Skriv ut

– Sverige anser att Goldstonerapporten är en seriös rapport som måste tas på stort allvar. Vi har tillsammans med majoriteten av EU-länderna röstat för att alla inblandade parter i Gazakonflikten måste göra opartiska och trovärdiga utredningar som lever upp till internationell standard.

Det slog biståndsminister Gunilla Carlsson fast när hon inledningstalade på konferensen ”Gaza – internationell rätt och ansvar” som hölls den 1 mars. Under seminariet diskuterades hur världssamfundet kan säkerställa respekten för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Folkrätten negligeras grovt i många konflikter i världen. Ett av de senaste exemplen är Israels 22 dagar långa militära offensiv i Gaza vintern 2008-2009.

För att utreda om brott mot folkrätten eller krigsbrott begåtts i samband med invasionen tillsattes Goldstonekommissionen av FN:s organ för mänskliga rättigheter. Arbetet leddes av den sydafrikanske domaren och folkrättsjuristen Richard Goldstone och rapporten är en 575 sidor lång granskning av de folkrättsliga aspekterna på Israels militära aktion. En aktion som ledde till att över 1 400 palestinier och 13 israeliska soldater dödades.

Rapporten dokumenterar bland annat förstörelsen av sjukhus, parlamentet, regeringsbyggnader, tiotusentals bostäder och många andra civila mål i Gaza. Över 200 fabriker bombades och israeliska bulldozers plöjde upp jordbruksodlingar och olivträdslundar.

Goldstonerapporten granskar också den palestinska sidan. Hamas får bland annat kritik för de urskillningslösa raketattackerna mot israeliska civila.
Rapportens slutsats är att samtliga berörda parter, Israel, Hamas och andra väpnade palestinska grupper i Gaza gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och troligen också brott mot mänskligheten.

– Mina tankar går till alla de familjer som levde i panik i Gaza och till alla barn som tvingades bevittna så mycket död och förstörelse. Ingen ska behöva gå igenom något liknande, sa Hina Jilani då hon redogjorde för vad hon bevittnat när hon besökte Gaza fem månader efter offensiven.

Total förstörelse av infrastrukturen

Hina Jilani, pakistansk advokat som är expert på internationell rätt, har deltagit i flera expertgrupper i FN:s organ för mänskliga rättigheter. Hon var också en av delegaterna i Goldstonekommissionen.

När hon var i Gaza för kommissionens räkning slogs hon av den totala förstörelsen av all infrastruktur och att det inte fanns några tecken på återuppbyggnad.
– Men detta är ändå bara betong – det mest skrämmande var alla dessa trauman som människor i Gaza hade utsatts för. Vi talar ofta om att vi kommit så långt när det gäller lagar som ska reglera parter i krig, men det jag såg i Gaza fick mig att undra om vi verkligen uppnått någonting alls, sa Hina Jilani.

I Goldstonerapporten slås fast att den israeliska armén avsiktligt förstörde mat-och vattenförråd och flera försörjningsmöjligheter för Gazas invånare. Däremot gjordes få attacker mot militära mål. Enligt rapporten var Israels avsikt med den militära interventionen att utsätta Gazas befolkning för en kollektiv bestraffning för dess stöd till Hamas.

Den israeliska militären hävdar att man mycket noggrant varnade civilbefolkningen före bombattacker genom att exempelvis släppa ner flygblad eller skicka sms, men Hina Jilani ställer sig frågan om detta var tillräckligt:

– Vart skulle människor ta vägen – Gaza är ju som ett fängelse, konstaterade hon. Och som ett palestinskt vittne sa: ”Vi lämnade våra hus men vart vi än flydde förföljdes vi av bomber eller blev nedskjutna av soldater.”

Hina Jilani understryker att civila medvetet gjordes till måltavlor och att den israeliska militären siktade och sköt på barn, gravida kvinnor och åldringar. Goldstonekommissionen har utrett Israels avsiktliga attacker mot civila och slår fast att krigsförbrytelser har begåtts.

