Skriv ut

Folkrätten och respekten för mänskliga rättigheter negligeras grovt i många konflikter i världen. Ansvarsfrågan för grova brott mot humanitär rätt och internationella konventioner och överenskommelser har inte utretts och straffrihet har fått råda.

Ett exempel är Israels 22 dagar långa militära offensiv i Gaza vintern 2008 -2009 där alla parter i konflikten anklagas för att ha begått allvarliga brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter. Mer än ett år senare har ännu ingen ställts till svars och de drabbade väntar på rättvisa.

Goldstonekommissionen, tillsatt av FN:s råd för de mänskliga rättigheterna i april 2009, fastslår i sin rapport, som publicerades i september 2009, att både Israel, Hamas och andra väpnade palestinska grupper i Gaza begick allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

Kränkningarna kan rubriceras som krigsbrott och möjligen också brott mot mänskligheten. I sina slutsatser uppmanar kommissionen de inblandade parterna att genomföra trovärdiga och oberoende undersökningar, i enlighet med internationell standard, av de allvarliga brott som kommissionen rapporterat.

Den 1 mars 2010 arrangerade Palmecentret, Amnesty International, Svenska Kyrkan och Diakonia med stöd av ABF Stockholm seminariet Gaza – Internationell rätt och ansvar. Medverkade gjorde bland andra Hina Jilani, Goldstonekommissionen, Hans Corell, fd rättschef FN.

Publiceringsdatum: 2010-06-01

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...