Skriv ut

Den filippinska arbetarrörelsen har länge varit känd som en av världens mest fragmenterade. Men under 2013 togs viktiga steg mot ökad enighet. En huvudfråga just nu är kampen för säkra och trygga anställningar, säger Nice Coronacion, nationell ungdomskoordinator för Alliance of Progressive Labor (APL).

Nice CoronacionVad är APL för slags organisation?

– Det är en facklig centralorganisation bestående av progressiva fackförbund inom privat sektor som alla enats kring tankarna om ”social movement unionism”, det vill säga att de fackliga idéerna måste förenas med utåtriktad verksamhet. Det enskilt största förbundet inom APL är Transportarbetareförbundet.

Hur hög är organisationsgraden i landet?

– Av 40 miljoner människor i arbetskraften är mellan fem och tio procent fackliga medlemmar. Ännu färre täcks av kollektivavtal.

Kan du beskriva den filippinska fackföreningsrörelsen?

– Den filippinska fackföreningsrörelsen är sedan länge känd som en av världens mest fragmenterade. För närvarande existerar ett tiotal fackliga centralorganisationer med delvis olika politisk inriktning. Arbetslagstiftningen tvingar fackföreningar att konkurrera med varandra om organiseringsrätten på arbetsplatserna.

Men du menar att det samtidigt tagits viktiga steg mot ökad enighet. Hur menar du då?

– Nyligen bildades den fackliga centralorganisationen Sentro. Där har flera av de progressiva fackliga organisationerna samlats som tillsammans representerar 80 000 medlemmar från privat, offentlig och informell sektor. Grundstommen utgörs av Alliance of Progressive Labor (APL), men i Sentro ingår också många andra fackliga organisationer. Sentro skiljer sig från andra fackliga centralorganisationer genom att man strävar efter att alla anställda på en arbetsplats ska tillhöra samma fackklubb.

Och vad kommer att hända med APL, där du är koordinator?

– APL kommer att upplösas så småningom för att bli en del av Sentro. Redan i dag har medlemskapet i Internationella fackliga samorganisationen gått över till Sentro.

Vilka fackliga frågor är viktigast för Sentro?

– En stor fråga är den snabba ökningen av osäkra och tillfälliga jobb. Allt fler har tidsbegränsade anställningar eller är anställda av bemanningsföretag. Många fastanställda arbetare avskedas för att sedan återanställas på korttidskontrakt.

Men det har också bildats en annan facklig allians, Nagkaisa, vad är det?

– Nagkaisa är ett bredare fackligt nätverk, inte en gemensam organisation. Syftet är att organisera gemensamma aktioner och demonstrationer. En huvudfråga blir just kampen för säkra och trygga anställningar.

Vilka ser APL, Sentro och Nagkaisa som motståndarna?

– Regeringen, den nyliberala politiken och de multinationella företagen. President Benigno Aquino är som gjord av teflon. Han får massor med kritik, men den rinner bara av honom utan att påverka politiken.

Hur ska de fackliga utbildningarna organiseras?

– Vi samarbetar nära med Labor Education and Research Network (Learn). Learn fungerar som ett studieförbund och arrangerar utbildningar för fackligt aktiva och olika progressiva NGOs. Det är till stor del tack vare Learn och APL som det varit möjlig att bilda Sentro. De fackliga utbildningarna som arrangeras av Learn har under lång tid fått stöd av svenska Palmecentret.

Samverkar ni med politiska partier?

– Många i APL och Sentro tillhör Akbayan, ett progressivt arbetarparti. Det finns ennära samverkan, samtidigt skiljer vi tydligt på det politiska arbetet och det fackliga. Fackföreningarna måste vara bredare än de politiska partierna och även de som inte är partipolitiska medlemmar måste känna sig välkomna.

Text: Viktoria Svensson Tordenborn & Mats Wingborg

Foto: Viktoria Svensson Tordenborn

Artikeln är även publicerad i Global facklig kamp för drägliga jobb.

 

Publiceringsdatum: 2014-01-17

Till toppen av sidan