Skriv ut

Ekonomisk utveckling är i fokus i vad som beskrivits som det kraftfullaste initiativet på flera år för att skapa fred mellan israeler och palestinier. När USA:s utrikesminister John Kerry i slutet av maj besökte regionen och World Economic Forum i Jordanien för att blåsa liv i den strandade fredsprocessen avslöjade han sitt ess i rockärmen, en plan om ”ekonomisk fred” som kvartettens ordförande Tony Blair har arbetat fram.

Palestinamuren 2010Genom privata och internationella investeringar motsvarande fyra miljarder amerikanska dollar vill nu USA få fart på den palestinska ekonomin. Kerry anser att det är nödvändigt att skapa jobb och ge unga människor hopp om en bättre ekonomisk framtid för att fred ska vara möjligt. Det ska ske genom investeringar i turism, byggsektor, informationsteknologi och jordbruk. Det handlar om en ny väg för att nå Obamas dröm om en fredsuppgörelse mellan israeler och palestinier.

Främjande av den palestinska ekonomiska utvecklingen i stället för fokus på en politisk lösning av konflikten är dock inte en ny idé. Benjamin Netanyahu som nyvald israelisk premiärminister 2009 talade sig varm för att vilja skapa ekonomisk fred med palestinierna. Genom affärsrelationer och ekonomiskt samarbete skulle ekonomiskt välstånd skapas som i sin tur skulle motverka politiska konfrontationer. Ömsesidigt beroende skulle minska risken för krig, ett klassiskt recept som känns igen från framväxten av den europeiska gemenskapen.

Problemet är att beroendet i dag knappast är ömsesidigt. Palestinsk export, skatter och import, allt är i dag kontrollerat av Israel. Ekonomin och sysselsättningen är i dag totalt beroende av utländskt bistånd och den israeliska ekonomin, vilket snarare skapar politiska spänningar.

Så länge Israels ockupation pågår kommer det finnas litet utrymme för ekonomisk tillväxt i Palestina. Världsbanken slår fast att huvudorsakerna till den uteblivna tillväxten är politiska. Fragmentering av det palestinska territoriet och den kraftiga rörelserestriktioner för varor och människor sätter stopp för utvecklingen genererad av egen kraft.

Israel har full kontroll över 60 procent av Västbanken i vad som kallas Area C. De senaste åren har den israeliska myndigheter avslagit 94 procent av de palestinska ansökningarna om bygglov i detta område, hundratals byggkonstruktioner har förstörts av israeliska myndigheter och invånare har fördrivits.

I Bethlehem med den högsta arbetslösheten på Västbanken har förslag om att bygga industrier i Area C avslagit. På grund av den israeliska ockupationen finns inte tillräckligt med mark för att expandera staden, utveckla industrier och arbetstillfällen. Runt staden, på ockuperad palestinsk mark, byggs bosättningar sanktionerade av Israel i strid med folkrätten. Den åtta meter höga betongmuren skär av handelsvägen mellan Bethlehem och Jerusalem och de många tusen arbetare som tidigare arbetade i Israel och bidrog till ekonomisk stabilitet får inte arbetstillstånd i samma utsträckning som tidigare. Turisterna kommer över dagen för att besöka födelsekyrkan men restaurangerna och hotellen ekar tomma. Betlehem är inte unikt utan bara ett exempel på ockupationens ekonomiska effekter. Värst är situationen naturligtvis i Gaza där Israels blockad innebär att svarthandeln med ”tunnelvaror” fortfarande utgör basen för ekonomin. Knappast en grogrund för fred.

Obama tycks vara ärlig i sin vilja att kröna sin andra presidentperiod med en hållbar palestinsk statsbildning. Den i kongressen tungt förankrade John Kerry kan vara en särskilt betydelsefull aktör i strävandet efter en långsiktig fredsöverenskommelse. Men att enbart fokusera på ökat palestinskt välstånd genom stöd utifrån som den gyllene vägen mot fred är troligtvis en återvändsgränd. Snarare är ökat självbestämmande och frihet det som kan skapa såväl ekonomiskt välstånd som fred. Men då behövs politiska lösningar.

Jag hoppas Kerry vågar visa politiska krafttag och nå den fred som så väl Palestina som Israel behöver.

Text: Isabel Lundin, Mellanösternhandläggare, Palmecentret

Krönika är publicerad i Dagens Arena

Publiceringsdatum: 2013-06-16

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...