Hina Jilani gav flera exempel på palestinska vittnesmål, sakligt och konkret, inför den märkbart berörda publiken. Hon berättade bland annat om den unga kvinna som försökte fly med sina barn vid ett luftangrepp. Israeliska soldater uppmanade henne och flera andra att ta skydd i ett hus, men väl därinne träffades byggnaden av bomber. Kvinnan hade ett sårat spädbarn i famnen men måste samtidigt se till ett av sina andra barn som också skadats svårt under anfallet. Hon bad kvinnan bredvid henne hålla babyn. Det var först när hon räckte över barnet som hon förstod: hon hade varit så panikslagen att hon inte upptäckt att hennes baby redan dött i hennes famn av skadorna.

Rapporten har lett till starka reaktioner

Goldstonerapporten har lett till mycket starka reaktioner, men inte så mycket mot de händelser som beskrivs i rapporten utan mot Richard Goldstone personligen. Den israeliske presidenten Shimon Peres sa i ett uttalande i november 2009 att Richard Goldstone, som själv är jude, är ”en teknokrat utan verklig förståelse för rättskipning, som är ute efter att skada Israel.” Och den israeliska FN-ambassadören Gabriela Shalev betecknade Goldstonerapporten som ”född i hat och verkställd i synd.”

På frågan om vad Hina Jilani anser om kritiken svarar hon:

– Att som den israeliska regeringen påstå att vår rapport inte är opartisk är verkligen deras svagaste argument i den här debatten. Jag är väldigt nöjd med kommissionens mandat, som innebar att vi skulle undersöka alla parter. Jag är också övertygad om att FN:s råd ser att detta är en oberoende och opartisk utredning.

Hina Jilani betonar också att hennes tre kolleger i Goldstonekommissionen har rykte om sig som världens främsta experter på detta område. Men även den amerikanska administrationen har kritiserat rapporten och hävdar att den är ”bristfällig, ensidig och orättvis.”

– Varför inte tala om rapportens innehåll istället? Ingen hade väl förväntat sig att rapporten inte skulle bli politiserad och det kommer förstås att påverka vilka beslut FN tar, säger hon. Vi måste ta itu med detta och försöka hitta en balans mellan politisering och den information som kommit fram. Nu faller ansvaret på FN att se till att förövare hålls ansvariga.

För Hina Jilani är Goldstonerapporten ett verktyg som kan skapa rättvisa. I första hand hoppas hon att omvärlden verkligen ska få upp ögonen för lidandet i den här regionen.

– Dessutom vill jag visa på kopplingen mellan internationell humanitär rätt och internationella mänskliga rättigheter. Inga aktörer är immuna mot dessa lagar och alla har ansvarsskyldighet.

I sina slutsatser uppmanar Goldstonekommissionen de inblandade parterna att genomföra trovärdiga och oberoende undersökningar, i enlighet med internationell standard, av de allvarliga brott som kommissionen rapporterat. Om myndigheterna inte fullgör sina skyldigheter uppmanar FN:s generalförsamling, enligt Goldstonekommissionens förslag, att frågan lämnas över till Internationella brottmålsdomstolen i Haag för prövning.

Efter att tidsgränsen gick ut i februari 2010 har ännu ingen ställts till svars. Parterna har nu fått ytterligare fem månader på sig att lämna utredningar som lever upp till de krav som ställts.

– Ingenting har blivit bättre i Gaza, situationen är istället värre trots att det nu gått ett år sedan kriget.

Olivträdsodlingar skövlade

Mahmoud Abu Rahma arbetar som kommunikationschef och samordnare på människorättsorganisationen Al Mezaan i Gaza. Han kommer själv därifrån och är en av de mest välkända oberoende rösterna när det gäller situationen i Gaza.

Mahmoud Abu Rahma menar att internationella givare har varit generösa när det gäller medel till återuppbyggnaden, men blockaden gör att det inte går att ta in det byggnadsmaterial som behövs. Efter att jordbruksmark och olivträdsodlingar skövlats med bulldozers är marken obrukbar. Arbetslösheten är hög och många lever under fattigdomsgränsen, beroende av internationellt bistånd.

