Skriv ut

– Vi måste våga tro på att det blir en varaktig fred, sa Ida, tidigare gerillasoldat i GAM. Hon var en av deltagarna i Palmecentrets utbildning i politiskt arbete och demokratiskt ledarskap, som genomfördes i Malaysia i våras.

– När ska en tjej hinna gå på politiska möten? utbrast Ayu, en ung kvinna från Acehprovinsen i Indonesien.

– Om hon måste gå upp kl. halv sex för att förbereda frukost åt sin man och sina barn för att sedan följa barnen till skolan, därefter gå till marknaden och sälja ris, för att sedan laga lunch år sin man och sedan… Det går inte ihop, sa Ayu och de andra kursdeltagarna nickade instämmande.

Ayu var en av sjutton kvinnor från Aceh som deltog på en utbildning om politiskt arbete och demokratiskt ledarskap som Palmecentret arrangerade i Malaysia i april i år. Hälften av kvinnorna kom från tidigare gerillarörelsen tillika den acehnesiska fredsavtalsparten, GAM, och hälften från olika organisationer från det civila samhället.

Övningen gick ut på att deltagarna skulle lista vad en kvinna och en man från en typisk bondefamilj i Aceh gör alla dygnets 24 timmar. Det var lätt att se att kvinnan, som hade ansvaret för barnen och hushållssysslorna, inte hade många minuter ledig tid.

Palmecentrets utbildning var en del i arbetet för att stödja en demokratisk politisk struktur och ett levande civilt samhälle. Det handlar bland annat om att GAM, och representanter från det civila samhället ska få möjligheten att lära sig mer om hur man etablerar ett politiskt parti och hur man får igång ett levande folkrörelsearbete.

Under veckan utbildades sjutton acehnesiska kvinnor i metoder och verktyg för att delta i den politiska processen.

Beatie Hofmeyr, generalsekreterare för ANC:s utbildningsorganisation i Sydafrika, fick många frågor om hur det var när ANC gick från att vara en beväpnad befrielserörelse till att bli ett etablerat politiskt part – en liknande process som GAM just nu genomgår. Flera av deltagarna uttryckte oro för att GAM lämnat in sina vapen.

– Tänk om vi blivit lurade? Vad händer om den indonesiska regeringen inte håller sina löften och krig utbryter igen? frågade Sabaraya, en av de sjutton deltagarna.

– Vi måste våga tro på att det blir en varaktig fred, svarade Ida, en annan av deltagarna som tidigare varit gerillasoldat.

Under den veckolånga utbildningen pratade deltagarna om framtiden, om hur man jobbar i ett politiskt parti och i en valrörelse, hur man hanterar media och om jämställdhetsfrågor.

Alla var överens om att för att bygga ett demokratiskt politiskt ledarskap så måste kvinnor ingå i beslutsprocesserna. Ett demokratiskt system utan kvinnor är inte ett demokratiskt system. I Ache finns, liksom i stora delar av världen, en tradition av att män är politiska ledare medan kvinnor diskuterar politik sinsemellan informellt.

Den här utbildningen var ett steg mot att öka kvinnors delaktighet i politiken, med en förhoppning om att de en dag själva kommer att leda lokala valrörelser eller hålla egna anföranden i parlamentet.

Text: Isabelle Sannestedt

Publiceringsdatum: 2006-06-16

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...