Skriv ut

Det var en dyster bild av läget i Israel och Palestina – framförallt om situationen på Gaza – som målades upp under Palmecentrets dialogkonferens om Mellanöstern som hölls i Stockholm förra veckan. Men debatten visade också på en ny öppenhet inför alternativa lösningar - bland annat diskuterades en enstatslösning som ett tänkbart alternativ.

Konferensen, som samlade en rad högintressanta palestinska och israeliska politiker och opinionsbildare, var en del av Palmecentrets kampanj ”Fred i Mellanöstern.nu”. Kampanjen har arbetar aktivt för en ökad dialog och samverkan mellan aktörerna, med fokus på Gaza.

Konferensen hölls vid en tidpunkt då utsikterna för en hållbar fred i Mellanöstern ser mörkare ut än någonsin. Det har gått ett år sen det islamistiska Hamas tog kontrollen över Gaza efter strider med styrkor från den palestinske presidenten Mahmoud Abbas Fatahparti. Abbas svarade då med att upplösa den palestinska samlingsregeringen och Israel svarade med en allt mer skärpt blockad av Gaza. Raketattackerna har sedan dess avlöst varandra, både inifrån Gaza ut mot det israeliska närområdet och vice versa.

I den första paneldiskussionen möttes två erfarna och respekterade samhällsdebattörer: Ghada Karmi, palestinsk författare och forskare vid institutet för arabiska och islamiska studier, University of Exter, och Gideon Levy, mångfaldigt prisbelönt israelisk journalist på tidningen Haaretz, och ett ledande namn i den krympta skara som den israeliska fredsrörelsen utgör.

Trots det dystra utgångsläget tog Ghada Karmi snabbt på sig rollen som optimism och Gideon Levy den av pessimisten. Karmi inledde samtalet med att peka på vikten av att samtalsparterna i konflikten först måste komma överens om vad man vill uppnå. Idag är all fokus på att man ska samlas och prata, men man har inte alltid riktigt klart för sig vad man ska prata om, menade hon.

Hon ville också revidera synen på konflikten som komplex.

– Den är inte komplicerad, förstår du ursprunget är den enkel att förstå. Vi hade kunnat förutspå den här konflikten för länge, länge sedan. Idag är det väldigt populärt att se på situationen just nu, men det är precis lika viktigt att gå tillbaka i historien och påminna oss om vad som har hänt.

Ghada Karmi sammanfattade ”det israeliska projektet” som en kombination av geografi och demografi där Israel ett: eftersträvat så mycket territorium som möjligt. två: velat befolka detta territorium med judar. Något som i praktiken inneburit att man varit tvungen att fördriva de människor som redan bodde där. Och när det i sin tur inte fungerat har man tvingats stänga in dem, som i Gaza. Världens största utomhusfängelse som många numera kallar det.

– Detta är kärnan i problemet. Alla utomstående aktörer som EU och USA lägger sig gärna i och ger förvisso hjälp till palestinierna, men de utmanar aldrig grundprinciperna: det vill säga bevarandet och upprätthållandet av den starka och livskraftiga staten Israel, menade Ghada Karmi.

Samtidigt blir det allt mer tydligt att det i praktiken inte är Israels existens som är hotad. Det är Palestiniernas möjligheter att skapa egna politiska institutioner som är i farozonen. Det är palestinierna som är den svagare parten.

– Snälla, var väldigt medvetna om att fredsprocessen bara handlar om att få palestinierna att gå med på något de aldrig skulle gå med på om de var den starkare parten, sa Ghada Karmi.

Hon avfärdade också idén om en tvåstatslösning baserad på 1979 års gränser och menade att det inte bara är osannolikt att den kommer att bli verklighet, den är också orättvis och bortser helt från palestiniernas rättigheter.

– Tvåstatslösningen kommer inte att hända. Det betyder att antingen låter vi saker förbli som de är och fortsätter vår fruktlösa jakt på en tvåstatslösning. Eller så ger vi upp. Jag, för min del, ser en gemensam stat där israeler och palestinier lever tillsammans och försöker skapa en ny stat som en spännande vision. Jag hoppas att ni håller med mig, avslutade Ghada Karmi.

Gideon Levy höll med om att konflikten mellan Israel och palestinierna i grunden inte är särskilt komplex. Att beskriva den som komplicerad är bara att skjuta upp en fred ytterligare, menade han.

Levy var om möjligt ännu mer kritisk till Israel än Ghada Karmi och beskrev Israels drygt 40-åriga militära ockupation som brutal och omänsklig. Han konstaterade också att freden nu ligger längre bort än någonsin.

– Jag tror inte på några löften som Israelerna ger, för varje försök till fredsavtal – Camp David, Oslo, Annapolis – har det bara byggts fler och fler bosättningar. I det ögonblick som ockupationen blev del av det israeliska paketet upphörde Israel att vara demokratiskt

I Israel är ockupationen idag en icke-fråga – bortcensurerad från den offentliga debatten.