– Jag är också bekymrad över vattensituationen, säger Mahmoud Abu Rahma. Enbart sju procent av vattnet är drickbart, men vi måste använda det och det påverkar förstås människors hälsa. Varje dag läcker dessutom förorenat avloppsvatten rakt ut i Medelhavet.

Ett annat stort problem är hälsovården, enligt Mahmoud Abu Rahma. Han berättar om den kvotering som gör att de enda som kan få Israels tillstånd att transporteras till Västbanken för adekvat vård är cancer- och hjärtpatienter. Men många ansökningar behandlas aldrig och en del patienter får beskedet att de kan få resa ut om de i utbyte lämnar uppgifter åt den israeliska säkerhetstjänsten. Enligt Mahmoud Abu Rahma finns det även patienter som vittnat om hur de fått utresetillstånd och sedan blivit arresterade och torterade.

– För mig är Gaza ett politiskt fall, inte humanitärt, konstaterade han. Här pågår ett krig mot människors värdighet eftersom vi tvingas leva instängda som i ett fängelse.

Mahmoud Abu Rahma berättar att situationen var ovanligt spänd strax innan invasionen ägde rum, men att ingen hade kunnat föreställa sig vad som var på väg att hända. Från sitt eget fönster kunde han dokumentera bombningarna och användandet av vit fosfor.

Gränsen mellan militärer och civila har suddats ut

– Attackerna var brutala och majoriteten av offren var civila. Den israeliska armen har rättfärdigat sina handlingar med att varje person på ockuperat område är en potentiell terrorist. Det betyder att gränsen mellan militärer och civila har suddats ut.

Människorättsorganisationen Al Mezaan har bidragit med kontakter och underlag till FN:s Goldstonekommission. Men de har också gett underlag till den israeliska arméns utredning om Gazakriget och ett av problemen var då att skicka iväg vittnen.

– De kunde fråga oss: ”Är du säker på att vi inte blir arresterade om vi vittnar?”. Men det kunde vi ju inte garantera, sa Mahmoud Abu Rahma. Några av de personer som blivit arresterade under kriget och suttit fängslade utan rättegång var också extremt rädda för att lämna vittnesmål.

Organisationen Al Mezaan är en orädd kritiker av Hamas brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter. Mahmoud Abu Rahma tillade att han är mycket kritisk till den bristfälliga utredning som gjorts av Hamas när det gäller anklagelserna om krigsförbrytelser.

Han var också missnöjd med den rapport som Israel släppt. Al Mezaan har gjort flera anmälningar men trots att de haft vittnesmål, bilder och kartor har undersökningarna ändå lagts ner.

– Vem gav order om att bulldozers skulle skövla tusentals hem? frågade Mahmoud Abu Rahma retoriskt. Vem fattade beslut om att använda fosfor i bostadsområden? Och vem gav order om att använda mänskliga sköldar? Det här är frågor vi vill ha svar på!

Under utfrågningen efteråt efterlyste Mahmoud Abu Rahma ett starkare stöd från EU och menar att det internationella samfundet gjorde ett misstag när de inte accepterade Hamas seger, utan istället isolerade dem.

– Det var ett rättvist val och nu har det blivit allt svårare att prata om demokrati eftersom hela världen svek, sa han. Om ni verkligen vill stödja mänskliga rättigheter måste ni stödja en palestinsk samhörighet.

När en av åhörarna i publiken ställde frågan om det internationella samfundet fokuserar för mycket på fredsprocessen betonade Mahmoud Abu Rahma att ett alltför stort fokus på fred indirekt tillåter kränkningar av mänskliga rättigheter.

– Jag kan leva i femtio år till utan fred – men inte en månad till i det här fängelset! avslutade han.

Israeliska armén utreder sig själv

– Den israeliska armén anklagas för krigsförbrytelser men utreder sig själv istället för att låta en annan oberoende part sköta undersökningen. Vi anser att Israel misslyckats med att leva upp till internationell standard när det gäller opartiskhet och transparens, sa Ran Yaron, som satt i panelen tillsammans med Mahmoud Abu Rahma.

