Skriv ut

Unga och kvinnor inom den palestinska vårdsektorn vill bli bättre på att förhandla. Palmecentret och LO Skellefteå stödjer dem genom Democracy and Worker´s Rights Center. I december samlades medlemmarna i Community Health Workers till en konferens i Ramallah där LO Skellefteå var med.

Konferensen hölls på ett hotell i Ramallahs utkanter. Den tänkta korta presentationsrundan övergår genast i appeller. Orättvisorna är många och alla deltagare har något att berätta om sin arbetsplats och de svårigheter de möter. Restaurangen inne på Rocky hotell i Ramallah är tillfälligt ombyggd till konferenslokal. Utanför skymtar den åtta meter höga mur som har blivit en symbol för den israeliska ockupationen. Utanför fönstret står några palestinska poliser med automatkarbiner och hänger.

De 25 medlemmarna i Community Health Workers, ett fackförbund i den privata vårdsektorn, har kommit från hela Palestina för en endagskonferens om hur de ska få sin fackförening att växa.

konferens-med-community-hea.jpg– Alla måste känna sig delaktiga i facket och ta ett gemensamt ansvar för dess framtid, säger Khadra Dweib, ansvarig för konferensen.

Många i lokalen höjer sina röster för att fackförbundet måste bli mer stridbart och aktivt. Khadra svarar att då måste organisationen blir mer sammanhållen. Alla medlemmar måste ta ett större ansvar.  Ansvaret för att upprätthålla fackets kampförmåga gäller alla medlemmar, inte bara på de förtroendevalda menar hon

– Ett av de viktigaste resultaten med konferensen har varit att överföra kunskap mellan äldre och yngre människor, mellan nya och gamla medlemmar, säger Khadra Dweib.

Community Health Workers stora stridsfråga är lönen. Få tjänar ens motsvarande den lagstadgade minimilönen. Första steget är att få arbetsgivarna att betala minimilönen till alla anställda. Lyckas fackförbundet med det har man kommit långt. Andra viktiga frågor handlar om vilka befogenheter och skyldigheter de anställda har. Eftersom deras diplomutbildning är relativt ny är det osäkert vad de får och inte får göra. Saknas det läkare måste sköterskorna till exempel ge sprutor trots det är osäkert vilket ansvar de kan utkrävas om något går fel.

Fikapausen kommer som ett välkommet avbrott och de laddade inläggen i debatten övergår i skratt och skämt. Likheten med fikarastens centrala roll i Sverige är slående. Kjell Hanseklint från LO Skellefteå passar på att ta några bilder innan han ska föreläsa om den svenska arbetarrörelsen. Foto är hans stora intresse och han kan lätt misstas för en yrkesfotograf med sin utrustning.

– Jag tycker det är kul att se att vårt stöd verkligen gör skillnad. Om alla aktiviteter ser ut som det jag har sett under dessa dagar då kommer vårt stöd att leda till en positiv utveckling, säger Kjell.

Kjell har i olika former varit aktiv för att stödja Palestina i 20 år. Efter hans förläsning står han och pratar med Fatmah Naj som är en av del äldre konferensdeltagarna.

– Det var intressant att lära sig om hur svensk fackföringsrörelse arbetar och är organiserad. Jag skulle vilja ha mer samarbete med svenska fack. Vi behöver hjälp, säger Fatmah.

Democracy and Worker´s Rights Center har sedan 1993 arbetat med att stärka fackliga medlemmar och stödja skapandet av demokratiska och självständiga fackförbund som tillvaratar arbetarnas rättigheter på lokal och nationell nivå.  DWCR har de senaste tre åren varit aktivt i skapandet av nio fackförbund och 47 arbetskommittéer. Dess partnerorganisationer har varit framgångsrika i att förhandla fram kollektivavtal och andra förmåner. Centrets största svaghet är att de har en mansdominerad medlemsbas, vilket är en prioriterad fråga att arbeta med under programperioden.

LO Skellefteå har varit engagerade i Palestina i 25 år och har därmed en bred erfarenhet av solidaritetsarbete i regionen.

Text: JONATAN KARRESKOG

Foto: KJELL HANSEKLINT

Publiceringsdatum: 2013-01-10

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...