Skriv ut

Kriget i Gaza i fjol saknade motstycke i sin hårdhet och konsekvenserna kommer att bli långvariga. Det konstaterads i Goldstonekommissionens rapport som nu har kommit ut på svenska i en kortare form. Rapporten presenterades av den pakistanska juristen Hina Jilani, under ett seminarium om Gaza.

GoldstonerapportenDe israeliska militära operationerna  i Gaza, som pågick mellan 27 december 2008 18 januari 2009 var en del av Israels politiska mål vad gäller Gaza och det ockuperade palestinska territoriet i sin helhet. De utgjorde en avsiktlig kollektiv bestraffning av den palestinska befolkningen i Gaza från  den israeliska regeringen. Trots de rådande hårda villkoren i Gaza konstaterade offer och långvariga observatörer att operationerna saknade motstycke i sin hårdhet och att dess konsekvenser kommer att bli långvariga. Över 1 400 palestinier och 13 israeler dödades och den materiella ödeläggelsen var enorm.

-När operationerna började hade Gaza i nästan tre års tid utsatts för stora ansträngningar och rörelserestriktioner för personer, varor och tjänster. Detta inkluderade grundläggande förnödenheter som mat och medicinsk utrustning, och produkter som behövs dagligen som bränsle, el, skolmaterial samt reparations- och byggnadsmaterial. Dessa åtgärder infördes av Israel för att isolera och försvaga Hamas efter dess valseger eftersom partiet uppfattades som ett fortsatt hot mot Israels säkerhet.

Detta står att läsa i en internationell juristkommissions rapport, som är ett skakande vittnesmål. Den leddes av den sydafrikanske folkrättsjuristen Richard Goldstone, en av världens främsta experter på internationell rätt. Goldstone har tidigare bland annat varit ordförande för sanningskommissionen i Sydafrika och varit chefsåklagare vid tribunalerna för krigsförbrytelser i forna Jugoslavien och Rwanda.

Goldstonekommissionen tillsattes av FN:s råd för mänskliga rättigheter den 3 april 2009 för att utreda om brott mot folkrätten eller krigsbrott begåtts i samband med invasionen. Under sommaren genomförde kommissionen flera fältstudier i Gazaremsan.  15 september samma år presenterades dess rapport.

Rapporten konstaterar att grova kränkningar har begåtts mot internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Redan innan militäroperationen hade Gazas  ekonomi utarmats, hälsosektorn överlastats, befolkningen gjorts beroende av humanitärt bistånd för sin dagliga överlevnad. Män, kvinnor och barn led psykiskt av den långvariga fattigdomen, otryggheten och våldet i det instängda och överbefolkade territoriet. Värdigheten för folket i Gaza hade kraftigt urholkats, står vidare att läsa i rapporten.

-Den successiva  isoleringen och separationen av Gazaremsan från Västbanken  började långt tidigare och som konsoliderades med införandet av strikta avstängningar, rörelserestriktioner och så småningom blockaden. Flera åtgärder som vidtagits av Israel under och efter militäroperationerna i Gaza har ytterligare stärkt dess kontroll över Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Det pekar på ett samband med militäroperationerna i Gaza. Sådana åtgärder inbegriper ökade markexpropriationer, husrivningar, rivningsorder samt tillstånd att bygga bostäder i bosättningarna, skriver rapporten.

Rapporten kommer fram till att Israel under interventionen i Gaza gjorde sig skyldigt till krigsförbrytelser och troligen också brott mot mänskligheten.

Rapporten granskar också den palestinska sidan. Hamas får kritik för brott mot internationell rätt särskilt när det gäller frihetsberövandet och behandlingen av den israeliske soldaten Gilad Shalit, och för de urskillningslösa raketattackerna mot israeliska civila. Hamas utrensningar och mord på politiska motståndare får också stark kritik i rapporten.  Rapporten kritiserar den palestinska myndigheten på Västbanken för förtryck av politiska motståndare.

Häftiga motreaktioner från Israel – och USA

Goldstonerapporten har lett till många starka motreaktioner, särskilt i Israel, men även i USA. Kommissionen nekades tillträde till Israel och fick inte heller komma in i Gaza via israeliska gränsövergångar. Den kunde besöka Gaza sedan Egypten öppnat gränsövergången vid Rafa.

Den israeliske presidenten Shimon Peres har betecknat Richard Goldstone som ”en liten man, som saknar sinne för rättvisa, en teknokrat utan verklig förståelse för rättskipning, som är ute för att skada Israel”.  Vissa kritiker har till och med beskyllt honom för att vara antisemit. Faktum är att Richard Goldstone är jude, betecknar sig själv som sionist och sitter i styrelsen för Hebrew University, ett av Israels viktigaste universitet.

I den 575 sidor långa rapporten redovisas fakta och juridiska slutsatser vad gäller:
Det ockuperade palestinska territoriet: Gazaremsan.  Bland de ämnen som genomgås är blockaden, Israels militäroperationer, attacken på offentliga byggnader, skyldighet för väpnade palestinska grupper att skydda civilbefolkningen, Israels skyldighet att skydda den civila befolkningen och civila mål i Gaza, urskillningslösa och avsiktliga attacker, användning av vissa vapen som vit fosfor, angrepp på förutsättningarna för civilt liv, användningen av civila palestinier som mänskliga sköldar, frihetsberövande, kvarhållande av israeliske soldaten Gilad Shalit, våld mot personer med Fatah-anknytning.

