Skriv ut

Under en del av seminariet om Gaza fick de svenska folkrörelserna ge sin syn på Goldstonerapporten. Bengt Westerberg trodde att Israel skulle ta rekommendationerna på allvar, medan Bo Forsberg menade att ingen hänsyn tagits till liknande rapporter tidigare.

Lise Bergh-Amnesty International, Bo Forsberg- Diakonia, Laila Naraghi – Olof Palmes Internationella Center, Gustaf Ödquist-Svenska kyrkan och Bengt Westerberg- Röda Korset deltog i en panel för att prata om de svenska folkrörelsernas syn på Goldstonerapporten, internationell rätt och ansvar under ett seminarium om Gaza den 1 mars.

Seminariet inleddes med frågan vad respektive organisation ansåg om Goldstonerapporten. Samtliga i panelen välkomnade initiativet och resultatet men var förvånade över hur rapporten behandlats av USA och EU; USA:s FN-ambassadör Susan Rice har riktat stark kritik mot rapporten och EU har ännu inte gått ut med ett gemensam uttalande.

När Goldstonekommissionen presenterade sin rapport i september 2009 var en av rekommendationerna att de ansvariga myndigheterna på båda sidor skulle utreda de brott de anklagas för och åtala de skyldiga inom sex månader. De undersökningar som parterna hittills gjort har dock kritiserats för att inte vara tillräckliga. Israel har fått kritik för att inte vara transparanta då utredningarna letts av egna officerare och poliser. Hamas å sin sida säger att de har inrättat en särskild kommitté som ska följa upp hur rekommendationerna följs. Amnesty är kritiska till denna och menar att svaret på rapporten inte är ens i närheten av en ”opartisk, trovärdig utredning som lever upp till internationella krav”.

Lise Bergh påpekade under seminariet att det var mycket viktig att parterna snarast tillsatte oberoende experter och presenterade trovärdiga utredningar. Medan Bengt Westerberg hade tilltro till att Israel skulle ta rekommendationerna på allvar var Bo Forsberg mer pessimistisk:

– Rapporten måste sättas i ett sammanhang, ingen har tidigare tagit hänsyn till liknande rapporter, sade han.

Laila Naraghi, betonade omvärldens påtryckningar och folkrörelsernas arbete för att folkrätten ska respekteras:

– Det är intressant att diskutera hur vi som folkrörelser nu går vidare. Sverige måste ligga på EU, och folkrörelserna har i sin tur en viktig roll att få den svenska regeringen att agera.

Hon berättade vidare hur Palmecentrets arbetar i Gaza: stöd till det civila samhället i Palestina, arbete som stärker den israeliska fredsrörelsen samt opinionsarbete mot EU och FN.

Under seminariet diskuterades även en eventuell överlämning av fallet till Internationella Brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Enligt rapporten ska fallet överlämnas till ICC om parterna inte själva utreder eventuella krigsbrott. Det är FN:s säkerhetsråd som i så fall tar vidare Gaza-kriget till ICC.

Lise Bergh påpekade att det var viktigt att det internationella samfundet hade tilltro till möjligheten att ställa parterna inför rätta. Hon menade att det vore förödande för folkrätten om man inte gjorde det.

Laila Naraghi menade att det även var viktigt att utöva internationella påtryckningar genom att använda svensk lagstiftning, tills ICC blivit starkare. Som exempel gav hon fallet då Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, anmälde Israels f.d. premiärminister Ariel Sharon för brott mot folkrätten som SSU ansåg att den israeliska armén begått på Västbanken och Gaza.

Avslutningsvis ställdes frågan om panelen hade frågor till politikerna som skulle delta i nästa debatt.

Gustav Ödqvist från Svenska Kyrkan påpekade vikten av att svenska politiker värnar om Internationell Humanitär Rätts innehåll och tillämpning. Bengt Westerberg kritiserade svensk flyktingpolitik och påpekade att även Sverige måste efterleva mänskliga rättigheter och Internationell Humanitär Rätt:

– Hur ska vi annars kunna bli goda föredömen? frågade han panelen och åhörarna.

Text: Irma Norrman

Publiceringsdatum: 2010-03-26

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...