Ran Yaron arbetar för den israeliska organisationen Läkare för Mänskliga Rättigheter, PHR-Israel. Organisationen består av israeliska läkare och sjuksköterskor som på sin fritid bistår palestinier med sjukvård. Medlemmarna vill bidra till ett förbättrat hälsoläge men också skapa en möjlighet till möten mellan israeler och palestinier för att motverka segregering.

Yaron tog upp den 159 sidor långa rapport som den israeliska regeringen presenterade i juli 2009, ”The operation in Gaza 27 december 2008–18 januari 2009, Factual and Legal Aspects”. I sammanfattningen slås fast att ”allt som är möjligt har gjorts för att minimera skador på civila och ambulanspersonal i Gaza”. I rapporten konstateras också att Israel inte gjort sig skyldigt till de krigsförbrytelser som de anklagas för i Goldstonerapporten.

– Risken är förstås stor att man hittar ursäkter för sina handlingar om man utreder sig själv, konstaterade Ran Yaron. Det blir ett trovärdighetsproblem när det gäller att få fram sanningen och garantera rättvisa för offren.

I rapporten slås fast att Israel har startat utredningar om 150 incidenter där det finns anklagelser om att den israeliska armén har brutit mot krigets lagar. Enligt Ran Yaron har 48 fall lagts ner utan ytterligare förklaring. Ett enda fall har lett till en fällande dom, då en israelisk soldat dömdes för en kontokortstöld.

– Rapporten fokuserar på enskilda fall och ser inte händelserna utifrån ett bredare perspektiv, sa Ran Yaron. En militär utredning utesluter dessutom möjligheten att undersöka beslut fattade av regeringen, som är den andra parten som anklagats för krigsförbrytelser. Även militärer med de högsta befattningarna undantas.

Försöker påverka myndigheter i Israel

PHR–Israel och människorättsorganisationen B’Tselem arbetar med att försöka påverka myndigheter i Israel att göra en ny oberoende och transparent utredning. Ett stort antal anmälningar gällande individuella fall har gjorts av flera frivilligorganisationer.

– Vi rapporterade själva 25 fall av medicinsk karaktär, men i Israels rapport nämns endast tio, sa Ran Yaron.

Han konstaterade att det fanns israeliska analytiker som medgav att det var ett misstag av den israeliska regeringen att inte samarbeta med Goldstonekommissionen. Israel valde istället att gå ut i en stor kampanj som svar på anklagelserna om krigsförbrytelser.

Enligt Ran Yaron har det också blivit allt svårare för människorättsorganisationer att arbeta sedan kriget och flera organisationer har utsatts för hotelser och trakasserier. Yaron berättade hur han satt på flyget på väg till Stockholm och förberedde sig inför konferensen. Bredvid honom satt av en händelse några israeler och sneglade på hans papper med organisationen B’Tselems logotyp:

– Vi ser att du representerar B’Tselem –  så nu ska du alltså resa till Sverige och baktala och förolämpa Israel?

Ran Yaron nämner också att medlemmar i Knesset bildat en kommitté i syfte att försöka begränsa MR-organisationers rörelse- och yttrandefrihet genom lagstiftning. Syftet är också att begränsa organisationernas möjligheter till ekonomiska bidrag.

Han menar att det internationella samfundet har en viktigare roll än någonsin för att sätta press på Israel.

– Israel är fortfarande känsligt för kritik utifrån, speciellt från EU och USA. Det internationella samfundet måste trycka på för att få både Israel och Palestina att göra nya opartiska och trovärdiga utredningar som lever upp till internationella krav.

Text: Agneta Larsson

Publiceringsdatum: 2010-05-12

Till toppen av sidan
Dessutom vill jag visa på kopplingen mellan internationell humanitär rätt och internationella mänskliga rättigheter. Inga aktörer är immuna mot dessa lagar och alla har ansvarsskyldighet. - Hina Jilani

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...