Skriv ut

Nyss hemkommen från Sri Lanka deltog riksdagsledamot Kent Härstedt (S) i ett seminarium arrangerat av Palmecentret. Han var inbjuden av den lankesiska regeringen och deltog i FN:s generalsekreterares Ban Ki-Moons delegation. Programmet innehöll bland annat samtal med regeringsrepresentanter och besök i flyktingläger.

Kent Härstedt inledde seminariet med att beskriva hur han upplevt denna resa som unik, trots att han sedan 16 år tillbaka besökt Sri Lanka många gånger. Anledningen till detta var känslan av glädje och lättnad bland befolkningen som han mötte vid ankomsten till Colombo. Det var en stor kontrast mot tidigare besök när hela samhället tidvis var paralyserat på grund av våld och terror.

Denna gång var han inbjuden av landets utrikesminister att besöka de områden som drabbats av kriget mot de tamilska tigrarna. Kent Härstedt tog också med sig ett team från TV 4 på sin resa. Resan ägde rum kort tid efter att ledaren för de tamilska tigrarna, Velupillai Prabhakaran, sköts till döds av regeringstrupperna, vilket ledde till att slutsegern över rebellerna utropades.

Genom det nätverk som Kent Härstedt byggt upp under mer än ett årtionde fick han möjlighet att besöka konfliktzonerna och att tala med drabbade civila, inklusive de som lever i flyktingläger, parlamentsledamöter, regeringsrepresentanter, representanter för civila organisationer samt ledande officiella personer i Sri Lanka. Delar av rundresan sammanföll med FN-chefen Ban Ki-Moons endagsbesök.

En varaktig fred förutsätter reformer

Kent Härstedt underströk att även om regeringen deklarerat att de vunnit kriget är det inte säkert att den väpnade kampen är över för all framtid. En varaktig fred är beroende av ekonomisk utveckling och ett reformerat styrelseskick. Sri Lankas institutioner är mycket svaga och fungerar dåligt, sade han, till exempel krävdes godkännande från landets allra högsta ledning för att nyhetsteamet från TV4 skulle få visum till landet för att kunna filma i flyktinglägren

”Det är för tidigt att deklarera att kriget är över utan att först ta reda på vad som verkligen hände i april och maj”, hävdar Kent Härstedt. ”Även om det är tydligt att krigsbrott begåtts på bägge sidor, vägrar regeringen i Colombo att tillåta Härstet en internationell undersökning av konfliktens slutfas.” Vid möten med Sri Lankas högsta ledning förnekades kategoriskt att det funnits civila dödsoffer och de motsatte sig vad de uppfattade som utländsk inblandning i Sri Lankas interna affärer.

Bedrövliga förhållanden i flyktingläger

Den svenske riksdagsledamoten besökte två läger för de ”internt omplacerade”, som regeringen kallar dem, ett som sattes upp för ett år sedan och ett nytt för den senaste flyktingvågen. Enligt uppskattningar från regeringen och FN finns minst 260 000-280 000 flyktingar. Kent Härstedt beskriver förhållandena i lägren som bedrövliga: överbefolkade, smutsiga, med dålig eller icke-existerande sjukvård och brist på av mat och vatten.

”Flyktingarna är traumatiserade av vad de varit med om och av att deras anhöriga dödats, nu är de instängda i läger utan möjlighet till någon form av sysselsättning. Det är nu mycket viktigt att organisera speciella aktiviteter för människorna i lägren, och framför allt för barnen”, säger Kent Härstedt. ”Men tyvärr vägrar regeringen att ge internationella humanitära organisationer tillträde till flyktinglägren.”

I strid mot internationella regler administreras flyktinglägren av militära myndigheter. De internationella organisationerna släpps inte in på grund av misstankar om att de i så fall skulle ”smuggla ut” tamilska tigrar som deltagit i striderna. De personer Kent Härstedt talade med i flyktinglägren var särskilt oroade för ungdomarna och barnen. På grund av att de tamilska tigrarna brukade tvångsrekrytera barnsoldater transporterar nu militärerna bort tonåringar till särskilda läger där de hålls kvar utan att kunna kommunicera med sina anhöriga.

Krav på utredning om civila dödsoffer

Tillsammans med Ban Ki-Moon och en grupp internationella diplomater fick Kent Härstedt en presentation av regeringens plan för återuppbyggnad och försoning. ”Även om regeringen säger att man ska satsa på detta finns inte kapacitet för att nå upp till ambitionerna”, säger Kent Härstedt.

Ban Ki-Moon framförde det internationella samfundets krav på Sri Lankas regering. I sammanfattning innebar det:

– Omedelbart tillträde till flyktinglägren för humanitära organisationer.

– En snabb process för att kartlägga vilka personer som finns i lägren.

– Tillsättande av en utredning för att undersöka de civila dödsoffren under militärens offensiv.

– Ovillkorlig respekt för mänskliga rättigheter.

De flesta tamiler som Kent Härstedt talade med under besöket oroade sig för sin säkerhet och ville inte bli intervjuade eller fotograferade. Han betonar hela tiden hur viktigt det är för freden och stabiliteten i framtiden att den tamilska minoriteten inkluderas i återuppbyggnaden av Sri Lanka efter konflikten. Enligt Kent Härstedt är det stora nätverket av tamiler i exil den faktor som har störst betydelse för öns framtid. Hundratusentals tamiler lever som flyktingar i Europa och andra delar av världen och de har utgjort den viktigaste källan för finansiering och materiel och försett de tamilska tigrarna med sofistikerade vapen och internationell uppmärksamhet.

”Kommer regeringen att engagera sig aktivt i arbetet för att bekämpa de underliggande orsakerna till tamilernas väpnade kamp? Vilken väg kommer de att välja? Hur kommer tamilerna i exil att reagera? Kommer de att samla ihop resurser för att inleda en ny fas i gerillakriget? Dessa frågor måste få ett svar innan vi kan säga att en hållbar fred kommit till ön”, avslutar Kent Härstedt.

Text: Edil Baisalov

(översättning och bearbetning på svenska Berith Andersson)

Publiceringsdatum: 2009-06-04

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...