Skriv ut

Många länder i Afrika – förutom de som befinner sig i krig och konflikter – har idag hög ekonomisk tillväxt. Det är framför allt de asiatiska giganterna Kina och Indien som blivit marknader för råvaruexport från Afrika. Det är både ett hot och en möjlighet. Afrika kan bli objekt för en våg av exploatering som så många gånger förr. Men rikedomarna kan också användas till arbeten, utbildning, sjukvård, bostäder och rent vatten.

För att Afrika ska kunna ta tillvara de ekonomiska möjligheter som skapas måste demokratin stärkas i alla länder. Medborgarna måste bära fram politiska ledare som sätter folkets intresse och väl främst, och som röstas bort om de inte gör det. Det kan de bara göra om de är organiserade och starka.

De allra flesta länder i Afrika är i formell bemärkelse demokratier, men ibland mycket missbrukade sådana.

Zimbabwe är ett tragiskt exempel på hur frihetskamp slutade i förtryck och hur folkets förtroende utnyttjas i maktsyfte. Landet har kollapsat, politiskt och ekonomiskt, folket lever i rädsla. Oppositionen förföljs och trakasseras.

Nya demokratier är sköra. Demokratin blir stabil först när alla som ingår den respekterar mänskliga rättigheter och demokratins institutioner och processer.

Men demokrat blir man inte över natt. Det behövs förebilder och mycket praktisk övning även för den som kallar sig demokrat i teorin. Afrika behöver fler aktiva människor i föreningsliv, politiska partier, fackliga organisationer, medborgarrättsgrupper, kvinnogrupper, studentsammanslutningar och ungdomsförbund. De som redan finns behöver stöd, uppmuntran, inspiration, kunskap och idéer.

Palmecentret har nyligen tagit fram en strategi för Afrika. Vi vill bidra till att stärka demokratin genom praktiskt samarbete med föreningar och partier som arbetar för rättvisa, utveckling och fred. Vi har haft nära samarbeten med bröder och systrar i Afrika förr. Då handlade det om kamp för frihet. Nu ska vi tillsammans bygga demokrati. Och kanske kommer länder som Zimbabwe en dag bli spjutspets i det arbetet.

Text: Birgitta Silén, biståndschef Palmecentret

Publiceringsdatum: 2008-05-29

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...