Skriv ut

Småskaliga lantbrukare i provinsen Västra Kap i Sydafrika vann i förra veckan en viktig delseger i kampen mot de kommunala lagar som försvårar djurhållning och i vissa fall fråntar dem deras boskap. Palmecentrets samarbetspartner, Trust For Community Outreach (TCOE), har hjälpt lantbrukarna att föra sin talan. För dessa lantbrukare är ofta boskapen grunden för hela ekonomin. Att bli av med de djur man har är således en smärre katastrof för hela familjen.

ostra_kap_-_bild_mikael_leyi.jpgDe kommunala lagar som rör djurhållningen i Sydafrika regleras nationellt och säger att boskap måste hållas inhägnade för att hindra smittspridning och undvika olyckor kopplade till kringströvande boskap. I en rad fall har dock enskilda kommuner utnyttjat detta för att konfiskera kringströvande boskap och sedan, i strid med rådande regelverk, sälja boskapen till kommersiella farmare. I det här fallet, rörande kommunen Overberg, hade dessutom straffavgifter om cirka 400 kronor per djur och dag tagits ut av den enskilde farmaren. Man hade dessutom inte informerat om när auktioneringen av djuren skulle äga rum.

För en småskalig farmare innebär detta ett svårt slag vad gäller deras försörjningsmöjligheter då den boskap som man lyckats införskaffa ofta utgör familjens samlade besparingar. Att både få den konfiskerad och bötfällas för den tid som den hålls instängd utgör därför en dubbel bestraffning. Det finns dessutom inget stöd för en straffavgift i den nationella lagstiftningen. Som för att ytterligare understryka det sorgliga i situationen har dessutom kommunen en skyldighet att tillhandahålla mindre jordbrukare med stängsel för just djurhållning, något man i det här fallet inte gjort.

Striden i det specifika fallet står således mellan de enskilda lantbrukarna och de kommuner som missbrukar sin maktställning vid konfiskerandet av boskap. Trust For Community Outreach (TCOE),  har utrett frågan och förberedde sig som bäst för att dra Overberg Municipality inför domstol för deras agerande när kommunen istället gick med på att sätta stop för konfiskeringen och dessutom se över de kommunala lagarna.

TCOE arbetar med fattiga på landsbygden rörande framförallt rätten till och omfördelningen av land.  De arbetar med ett antal mindre lantbrukarorganisationer med en medlemsbas på över 8 000 människor i syfte att stödja deras självförsörjning och deras politiska kapacitet.  Fallet fick en del uppmärksamhet i den lokala pressen och sedan dess har en rad lantbrukare hört av sig med liknande historier.

Text: Mikael Leyi, lokal programkoordinatör för Palmecentret i Afrika

Publiceringsdatum: 2012-08-21

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...