Skriv ut

Orsakerna bakom extremism är komplexa. Religion är inte den viktigaste orsaken bakom problemet. I stället är islam och andra religioner – eller den roll religion kan ha för stabilare identiteter – snarare en del av lösningen.

I slutet av juni anordnades en konferens på temat ”Islam in Europe”. Detta var den femte i en serie konferenser som FEPS (Foundation for European Progressive Studies) anordnar med rubriken: Call to Europe. Denna fokuserade på radikalisering och rasism i Europa samt vad socialdemokratin i Europa kan göra för att motverka resor till IS/Daesh. Samtidigt diskuterades sekularisering, migration, social marginalisering med mera. Deltagarna var akademiker, representanter från civilsamhället och religiösa ledare.

Första dagen avslutades med ett anförande av Federica Mogherini, EU:s högste representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande för EU-kommissionen. Mogherini underströk att islam är en del av Europa och att Europa kännetecknas av mångfald.

I korthet kan konferensens resultat sammanfattas i att det går att finna samband mellan radikalisering och social marginalisering i Europa, men orsakerna bakom radikalisering är komplexa. De radikaliserade har olika socioekonomisk bakgrund och en mängd olika motiv (religiösa motiv, politiska, social desperation, de kan vara inlurade i sektliknande strukturer med mera) men det som verkar förena många av dem som radikaliserats och närmar sig IS/Daesh är att de är rotlösa eller trasiga individer.

De verkar uppleva att de saknar framtid där de bor, att de saknar en framtid i Europa. Och religion är inte den viktigaste orsaken bakom problemet. I stället är islam och andra religioner – eller den roll religion kan ha för stabilare identiteter – snarare en del av lösningen.

Laura Slimani, ordförande för Young European Socialists (YES) sa att många konservativa politiker i Europa talar varmt om kvinnors rättigheter och kritiserar slöjan som ett uttryck för förtryck av kvinnor. Men, sa Laura och vände sig till de konservativa som kritiserat slöjan: ”Kom tillbaka när ni inte bara kritiserar slöjan utan även talar för att kvinnor och män ska ha lika lön”. ”Endast då”, sa Slimani, ”tror jag på att ni vill ge kvinnor lika rättigheter.” Laura Slimani sammanfattar konferensens uppfattning. Socioekonomiska faktorer kan inte negligeras, både klass/socioekonomi och religion/identitet liksom kombinationen av dessa spelar en allt viktigare roll i dag.

Det underströks att hållbara samhällen byggs via social rättvisa och/men att religiösa traditioner har en viktig roll för att ge individen en hållbar identitet. Flera underströk vikten av de samtal som pågått under konferensen, det vill säga samtal mellan politiker, akademiker, religiösa och civila samhället. Samtal med denna bredd gör att komplexiteten i frågan kan greppas. Många underströk att denna typ av breda samtal bör vara del i den politiska verktygslådan för socialdemokratisk politik i det framtida samhällsbygget i Europa.

Text: Ulf Carmesund, internationell sekreterare i Socialdemokrater för tro och solidaritet

Publiceringsdatum: 2015-07-02

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...