Skriv ut

- Om ANC ska lyckas med sin vision om ett land med minskade klyftor, hög sysselsättning och god välfärd måste det fackligt-politiska samarbetet i Sydafrika intensifieras. Det säger Ann Linde, Socialdemokraternas internationella sekreterare.

 

Foto: NIVIN YOSEF. Sydafrika fackpol I mitten av mars arrangerades en facklig-politisk samverkanskonferens i Johannesburg, Sydafrika, den första i sitt slag. Palmecentret var en av arrangörerna till mötet.

IF Metall och Socialdemokraterna mötte ANC och fackliga representanter från NUMSA, NUM, COSATU och SACTWU under en två dagars konferens. Konferensen inleddes med ett arbetsplatsbesök som NUMSA anordnade på Sandvik. Därefter hölls två dagars samtal om förutsättningar och mål med facklig-politisk samverkan, samt utmaningarna med en global arbetsmarknad. Avslutningsvis drogs strategier upp för det fortsatte samarbetet.

– Det är en spännande resa vi har påbörjat tillsammans. Vi är glada att våra sydafrikanska vänner vill att vi delar våra erfarenheter med dem, säger Ann Linde.

Sverige har en historia och en tradition av facklig-politisk samverkan som har karakteriseras av ett unikt samarbete under många år.  I Sydafrika har det samarbetet sett annorlunda ut. ANC är en allians som består av partiet ANC, fackföreningen COSATU och det sydafrikanska kommunistpartiet. Trots detta finns inte det förtroendefulla samarbetet mellan fackföreningarna och Socialdemokraterna som vi hittar i Sverige.  Det finns starka fackförbund med många medlemmar och ett starkt parti i ANC så förutsättningarna för en ännu mer tydlig samverkan främst på lokal nivå finns där.

Text och foto: Nivin Yosef

En rapport från konferensen kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Publiceringsdatum: 2010-03-26

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...