Skriv ut

Plaxedes Chironda arbetar på ros-odlingen Green Valley Growers utanför Harare. Lönen är en US dollar om dagen, men Plaxedes är glad att ha ett jobb i ett Zimbabwe där mer än 90 procent är arbetslösa.

Plaxede Chironda. Foto: Birgitta Silén– Lönen är alldeles för låg och priserna alldeles för höga.  En flaska matlagningsolja kostar tre dagslöner. Men det finns i alla fall mat i affärerna nu, förr var det helt tomt på hyllorna, säger Plaxedes som började jobbet på plantagen ungefär samtidigt som Zimbabwe fick en samlingsregering för sex månader sen.

President Mugabe och oppositionsledarna Morgan Tsvangirai och Arthur Mutambara från MDC delar regeringsmakten, medan en ny grundlag utarbetats så att ett demokratiskt val kan hållas. Nya MDC-ministrar försöker få landet på fötter. Det egna valutan har ersatts av US dollar, det finns matvaror och bensin – för dem som har pengar. Men de är få, det finns inga jobb, tre miljoner zimbabwier har flytt utomlands, fattigdomen är djup och människor skulle inte överleva utan det humanitära stöd som ges av olika internationella organisationer. Koleran som tog tusentals liv är dock numer under kontroll. Det internationella samfundet, inklusive Sverige, vill inte ge den zimbabwiska regeringen bistånd så länge Mugabe är president eftersom man befarar att det kan stärka hans position och att pengarna inte hamnar där de borde, dvs till sjukvård, skolor och infrastruktur. Istället ger många ökat humanitärt stöd via olika organisationer.

Facket ett stöd i arbetet och i livet

Det är svårt att hitta någon fungerande arbetsplats i Zimbabwe men på Green Valley Growers arbetar drygt 100 personer – med familjer är det drygt 300 personer som bor på plantagen. De anställda är fackligt organiserade i GAPWUZ (General Agricultural and Plantation Workers Union of Zimbabwe) en av Palmecentrets samarbetsorganisationer. GAPWUZ arbete är brett och vänder sig både till lantarbetarna och deras familjer för att stärka deras mänskliga rättigheter men GAPWUZ bidrar också med mat och annat till utsatta.

Godfrey Karuma är facklig ordförande i kommittén på Green Valley Growers:

– Genom GAPWUZ har vi fått reda på våra rättigheter och vi kan alltid vända oss till dem för hjälp när vi har problem. Det är ett stort stöd för oss och har verkligen stärkt oss anställda.

Ett mycket uppskattat bidrag är den säck med dambindor som GAPWUZ delar ut där de kommer på besök. En lyx för fattiga kvinnor i Zimbabwe.

I början av året var det en strejk på plantagen, arbetarna fick ingen lön. Notan Rauch, som är platschef, berättar att företaget inte hade några pengar. Nedgången i världsekonomin har drabbat rosenexporten hårt. Priserna har pressats med närmare hälften, och utsikten för de anställda att få högre lön är liten. Men facket försöker få så bra arbetsförhållanden som möjligt och när Palmecentret är på besök passar den lokala kommittén på att diskutera med GAPWUZ hur de ska få företaget att skaffa nya arbetskläder.

– Det är två år sedan vi fick arbetskläder och titta hur vi ser ut, säger Godfrey Karuma och pekar på sina och andras trasiga byxor.

– Ledningen säger att det inte finns att få tag på, men de bara väntar på att priserna ska gå ner.

GAPWUZ menar att med nuvarande priser i dollarekonomin så borde minimilönen för lantarbetare ligga på 60 dollar plus matransoner av olja, tvål. majsmjöl, socker och salt.

– Delar av lönen brukade betalas ut i matvaror, men eftersom priserna är så höga nu så betalar arbetsgivare bara lön och så får arbetarna själva köpa mat.

Existensminimum ligger enligt den fackliga centralorganisationen ZWTU på 400 US dollar i månaden.

Landreformens offer

Lantarbetarna i Zimbabwe som en gång utgjorde ryggraden i ekonomin, är fortfarande arbetsklösa, bostadslösa och beroende av humanitär hjälp. De är offer för den landreform som sades skulle stärka lantarbetarna i Zimbabwe, men istället har den inneburit misär och fattigdom och att jordbruket förfallit.

Landreformen som president Mugabe började genomföra i början av 2000-talet var en viktig orsak till Zimbabwes ekonomiska och politiska kollaps. Lantbruk och plantager skulle överföras från de vita ägarna till ”folket”. Detta skulle ske under ordnade former och ägarna skulle kompenseras. Istället använde Mugabe reformen för att befästa sin makt genom att ge egendomar till höga partifunktionärer och krigsveteranerna, ”wovits” från befrielsekriget som ofta med våld jagade bort plantageägarna. Många dödades, andra tvingades fly.

Men de nya ägarna var inte intresserade av att bedriva jordbruk utan för dem var egendomarna främst ett kapital. Arbetarna på farmerna stod plötsligt utan arbete och bostäder.

Den fackliga organisationen GAPWUZ beräknar att mellan 80 och 90 procent av lantarbetarna i Zimbabwe förlorade sina jobb. GAPWUZ organiserar 27 000 medlemmar, för mindre än 10 år sedan var de närmare 200 000.

– Det kommer att vara svårt att bygga upp jordbrukssektorn, säger Juliet Sithole från GAPWUZ. Lönen så låg (minimilönen är 32 dollar) att människor kan tjäna mer på gatuförsäljning.

Invasionerna av jordbruk och plantager har fortsatt sedan samlingsregeringen tillträdde. Arbetarna på plantagerna har ofta jagats bort när en ny ägare tagit över. Från en dag till nästa har de tvingats fly, oftast till Harare, där de varken har arbete eller bostad.

– De hamnar i Harares utkanter, i kåkstäder där det varken finns vatten, sanitet och koleran härjar fritt. Vi försöker se till att de får humanitär hjälp genom olika organisationer, berättar Juliet Sithole från GAPWUZ.

GAPWUZ anser att den nya regeringen måste se över hela jordbrukssektorn och att de ägare som inte sköter och driver sina jordbruk ska lämna ifrån sig dem, till ägare som har kunskap och vill bedriva kommersiellt jordbruk.

Palmecentret stöder GAPWUZ arbete, såväl fackligt som de insatser som görs för arbetslösa och deras familjer, med humanitära insatser, rådgivning och hiv/aidsinformation.

Text och foto: Birgitta Silén

Publiceringsdatum: 2009-10-07

Till toppen av sidan
Genom GAPWUZ har vi fått reda på våra rättigheter och vi kan alltid vända oss till dem för hjälp när vi har problem. Det är ett stort stöd för oss och har verkligen stärkt oss anställda. - Godfrey Karuma

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...