Skriv ut

Ännu har de fattigas och underprivilegierades röst i historieskrivningen i Sydafrika i många fall inte fått höras. Fattigdomen är fortfarande utbredd, de sociala skillnaderna stora och demokratin behöver stärkas. Att äga och vara delaktig i sin historia är en del av att komma ur social och kulturell fattigdom. Det är en fördjupningen av demokratin.

Mot bakgrund av detta stöder Palmecentret projektet Alla Tiders Historia som är ett samarbete mellan ABF Östra Småland/Öland, Kalmarläns museum, Oskarshamns Södra Afrikakommitté och Port Shepstone Twinning Committe. Projektet som påbörjats 2008 och pågår till 2010 syftar till att ge icke-privilegierade människor i Sydafrika en röst i historieskrivningen genom en så kallad ”tidsresa”.

En av de projekansvariga är Ebbes Westergren, författare och museipedagog på Kalmarläns museum, som i över 20 år har samarbetat med olika organisationer och institutioner i över tio olika länder med detta konceptet.

– Enkelt uttryckt handlar det om att gräva i historien och sedan ta fram former för engagemang och undervisning för de som alltid missgynnats i den officiella historieskrivningen, de som underordnats och kuvats, de koloniserade, berättar Ebbe Westergren.

Konkret börjar arbetet med att historiker och arkeologer tar fram dokumentation om historiska nyckelplatser. Materialet sammanfattas sedan och används för en så kallad tidsresa, det vill säga en form av interaktiv historielektion där människor på olika sätt får återupleva och gestalta historien ur detta underifrån perspektiv.

– Jag kände att Sydafrika utgör en perfekt kontext för att implementera metoden. Ingen annanstans är historien så närvarande och det är så tydligt att den grupp som innehaft makten, den vita kolonialmakten, också är den som skrivit historien, berättar han.

En annan projektdeltagare är Tormod Nesset, ordförande för Oskarshamns Sydafrikakommitté, som tidigare också arbetat med liknande ”tidsresor” i Western Cape, Sydafrika.

– Att kritiskt granska en historieskrivning som så ensidigt skildrat den dominerande gruppens historia blir följaktligen en viktig del i en större försoningsprocess, berättar Tormod Nesset.

– Att kunna sin historia är en demokratisk rättighet eftersom kunskap och stolthet över sitt ursprung är en förutsättning för att kunna blicka framåt. På samma sätt kan man konstatera att en felaktig och diskriminerande historia blir ett verktyg för fortsatt förtryck och marginalisering. I de fall där historien så tydligt är missvisande och skev, som i Sydafrika, kan dessa ”tidsresor” spela en enormt viktig roll.

Text: Luciano Peirone

 

Publiceringsdatum: 2008-05-29

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...