Skriv ut

Trots att Kenya idag officiellt är en demokrati upplever många kenyaner att de inte får vara med i samhällsutvecklingen och politiken. Politiska partier är ofta elitistiska och både korruption och nepotism är utbrett. Hoppet står till organisationer från det civila samhället och de sociala rörelser som de sista åren vuxit sig starka. För Palmecentret har det därför också varit viktigt att på plats i Kenya stödja gräsrotsdemokratin och arbetet för en ökad och fördjupad demokrati.

Sedan årsskiftet stödjer Palmecentret projektet Popular education for a living democracy som bedrivs av ABF Norra Storstockholm i samarbete med Pamoja Trust, stödorganisation till kåkstadsrörelsen, Muungano wa Wanavijiji (Slum Dwellers Federation). Muungano wa Wanavijiji växte fram under nittiotalet i Nairobis och Mombasas kåkstäder och har främst arbetat med microbesparingar, men även med att höja medvetandet kring människors rättigheter vad gäller bostad och landfrågor.

I januari 2007 gjorde Kent Werne, projektledare på ABF Stockholm, tillsammans med representanter för ABF Norra Storstockholm en resa till Nairobi, Kenya för att närvara i World Social Forum. Där fick de bland annat möjlighet att träffa representanter för gräsrotsrörelser och på plats höra om deras arbete. Mötena gav mersmak och i juni samma år gjordes en factfindingresa i vilken man kom i kontakt med Pamoja Trust.

–  Att arbeta med gräsrotsdemokrati var givet samtidigt som vi med vår starka tradition och kunskap om folkbildning hade mycket att bidra med, berättar Kent Werne.  Från deras håll fanns det också ett stort intresse för studiecirkelsmetodiken som ett sätt att ytterligare sprida och fördjupa demokratin och rättighetsperspektivet. Detta resulterade i ett ett projekt som syftar till att sprida studiecirkelskonceptet hos dem.

Målsättningen med projektet är att medverka till utvecklingen av en samhällsförändrande kraft, driven av politiskt medvetna och aktiva personer. Detta ska uppnås genom skapandet av ett nätverk av 60 folkbildare så som studiecirkelledare, administratörer och projektledare.

– Muungano wa Wanavijiji har byggt upp en imponerande microbesparingsstruktur som är till enorm hjälp vad gäller de fattiga gruppernas materiella och resursmässiga behov. Samtidigt utgör studiecirkelsmetodiken en bra kunskapsmässig och ideologisk komplettering . Vi hoppas att folkbildningsidén hjälper till att sprida ett politiskt medvetande baserat på  medborgartanken. Att vi är med och bygger gruppsolidariteter baserade på gemensamma sociala och ekonomiska intressen till skillnad från partikulära identiteter så som etnicitet och klantillhörighet.

Text: Luciano Peirone

Publiceringsdatum: 2008-05-29

Till toppen av sidan
Att arbeta med gräsrotsdemokrati var givet samtidigt som vi med vår starka tradition och kunskap om folkbildning hade mycket att bidra med. - Kent Werne

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...