Skriv ut

Internationella frågor ska inte komma i skymundan bara för att det är valår. Behovet av globala lösningar har aldrig varit större än nu, skriver Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström.

Temperaturen inför höstens val har redan börjat stiga. De internationella frågorna får vanligtvis inte så stort utrymme men i årets valrörelse hoppas jag vi kommer se en förändring. För många av de frågor som skapar oro hos människor kräver i allra högsta grad globala lösningar. Det gäller både migrations- och klimatfrågan men också den ökade ojämlikheten, den växande nationalismen och hoten mot demokrati och yttrandefrihet.

Tillsammans med 50 andra organisationer har Palmecentret undertecknat uppropet #hjärtavärlden. Behovet av internationellt samarbete och globala lösningar har aldrig varit större än nu. Men i stället ser vi hur allt fler politiska ledare propagerar för att sätta den egna nationens intressen först. Kortsiktiga lösningar som handelstullar, minskat bistånd och nya murar mot omvärlden blir ett sätt att visa politisk handlingskraft.

Vi vill något annat. Sverige ska fortsätta att spela en aktiv roll på den internationella arenan, fortsätta verka för en fri och mer rättvis handel, öka demokratibiståndet och främja grön omställning.

Alternativet blir tydligt när Sverigedemokraterna gratulerar Victor Orbán till segern i det ungerska valet. Sverigdemokraternas företrädare kallar Ungerns utveckling för en ”framgångssaga” – när det i själva verket handlar om ett alltmer auktoritärt styre med hård kontroll av media, politisk styrning över statliga institutioner och rättsväsende och en så omfattande statlig propaganda att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) menar att valutgången påverkats.

Den här typen av auktoritära politiska ledare har vind i seglen i Ungern, i Turkiet, på Filippinerna, i vårt eget land. Årets val handlar om just det. Och om vår egen förmåga att bjuda motstånd – att vara en stark motkraft.

Text: Anna Sundström

Publiceringsdatum: 2018-04-24

Till toppen av sidan
Alternativet blir tydligt när Sverigedemokraterna gratulerar Victor Orbán till segern i det ungerska valet.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...