I den faktamässiga och juridiska genomgången i rapporten redovisas även det ockuperade palestinska territoriet: Västbanken inklusive östra Jerusalem, Israel och ansvarsfrågor.

Rekommendationer

I ett slutkapitel lämnar Goldstonekommissionen detaljerade rekommendationer vad gäller:
– Ansvar för allvarliga kränkningar av humanitär rätt;
– Skadestånd;
– Allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna;
– Blockaden och återbyggnad;
– Användning av vapen och militära förfaranden;
– Skyddet av människorättsorganisationer och människorättsförsvarare;
– Uppföljning av kommissionens rekommendationer.
Kommissionens olika rekommendationer adresseras tydligt till FNs råd för mänskliga rättigheter som den fått uppdraget av, FNs säkerhetsråd,  vidare till åklagaren vid internationella brottsdomstolen, FNs generalförsamling, Israel, väpnade palestinska grupper, ansvariga palestinska myndigheter, internationella samfundet, FNs generalsekreterare respektive  FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Seminarium

Hina Jilani, pakistansk jurist och medlem i Goldstonekommissionen, redovisade rapportens innehåll och kommissionens arbete vid seminariet. Rapporten presenterades i höstas, under det svenska ordförandeskapet i EU.

– Inställningen inom EU är delad. Det svenska ordförandeskapet välkomnade inte rapporten, men det försökte inte underminera den, sa Jilani.
I sina öppningsord sa Amnestys generalsekreterare Lise Bergh att det behövs undersökningar som Goldstonerapporten för att garantera mänskliga rättigheter och motverka ”dubbla standards”.

Biståndsminister Gunilla Carlsson sa att den humanitära situationen i Gaza var svår även före den militära operationen, och att den inte förbättrats efter konflikten. Mer än hälften av offren var barn, sa biståndsministern, som räknade upp en lång lista av åtgärder som behöver vidtas, enligt regeringen och som stöds mycket brett i riksdagen, med undantag för hur förhållningssättet till Hamas bör vara.

Ran Yaron från läkare för mänskliga rättigheter i Israel och Mahmoud Abu Rahma från Al Mezan Centre for Human Rights i Gaza vittnade om hur mänskliga rättighetsföreträdare motarbetas.

– Bristen på vatten är ett problem som påverkar hälsotillståndet negativt, sa Abu Rahma.

Yaron sa att han och Abu Rahma och deras organisationer samarbetat i fyra års tid, men att detta möte i Stockholm är det första som blivit möjligt mellan dem personligen.

– Den politiska situationen har förändrats fullständigt på senare tid i Israel. Attacker görs mot oss vad gäller friheten att tala, och våra finansiella källor angrips, hävdade Yaron.

Hans Corell, tidigare rättschef i FN, sa att de militära operationerna i Gaza var ett solklart brott mot internationell rätt, och anförde att det nu krävs ett försvar av internationella rätten och internationella humanitära rätten, vars innehåll han redogjorde för.

– Det är viktigare att återskapa respekten för internationell rätt än att utöka antalet permanenta medlemsstater i säkerhetsrådet, bedömde Corell.

Bo Forsberg, Diakonia, Lise Bergh, Amnesty, Gustaf Ödquist, Svenska kyrkan, Laila Naraghi, Palmecentret och Bengt Westerberg, Röda korset deltog i en folkrörelsepanel som var rörande överens om att respekten för internationell humanitär rätt måste återupprättas.

-Om folkrätten ska kunna upprätthållas måste vi själva föregå med gott exempel. Den svenska regeringen har själv brutit mot folkrätten genom att utvisa personer till tortyr, inte tillåtit rättsäker prövning innan utvisning skett och genom att inte ge sjukvård till papperslösa, hävdade Bengt Westerberg.

En politikerpanel avslutade seminariedagen om situationen i Gaza.

-Sverige har förvärrat situationen genom att inte erkänna det senaste parlamentsvalet i Palestina och Hamas. Det har gjort det lättare för Israel att begå brott, bedömde Peter Eriksson, miljöpartiets språkrör.

-Goldstonerapporten måste få fortsatt stöd. Israel och Palestina är inte jämnbördiga parter. Det är occeptabelt att straffrihet råder i denna del av världen (Mellanöstern), sa avslutningsvis Aleksander Gabelic, s-riksdagsman, tillika ordförande i Svenska FN-förbundet.

 

Text: Gunnar Lassinantti

 

Leopard förlag och Diakonia har givit ut en sammanfattning  på svenska ”Goldstonerapporten om Gaza” (Stockholm, 2010, 128 sidor). I samband med presentationen av sammanfattningen ordnade Amnesty, Diakonia, Palmecentret och Svenska kyrkan ett seminarium i ABF-huset om ”Gaza – internationell rätt och ansvar”. Under seminariet fick rapporten ett omfattande stöd.

Publiceringsdatum: 2010-03-26

Till toppen av sidan
Den politiska situationen har förändrats fullständigt på senare tid i Israel. Attacker görs mot oss vad gäller friheten att tala, och våra finansiella källor angrips. - Ran Yaron

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...