– Denna brutala ockupation göms undan från den israeliska agendan. Alla ni som sitter här vet antagligen mer om konflikten än de flesta i Israel. Det finns ett syfte med att gömma palestinierna och ockupationen, allt för att få israelerna att känna sig nöjda med sig själva. Känslan av att vara det utvalda folket är djupt rotad bland israelerna. Israel betraktar sig som det enda offret, det är vår exklusiva roll. Efter förintelsen har Israel rätt att göra vad de vill, sa Gideon Levy.

Till detta kommer en ständigt pågående demonisering av palestinierna, som i sig är förutsättningen för att israelerna ska kunna rättfärdiga ockupationen, enligt Levy.

– I Israel härskar i dag en ”säkerhetsreligion” som gör det möjligt för Israel att göra vad som helst utan att väcka några som helst frågetecken. I detta spelar media en jätteroll, sa Gideon Levy och drog sig inte för att beskriva dem som kriminella.

Han pekade på att israelisk media knappt rapporterar om palestinska dödsfall längre – 60 döda människor resulterar i en notis på sid 25. För tjugo år sedan skulle det ha varit en rubrik på förstasidan.

När det gäller världens engagemang i konflikten präglas den enligt Gideon Levy i allra högsta grad fortfarande av andra världskriget och förintelsen. Resultat innebär att världen, inklusive Europa och USA, bojkottar de som är ockuperade, inte de som är ockuperande.

Han sätter heller inte mycket hopp till USA, oavsett vilken presidentkandidat som tar plats i Vita huset efter höstens val.

– Den amerikanska president som skulle vilja sätta stopp för den israeliska ockupationen skulle kunna göra det inom en månad, men jag ser inte det hända, konstaterade Levy.

– Jag betraktar mig som en israelisk patriot, men att vara en sann vän av Israel är att höja rösten mot ockupationen. Jag vill se en rättvis stat och i en utopisk värld skulle jag vilja leva i en jämlik rättvis stat med både israeler och palestinier, men idag är våra samhällen väldigt långt borta från varandra.

Gideon Levy konstaterade att den generationen palestinier som nu växer upp, aldrig har sett en israel utan ett vapen på sig. Likadant, betraktar deras israeliska jämnåriga alla palestinier som självmordsbombare. Detta har förvärrats år för år.

Bit för bit har det palestinska folket splittrats – samhällen, byar, familjer har splittrats upp, bit för bit. Det palestinska folket är nu i sitt värsta tillstånd någonsin, menade Gideon Levy.

– Den här generationen är slut. Jag har tappat hoppet om motståndet på båda sidor. Det är mer militant, mer våldsamt än någonsin. Jag kan inte se en enstatslösning. Människor är så hjärntvättade. Jag tror kanske inte vi har missat tåget till tvåstatslösningen, men just nu springer vi i motsatt riktning. Det är en lösning som ligger längre bort än för fem år sedan. Också världen håller på att tappa intresset – och det oroar mig.

I den efterföljande diskussionen utvecklade Ghada Karmi sina tankar kring en enstatslösning. En idé som allt oftare väcker positiva reaktioner från omgivningen, enligt Karmi. Människor tycker det är en god idé – men helt orealistiskt.

– Jag betraktas som en drömmare. Men för mig har alla politiska idéer två aspekter: är det en god idé? Hur kan vi genomföra den? Det är så politiska idéer blir verklighet. Vi måste börja med att komma överens om målet – en kamp som på intet sätt är vunnen – och om vi kommer överens ska vi prata om hur vi kan ta oss dit. Detta är inget som änder över en natt, men det är inte skäl nog att avstå.

Gideon Levy ställde sig dock fortsatt tveksam till idén som han menar är i det närmaste tabu i dagens Israel. Han gissade – halvt på skämt, halvt på allvar – att det snart skulle i införas en lag som innebar att den som dryftade tankar om en enstatslöning automatiskt skulle betraktas som en landsförrädare eller brottsling.

Publikens efterföljande frågor tog bland annat upp Israels obligatoriska militärtjänstgöring som enligt Levy bidrar till att förstärka konflikten mellan folken. Genom att skicka unga män och kvinnor till armén blir de delaktiga av ockupationen, de blir hjärntvättade. Likadant var hela idén med muren på Västbanken att få människor att förstå att det var en fiende på andra sidan, sa Gideon Levy.

Text: Jenny Åkervall

Publiceringsdatum: 2008-06-17

Till toppen av sidan
Jag betraktar mig som en israelisk patriot, men att vara en sann vän av Israel är att höja rösten mot ockupationen. - Gideon Levy

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...