Skriv ut

Palmecentrets medlemsorganisation ABF driver projekt kring folkbildning i sex orter i Bolivia. ABF:s partner Asociación Boliviana para la Cultura (ABC) håller i studiecirklar, ordnar kurser och kulturfestivaler. Många studiegrupper som ABC organiserar har handarbetet som gemensam nämnare.

Kvinnor, ibland män, har i alla länder haft handarbetet som en lika självklar syssla som att odla jorden, valla fåren eller som en del av hushållsarbetet. Handarbete innebär att skapa, att med egna händer producera produkter som har ett nytto- och/eller prydnadsvärde. Det har varit och är för många än idag, speciellt i Bolivia, ett självklart bidrag till hushållens välfärd.

Men det fyller också andra minst lika viktiga funktioner. Handarbetet bär och skapar traditioner, i den meningen blir det en kulturbärande syssla. Det handlar också om kunskapsöverföring från generation till generation eller från hem till hem och, när det gäller ABC:s studiecirkelgrupper, om gemenskap.

I en halvfärdig samlingslokal i bostadsområdet San Miguel i utkanten av staden Cochabamba samlas varje vecka 15 kvinnor från tre generationer för att handarbeta. Gruppen är en av drygt 14 som på initiativ av ABC Cochabamba har startats i de västra förorterna sedan starten för sju år sedan. Som initiativtagare och cirkelledare finns Alejandra och Sonia som med låg profil och imponerande kunskaper om alla konstens handarbeten är verksamhetens självklara källa till inspiration.

Bostadsområdet San Miguel är en av de många förorter som växt fram efter den liberala vågen i slutet av 1980-talet. Då privatiserades och stängdes gruvor på löpande band högre upp i Anderna och tusentals arbetslösa människor flyttade till nya områden för att söka sig en ny framtid, företrädesvis i städernas snabbt växande förorter. Ett attraktivt område har alltid varit den bördiga cochabambadalen, Inkarikets kornbod, som ligger cirka 2 600 meter över havet och har miljonstaden Cochabamba som sitt dynamiska centrum.

I San Miguel är de flesta quechuatalande med ursprung i Colquiri, en gruvstad högt upp i Anderna. Trots att befolkningen med tiden blandats upp med folk från andra delar av landet domineras kulturen och språket i San Miguel av quechua. Männen arbetar med transport, handel, byggarbete och renhållning, många som så kallade daglönare, vilket inte bara innebär en låg och oregelbunden inkomst, utan också att de tillhör de drygt 80 procent av den arbetande befolkningen som ingår i den så kallade informella sektorn och som står utanför det sociala försäkringssystemet. Flera män, ibland även hela familjer, har emigrerat till Argentina, Chile och Spanien. En del bevarar banden till kärnfamiljen, oftast en kvinna med barn, och skickar pengar till familjens försörjning.

Familjernas marginella och osäkra inkomster har ökat intresset för handarbetet som en extra inkomstkälla. Flera framgångsrika produkter har genom åren tillverkats i större mängd för försäljning inför påsken och julen, till mors dag och barnens dag. Då blir kommersen extra livlig på alla de gatu- och torgmarknader som finns runt om i förorterna. De handarbeten som utvecklats till kommersiella produkter genom åren är smycken och nyckelringar av pärlor, handmålade och broderade dukar, plånböcker och handväskor i skinn och tygdockor.

De handarbetande kvinnogrupperna fungerar, precis som var och en i sina respektive familjer, som det stabila nav som håller ihop ett socialt rörligt, ekonomiskt otryggt och instabilt lokalsamhälle. Kvinnorna tar hand om de äldre och svaga, barnen, hushållet, familjens ekonomi och ibland även sina män. Hantverksgrupperna blir ett andningshål där de kan ta hand om sig själva och varandra samtidigt som de kan tillverka produkter för hemmet eller för försäljning. Gruppen blir också en central kulturbärare av värderingar, traditioner och social historia, inte minst från tiden innan den stora flytten

Text: Jim Larsson.
Foto: ABF.  Handarbetade quechuakvinnor i bostadsområdet San Miguel i Cochabamba.

Publiceringsdatum: 2012-08-06

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...