Skriv ut

- De ska bli så starka att de kan stå på egna ben. Och andelen ungdomar är stor i Namibia. Young democrats måste föra ut politiken bland dem, berätta för dem att ungdomar kan göra skillnad, säger Amir Daneshpip, 24 år och distriksombudsman för SSU i Göteborg, om samarbetet mellan SSU och det namibiska partiet Congress of Democrats ungdomsförbund Young democrats.

När SSU Göteborg arrangerade en Afrikakonferens i skogarna utanför Borås kom 300 ungdomar från hela landet. Det som var tänkt att bara vara en konferens för västra Sverige blev en riksangelägenhet för SSU. En av dem som höll i trådarna var Amir Daneshpip.

Amir Daneshpip har haft studieupphåll från universitetsstudierna och Polmag-programmet i Göteborg i snart två år. Från början var det tänkt att uppehållet skulle ägnas åt tjänsten som distriktsombudsman, men idag är Amir även ersättare för Socialdemokraterna i Frölunda stadsdelsnämnd och med i en undergrupp till partiets internationella rådslagsgrupp ledd av EU-kommissionär Margot Wallström och tidigare utrikesminister Jan Eliasson. Amir sitter med i den grupp som fokuserar på Afrika, en hjärtefråga för den unge mannen född i Irans huvudstad Teheran.

Att slåss mot orättvisor och för demokrati var något Amir hade med sig hemifrån genom föräldrarnas kamp för ett demokratiskt Iran. Det var också detta som fick honom att som 17 åring gå på en SSU-kurs i Jönköping. Av de svenska politiska partierna stod Socialdemokraterna honom närmast. Han fick blodad tand. Inte bara av det faktum att han på kursen fick träffa likasinnade från 13 närliggande kommuner, utan också att han fick lära sig en hel del av de äldre SSU:arna. Men det som verkligen fick honom att fastna vara diskussionerna. Ett år senare satt han med i distriktsstyrelsen och var ansvarig för internationella frågor.

Hur kom det sig att det blev just Afrika som blev ditt fokus?

– För cirka fem år sedan var jag med på en ABF-kurs om internationella frågor. En av dem som var med och ledde mötet var partiets internationella sekreterare Ann Linde, som talade om hur partiet arbetade i olika delar av världen. Bland annat nämnde hon att hon varit i Namibia och träffat ett nybildat parti och deras ungdomsgren. I distriktet hade vi talat om att starta ett internationellt projekt och tyckte det lät intressant. Ann talade med partiet i Jönköping och ett par månader senare åkte vi till Namibia för att träffa partiet Congress of Democrats.

Congress of Democrats hade bildats 1999 av personer som hoppat av den tidigare gerillan SWAPO som i regeringsställning blivit ett slutet parti där inte alla fick säga vad de tyckte. Samma år som Ann Linde träffade partiet bildades ungdomsgrenen Young Democrats, Namibias svar på SSU.

Resan till Namibia gjorde starka intryck på Amir som talar om de otroliga problem som landet lever med. Klassklyftor. Stamrivalitet. Klyftan mellan svarta och vita, rika och fattiga. När han kom hem stod det klart för honom att här fanns ett viktigt arbete att uträtta, något som SSU i Sverige kunde hjälpa till med. Redan året efter kom fyra personer från Young Democrats förbundsledning till Sverige för utbildning i demokrati, jämställdhet och SSU:s organisation.

– Det hade precis bildat sitt förbund och behövde allt stöd de kunde få.

Sedan dess har det blivit ytterligare sju resor. Tre resor söderifrån till Sverige och fyra norrifrån till Namibia. Amir har varit med hela vägen. För två år sedan lade han, med hjälp av en person från Young Democrats ledning på besök i Sverige, grunden till ett projekt lett av SSU själva. Projektansökan skickades till Stockholm och Olof Palmes Internationella Centrum (Palmecentret) som stödde projektet.

Även Forum Syd och Landsrådet för Sverige Ungdomsorganisationer (LSU) sköt till pengar för resor och besök. I augusti ska SSU lämna in ytterligare en projektansökan till Palmecentret. Riktigt hur den ansökan kommer att se ut är Amir osäker på, men från att tidigare ha handlat mer om utbildning och demokrati kommer förmodligen mer fokus att läggas på hiv/aids och jämställdhet. Fast Amir påpekar att Young Democrats fortfarande behöver stöd för att kunna stärka organisationens arbete i sin helhet.

Rivalitet inom organisationen

– Det finns en viss rivalitet inom organisationen. Ledningen vill att projektet enbart ska gå via dem, men vi har hela tiden sagt att det är viktigt att det finns en demokratiskt vald projektgrupp, där alla grupper är representerade. Visserligen är de flesta i den gruppen fortfarande samma personer som 2002, men några nya har tillkommit. Men meningen är att alla ska kunna komma till tals, inte bara ledningen. Rivaliteten i ungdomförbundet har gjort att projektet stundtals fått lida för interna stridigheter.

Ett annat problem är tidsramarna. Projekten är ofta knutna till vissa datum, men det händer att de blir försenade. Och att det, som den fördomsfulle skulle säga, beror på de slöa afrikanerna stämmer inte. Problemet med tiden är lika stort i Sverige, menar Amir. SSU försenades mycket av arbetet med valet förra året. Young Democrats var engagerade i ett valår året innan. Båda rörelserna stod som sina respektive vals förlorare.

Under samtalet med Amir känns det lite som att det mest är de namibiska ungdomarna lärt av de svenska, men riktigt så enkelt är det naturligtvis inte. Amir poängterar också flera gånger att det handlar om utbyte. De svenskar som jobbat med projektet har lärt sig mycket, inte bara om Afrika, men också om Namibias kamp för självständighet och hiv/aids. Amir erkänner att han själv haft många förutfattade meningar innan projektet kom igång, men det hittills kanske största beviset på att Young Democrats varit med och påverkat är Afrikakonferensen.

Utan samarbetet med Congress of Democrats ungdomsgren hade Afrikakonferensen aldrig kommit till. Nu har det fem år långa engagemanget i Namibia lett till att inte bara SSU utan hela det Socialdemokratiska partiet gjort Afrika till ett av sina fokusområden för partiets internationella arbete.

– Jag tror vi har lyckats lyfta Afrikafrågan till nationell nivå i vårt förbund. Och folk frågar oss idag hur man kan starta projekt och vart man kan vända sig.

Vad kan du ge dem för tips då?

– Jag brukar tipsa om att prata med vår internationellt ansvariga i förbundsstyrelsen, Laila Naraghi, som har stor erfarenhet av internationella projekt. Eller skicka iväg ett mail till mig. Man kan tala med den i partidistriktet som är internationellt ansvarig. Söka på nätet. Kolla med Palmecentret. Gör en förstudieresa. Fråga en av deras handläggare och sök pengar från Palmefonden. Där kan man få 50 000 kr för informationsprojekt. Forum Syd har en ungdomsfond där man kan söka pengar för informationsprojekt i Sverige för upp till 75 000 kr. Jag kan också rekommendera LSU.

När Amir och hans distriktskamrater började spåna på hur man skulle genomföra en konferens med temat Afrika fick de stöd från många olika håll. SAP och partiets internationella grupp har varit till stor hjälp, så även Palmecentret, LO och ABF som stött Afrikakonferensen hela vägen.

– Utan alla dem hade det inte gått. Det är inte omöjligt att förvandla drömmar till verklighet.

Text: Erik Halkjaer

Publiceringsdatum: 2007-06-20

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...