Skriv ut

- Vi måste se att det finns en koppling mellan spridningen av hiv i Sydafrika och den centrala kampen för individuella rättigheter som inte har ackompanjerats av den direkt relaterade frågan om individuella skyldigheter.

Det säger Sonwabo Ngonini, som är en av Education and Training Units (ETU:s) utbildare i hiv och aids, som den här dagen leder workshopen ”HIV and Aids Strategic Review and Implementation” i kommunen Mbombela, utanför Johannesburg.

Samtalet kommer alltså att handla om det som vi i västvärlden bäst känner till som medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Och den levande diskussionen som har funnits angående ”hur långt får min frihet sträcka sig, innan den begränsar din frihet?”

Sonwabo menar att kampen och frigörelseprocessen som ledde till individuella rättigheter borde per automatik lyft in frågan om individuellt ansvar då frihet och ansvar är två sidor av samma mynt. Den frågan har uteblivit helt på grund av en reaktion mot landets historia som har karakteriserats av kampen mot att individer utifrån en grupptillhörighet kollektivt fråntagits alla rättigheter och istället påtvingats en massa ansvar och skyldigheter. Det har blivit en backlash som ingen regering har lyckats balansera.

– Och nu får vi betala priset för vår frihet som inte känner gränser. Vi har en regering som fortfarande hävdar individuella rättigheter på det sämst tänkbara sättet.

Sonwabo illustrerar det med bland annat våldtäktsanklagelserna mot president Zuma som avfärdades av Zuma själv med ”när lusten kallar måste man ge kvinnan det” till korruptionsanklagelserna mot regeringsrepresentanter som viftas bort med en attityd av att ”man har rätt till det”. Sonwabo återkommer ständigt till frågan om ansvar och hävdar att det inte alltid handlar om bristfällig kunskap eller information.

Utmaning att få folk att testa sig

– En av de stora utmaningarna med vårt arbete är att få folk att gå och testa sig. För folk vill inte veta om de har hiv. De utgår från att de är friska, men de vill inte testa sig för att med säkerhet veta att de är friska. De vill inte ta ansvar och vi måste lyfta det till att handla om ansvar. För vi har en genomsyrande kultur av ansvarslöshet i det här landet.

– Om alla testar sig och de som vet att de är positiva tar sitt ansvar att inte sprida sjukdomen då har vi inte längre en spridning av hiv. Vi kan utplåna spridningen av sjukdomen själva! Men det krävs att individen tar sitt ansvar.

Under min resa till Sydafrika är tidningar fulla med nyheter om våld och våldtäkter. Det speglar en verklighet men det är också så att tidningar vill sälja och att människor på något plan vill ha just ”sensationsnyheter”. Men en våldtäktshistoria får särskilt stor uppmärksamhet i all media i flera dagar och handlar om en gruppvåldtäkt mot en ung tjej. Våldtäkten filmades och var brutal och killarnas står anklagade för våldtäkt. Detta kom till skolledningens kännedom men de valde att inte stänga av killarna från skolan då de hade ett prov att skriva. Skolledningen hävdade killarnas rättighet att få skriva ett prov. Det var inte bara skolledningen som diskuterade frågan om killarnas rättighet att få skriva ett prov utan det gjorde även media. Debatten var igång.

Sonwabo förklarar att det är ett exempel på hur hela samhället resonerar kring individens rättigheter, och där fokus alltid placeras på rättigheterna och inte på ansvaret, trots att det i det här fallet var en kriminell handling så var rättighetsaspekten det centrala.

Jag frågar om flickans rättigheter och varför det inte diskuteras av skolledningen eller i media. Är frågan om individens rättigheter förbehållen männen? Till den grad att hennes rättighet att inte bli våldtagen hamnar helt i skymundan?

Vi är överens om att ANC tagit en strid för kvinnans rättigheter i den politiska sfären men att samhället fortfarande lider av starkt patriarkala föreställningar vad gäller verkligheten bakom de ”individuella rättigheterna”. Frågan om rättigheter och ansvar måste ha ett genusperspektiv och måste diskuteras utifrån ett kulturellt arv.

Text: Nivin Yosef
Palmecentret

_____________________________________________________________

Education and Training Unit (ETU) är en organisation i Sydafrika som arbetar med kapacitetsutveckling och hiv- och aidsarbete. Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret) har under många år haft projektsamarbeten med ETU om just frågor som rör hiv och aids och kapacitetsutveckling.

Läs mer på ETU:s hemsida  www.etu.org.za/

Publiceringsdatum: 2011-01-11

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...