av talarna var dr. Ibtisam al Atiyat från Jordanien som bland annat talade om feminism och islam. Hon sa:

– Islam är inte en del av feminismen, men feminismen är en del av islam.

Flera av konferensens deltagare hade mötts tidigare under två större möten, 2008 i Istanbul och 2009 i Uppsala, där dialogen om relationen mellan stat och religion inleddes. Sedan mötet i Sverige förra året har olika regionala seminarier och workshops genomförts där aktiva på gräsrotsnivå har mötts för att diskutera ämnet.

Under helgens konferens rapporterades från dessa aktiviteter i Palestina, Libanon, Egypten och Jordanien. Mer än 60 organisationer har varit inblandade i samarbetet som löpt sedan 2008.

I detta möte deltog dock fler kvinnor och genomsnittsåldern var lägre. Det är resultatet av ett medvetet arbete säger Carina Eriksson, handläggare på Palmecentret:

– Vi har aktivt arbetat för att fler kvinnor och unga ska delta. I samarbetet med våra partners har vi understrukit vikten, och fördelarna, med ett brett deltagande i denna dialog. Det har gett resultat.


Gemensamma utmaningar

Två av konferensens deltagare var Dr. Wajih Kanso, professor vid Libanesiska universitetet och rådgivare vid Libanons utbildningsdepartement, samt Marta Axner, präst och doktorand, och aktiv i Broderskap. De var överens om vikten av att tala om de frågor konferensen handlade om:

– Det är en positiv sak att diskutera denna fråga och att bli exponerad av andra människors erfarenheter. Det finns olika erfarenheter, men här i Mellanöstern finns det flera gemensamma utmaningar för alla länder i regionen. Därför behövs gemensamma lösningar. När vi diskuterar dessa frågor blir den regionala dimensionen tydlig. Några utmaningar är framträdande, andra är mer slumpmässigt gömda. Men de framträder klart med hjälp av en sådan genomgående diskussion som vi har här på konferensen.

Marta Axner sa:
– Frågan om relationen mellan religion och politik är en utmaning för alla samhällen, också det svenska. Det debatteras ständigt i vårt samhälle, bland annat om religiösa grupper som välfärdsaktör, hur religiösa grupper kan och bör påverka politiska processer, vilket utrymme religion har i medierna och så vidare. Detta är inte bara en fråga som man bara löser genom en politisk reform utan genom ett ständigt samtal.

Utmaningarna kommer från olika håll och det finns inte bara en lösning. Jag tycker att titeln på den här konferensen fångar det bra, ”att hitta en hälsosam relation”.
Sedan det första mötet i Istanbul 2008 har flera böcker och över 100 artiklar om ämnet publicerats. Mängder av människor har engagerats på olika sätt och deltagit i projektet. Konferensens sista session handlade om hur det kan tas till vara och om samarbetets framtida strategier. I olika grupparbeten diskuterade deltagarna det framtida arbetet, bland annat kopplat till unga. Mitri Raheb pekade på vikten av detta:

– Många unga människor i regionen har svårt att identifiera sig med både religion och stat, så hur når vi dem? Hur kan vi engagera dem i framtiden?

Den frågan kommer Palmecentret att ta med sig. Tillsammans med sina partners i Mellanöstern är det en av sakerna man kommer att fokusera på framöver.

Text: Laila Naraghi

Publiceringsdatum: 2010-04-06

Till toppen av sidan
Religion och stat är inte varandras motsatser, snarare handlar det om en dialektisk relation. - Mitri Raheb

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...