Skriv ut

Den 16 mars går Zimbabwe till folkomröstning för att anta eller förkasta en ny grundlag. Efter mer än ett decennium av hårda politiska motsättningar är den nya konstitutionen en för Zimbabwe unik kompromiss som arbetats fram av en gemensam parlamentarisk kommitté, där både maktpartiet Zanu-PF och de ledande politiska motståndarna MDC-T och MDC-M ingår.

Phando Makubaza  från Palmecentrets samarbetsorganisation Women in Politics Support Unit (WIPSU) håller utbildning om vad den nya konstitutionen innebär för kvinnors rättigheterBakom den nya konstitutionen står hela det politiska etablissemanget i Zimbabwe för en gångs skull enat tillsammans med ett lika enigt civilsamhälle. Något annat än en jordskredsseger för ja-sidan är därför i praktiken otänkbart.

Grundlagen ersätter den tidigare från 1979 som bygger på Lancaster House- överenskommelsen mellan Rhodesias regering under Ian Smith och Zimbabwes befrielserörelser, anförda av Robert Mugabe, som sedan dess varit landets starke man. Den nya konstitutionen skulle på många områden kunna innebära ett stort steg i riktning mot ökad demokrati, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter. Om den respekteras.

Ett tidigare konstitutionsförslag, regisserat av maktpartiet Zanu-PF, förkastades i en folkomröstning 2000, till stor del tack vare ett intensivt motstånd från stora delar av civilsamhället. Den gången spelade Zimbabwes kvinnorörelser en viktig roll för utgången, och folkets nej-röst innebar det första i en rad politiska nederlag för president Mugabes Zanu-PF. Just kvinnors rättigheter, och den med afrikanska mått mätt välorganiserade zimbabwiska kvinnorörelsen, ser nu ut att återigen kunna spela en viktig roll i opinionsbildningen.

– Zimbabwe är ett samhälle med djup patriarkalisk tradition där kvinnors rättigheter kränks och deras roller som politiska ledare konsekvent förbises, säger kvinnorättsaktivisten Thoko Matshe, som i många år följt den politiska utvecklingen i Zimbabwe på nära håll. Thoko Matshe är  Palmecentrets lokala programkoordinatör i regionen.

– Utestängningen av kvinnor gäller till och med Zimbabwes vicepresident, som bara därför att hon är kvinna inte ens finns med i diskussionerna om att ta över efter Robert Mugabe som ledare för Zanu-PF. Men kvinnor förbises på samma sätt inom alla politiska läger, fortsätter Thoko Matshe.

Det nya konstitutionsförslaget förbjuder uttryckligen könsrelaterat våld och innehåller en jämställdhetsklausul som innebär att de bestämmelser i nu gällande konstitution som tillåter diskriminering av kvinnor i enlighet med traditioner och seder tas bort. Den slår även fast att internationella konventioner som Zimbabwe ratificerar, bland andra FN:s kvinnorättskonvention CEDAW, nu automatiskt blir gällande rätt och ska tillämpas av zimbabwiska domstolar. Med den nya grundlagen införs även 60 extra parlamentsplatser som är reserverade för kvinnor under en tioårsperiod. Farhågor har dock väckts för att en kvinnokvot kan användas av partierna för att ytterligare utestänga kvinnor från ordinarie parlamentsplatser med hänvisning till att de nu har sina 60 reserverade mandat.

– Dessutom riskerar det att leda till att de kvinnor som valts in i parlamentet på ”kvinnolistan” betraktas som ett slags B-lag, utan samma status som övriga ledamöter, menar Thoko Matshe.

– Det skulle varit bättre ifall de politiska partierna hade beslutat om varannan kvinna på de ordinarie partilistorna och på så sätt skapat en genuint jämställd representation i parlamentet.

Andra viktiga nyheter i den nya konstitutionen är att regeringsmakten blir mer transparent och kan ställas till svars.

– Medan så gott som alla höga funktionärer tidigare utsågs av presidenten får nu parlamentet ett förstärkt inflytande över utnämningar, och ministrar blir skyldiga att svara på parlamentsledamöters frågor, medan parlamentarikerna i sin tur är ansvariga inför sina väljare, förklarar Thoko Matshe.

Men även om kvinnors och mäns lika rättigheter nu kommer att grundlagsfästas, föreningsfrihet och strejkrätt garanteras och presidentmakten begränsas, så återstår ett minst lika omfattande arbete för att de högtidliga grundlagsparagraferna också ska tillåtas förändra landets många repressiva och diskriminerande lagar och sätta avtryck i myndigheternas agerande. Även om en författningsdomstol, med mandat att se till att konstitutionen efterlevs införs, så dröjer det till 2020 innan den tillåts börja arbeta.

Enligt den politiska överenskommelsen är den nya konstitutionen en förutsättning för att presidents- och parlamentsval ska kunna hållas som planerat senast i september, som nu gällande författning kräver. Det återstår att se om konstitutionens skydd för demokratiska rättigheter, och den politiska samarbetsprocess som ligger bakom, kan bidra till att de brutala övergrepp på väljare och oppositionsföreträdare som kännetecknade det senaste presidentvalet 2008 inte upprepas.

– Konstitutionen kommer inte att kunna förändra attityder omedelbart men den har potential att stärka zimbabwiska kvinnor och ge dem ett redskap i utkrävandet av sina rättigheter, menar Thoko Matshe.

– Den nya grundlagen öppnar nya möjligheter att försvara våra rättigheter som fackanslutna, som arbetare och som kvinnor. Med ett nytt styre och upprättandet av en rättsstat i Zimbabwe kommer folk att utkräva sina rättigheter. Zimbabwes folk har kämpat hårt för förändring, och den kommer att ske, avslutar Thoko Matshe.

Text och foto: MÅRTEN LÖFBERG, Handläggare för Zimbabwe vid Olof Palmes Internationella Center

Artikeln är även publicerad i AiP

Uppdatering söndag 17 mars: Resultatet av folkomröstningen väntas offentliggöras efter fem dagar. Folkomröstningen gick mycket lugnt till, inga incidenter rapporterades i samband med själva röstandet. Dock befaras röstdeltagandet ha varit mycket lågt. Under söndagen har säkerhetspersonal gjort räder mot MDC-T:s kontor och gripit flera personer, bland annat partiets advokat.

Publiceringsdatum: 2013-03-17

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...