Skriv ut

Det räcker inte att ha det rätta budskapet, vi måste också ha förmågan att samla människor bakom oss, skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

I samband med förra veckans val i Nederländerna har socialdemokratins kris diskuterats flitigt. Ja, det gick väldigt dåligt för socialdemokratiska PvdA. Vi har sett samma typ av kollaps för Pasok i Grekland. Innebär det en allmän kris för socialdemokratin? Inte nödvändigtvis. I Tyskland befinner sig socialdemokratin långt ifrån krisläge. Tvärtom – under slogan ”Zeit für Martin” (tid för Martin) råder närmast Schultz-feber. SPD:s nyvalde partiordförande Martin Schultz ser ut att på allvar kunna utmana Angela Merkel i höstens val.

Anna Sundström

Den 12 mars samlades ett hundratal representanter för socialdemokratiska och progressiva partier från hela världen i Berlin för att formalisera Progressive Alliance. Som nätverk har Progressive Alliance funnits i fyra år. Nätverket kom till efter åratal av kritik mot Socialistinternationalens oförmåga att reformera sig och bli en relevant politisk kraft på nytt. Just relevansen är det som avgör om det blir kris eller framgång. Socialdemokratin växte sig stark därför att den var en bred rörelse i människors vardag. Med konkreta politiska förslag, men också – vilket var minst lika viktigt – en vision för framtiden.

Men det räcker inte att ha det rätta budskapet, vi måste också ha förmågan att samla människor bakom oss. Globala progressiva krafter verkar äntligen ha satts i rörelse. För att nå framgång måste rörelsen breddas. Vår uppgift är, för att citera Martin Schultz, att mobilisera den tysta majoriteten. Helt enkelt eftersom människors engagemang är den viktigaste politiska förändringskraft vi har att tillgå. Den kraften måste vi bli bättre på att stärka och att ta tillvara.

Genom samverkan med systerpartier runt om i världen arbetar Palmecentret och Socialdemokraterna för att öka inte minst kvinnors och ungdomars politiska deltagande. Genom stöd till facklig-politisk samverkan stärker vi en global arbetarrörelse och genom våra kontakter med både folkrörelser och socialdemokratiska partier vill vi vara en plattform för dialog och samarbete.

Så kan engagemanget öka och demokratin växa sig starkare.

Text: Anna Sundström

Läs mer om Progressive Alliance.

Publiceringsdatum: 2017-03-21

Till toppen av sidan
Socialdemokratin växte sig stark därför att den var en bred rörelse i människors vardag.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...