Skriv ut

Utrota extrem fattigdom. Minska orättvisor och ojämlikhet i världen. Lösa klimatkrisen. Det är det ambitiösa syftet med de nya globala målen för hållbar utveckling.

Hösten 2015 samlades världens stats- och regeringschefer i New York och antog den nya globala utvecklingsagendan för hållbar utveckling. Agenda 2030 som den kallas består av 17 globala mål för att skapa en rättvis och hållbar värld.

Agenda 2030 tar vid efter de åtta milleniemålen som gällde fram till 2016. Även om alla milleniemål inte har uppfyllts har de lett till framgångar som att fattigdom och barnadödlighet minskat, fler flickor går i skola och färre smittas av hiv. De 17 nya målen är än mer ambitiösa och täcker fler områden som klimatförändringar och hållbar konsumtion och produktion.

Arbetet med att utforma målen har pågått i många år i FN men ambitionen har varit att inkludera så många människor som möjligt. Miljontals människor runt om i världen har deltagit och tyckt till om målen – från stater och politiker till organisationer och enskilda individer.

Palmecentret arbetar med flera projekt som knyter an till de globala målen, i synnerhet målen om fattigdomsbekämpning, god utbildning för alla, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen.

Text: William Sundelin

Läs mer på Globala målen

Publiceringsdatum: 2017-03-20

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...