Skriv ut

Fredliga manifestationer mot fusket i valet i Moldavien, som hölls den 5 april, urartade i våldsamheter. Tre människor har dödats, 30 försvunnit och minst 800 har suttit anhållna. Oppositionen har bevis för att det regerande kommunistpartiet, som vann valet, har manipulerat röstlängderna och provocerat fram våldet.

Oleg Tulea, partisekreterare i Demokratiska Partiet i Moldavien, är på besök hos Palmecentret och han har med sig skakande vittnesmål från händelserna de senaste veckorna. Foton och uttalanden från utländska observatörer bekräftar bilden.

– Uppgifterna om att antikommunistiska demonstranter stormat parlamentsbyggnaden i huvudstaden Chisinau är felaktig. Våldsamheterna är framprovocerade av kommunistpartiet för att dra uppmärksamheten från det organiserade fusket med röstlängder inför valet, säger Oleg Tulea.

Det orimliga valresultatet ledde till att ungdomar samlades till en fredlig protest i centrala Chisinau dagen efter valet. Nästa dag trappades protesterna upp och urartade med vandalisering av parlamentet och presidentpalatset. Demonstranterna kastade sten och tände eld på inventarier.

– Våldsamheterna var iscensatta av regeringen, fastslår Oleg Tulea. Vi har foton på hur polisen fraktar dit stenar och att de håller sig i bakgrunden när oroligheterna bryter ut. Och brandkåren väntade flera timmar innan man försökte släcka elden i parlamentsbyggnaden, trots att de hade kunnat ta sig fram.

Sedan oroligheterna bröt ut har tre unga människor dött, 30 personer försvunnit och över 800 anhållits av polisen. Myndigheterna hävdar att dödsfallen berott på rökförgiftning men oppositionen kan visa foton på skador av misshandel. De anhållna ungdomarna fick tillbringa två dygn under fruktansvärda förhållanden. Edwin Berry, FN:s rådgivare för mänskliga rättigheter i Moldavien, uppgav att han ”aldrig sett något liknande”.

Fusket ägde rum före valet

De internationella valobservatörerna lämnade Moldavien efter valet. Deras preliminära rapporter anger att valet var välorganiserat och gick fredligt till väga. Men det är fusket före valdagen och händelserna efter som visar hur brutalt kommunistregeringen är beredd att agera för att sitta kvar vid makten. Mätningar strax innan valet visade att kommunisterna väntades få 30-35 procent av rösterna. Resultatet blev 50 procent.

– Det avgörande fusket skedde innan valdagen, säger Oleg Tulea. De röstlängder som användes i vallokalerna, och som upprättades av de lokala myndigheterna, innehöll minst 150 000 fler namn än det antal röstberättigade som Ministeriet för informationsutveckling fastställt. Våra undersökningar visar att röstlängderna innehöll döda personer, personer som bor utomlands, och dessutom har samma person kunnat rösta flera gånger.

De internationella valobservatörernas slutliga rapport, som kommer att inkludera protesterna, kommer om ungefär en månad. Fram till dess fortsätter oppositionen sitt arbete med att hitta bevis för de oegentligheter som begåtts. Förutom att kartlägga fusket arbetar de också intensivt med att ta reda på vad som hänt de personer som försvunnit.

– Men vi är beroende av det internationella samfundets reaktioner och stöd för att kunna motsäga regeringens bild av att valet gick rätt till och att det är utländska provokatörer som orsakade våldet. Såväl Europeiska Unionens agerande som Sveriges är avgörande för våra möjligheter att motverka att Moldavien utvecklas till en kommunistisk diktatur, säger Oleg Tulea.

Text: Berith Andersson

Publiceringsdatum: 2009-04-23

Till toppen av sidan
Våldsamheterna var iscensatta av regeringen. - Oleg Tulea

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...