Skriv ut

Det finns ett land som exporterar mer vapen per capita än något annat land i världen: Sverige. Det finns ett annat land som köper mer vapen än något annat av de länder som står under EUs vapenembargo: Burma. Nu möts de två, när det har visat sig att svenska granatgeväret Carl Gustaf används av den burmesiska regimen.

Granatgeväret Carl Gustav används av den burmesiska regimen i det krig som utkämpas mot den egna befolkningen i Kachinprovinsen i norra Burma. Enligt en rapport från Oxfam köpte den burmesiska regimen vapen för mer än fyra miljarder kronor mellan 2000 och 2010, men inte en krona finns i statsbudgeten för fredsförhandlingarna mellan regimen och de etniska motståndsrörelserna.

Det svenska vapen som används mot civilbefolkningen i Burma är en ny modell av granatgeväret och tillverkas av Saab. Vapnet används mot civilbefolkningens bosättningar och kan avskjutas mot ett rörligt mål från 400 meters avstånd, till exempel människor som flyr.

Den av riksdagen beslutade politiken för global utveckling handlar om att den ena handen ska veta vad den andra gör. Att de olika politikområdena ska vara i samstämmighet med varandra. Det som händer i det svenska biståndsmottagarlandet Burma, är ett praktexempel på motsatsen.

Sedan det 17-åriga vapenstilleståndsavtalet mellan Kachinarmén och den burmesiska regimen avbröts i juni 2011 har 100 000 människor tvingats på flykt. Enligt den lokala människorättsorganisationen Kachin Women’s Association Thailand (KWAT) har över hundra kvinnor rapporterat om våldtäkter utförda av soldater från den burmesiska regimens armé under de senaste arton månaderna. Detta är sannolikt är en mycket låg siffra med hänsyn till konsekvenserna för en kvinna som anmäler våldtäkt i Burma.

Palmecentret har lång erfarenhet av att jobba med demokrati- och fredsrörelsen i Burma. Tillsammans med våra partners i landet kämpar vi för att människor ska kunna organisera sig i syfte att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. Idag utmanas civilbefolkningen av bland annat landkonfiskering, barnarbete, tvångsarbete, tvångsrekrytering till armén och av de skadliga effekterna av storskaliga infrastrukturprojekt.

När världssamfundet nu, med rätta, gläds över de framgångar som sker när det gäller demokratiutvecklingen i Burma gäller det att inte se genom fingrarna på de övergrepp som alltjämt sker. Och som ibland förstärks i länder i övergång från ett system till ett annat.

Med utgångspunkt i våra partners vardag och erfarenheter riktar vi följande krav mot den svenska regeringen:

– Regeringen måste omedelbart utreda hur det kommer sig att svenska vapen finns i den burmesiska regimens händer och riktas mot oskyldiga civila.

– Sveriges riksdag skall snarast fatta beslut om att upphöra med vapenexport till både icke-demokratier och till länder som inte kan garantera att de inte förs vidare till ett icke-demokratiskt, tredje land.

–  Svenska investerare i Burma har ett ansvar för att se till att deras investeringar inte sker på bekostnad av att mänskliga rättigheter kränks.

Jens Orback, Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Frida Perjus, Burmahandläggare Olof Palmes Internationella Center

Artikeln publicerades på Svd Brännpunkt onsdagen den 12 december 2012.

Publiceringsdatum: 2012-12-12

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...