Skriv ut

– Jag hävdar ofta saker som inte är populära inom den globala fackföreningsrörelsen, säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. Han tar emot på sitt tjänsterum i LO-borgen. Ovanför skrivbordet hänger en gigantisk tavla målad av Albin Amelin. Motivet är ett fackligt möte med röda fanor och en talare längst fram.

Karl-Petter Thorwaldsson är på strålande humör, de globala frågorna ligger honom varmt om hjärtat. Ända sedan SSU-tiden har han varit engagerad i de stora internationella frågorna. Men nu sitter Karl-Petter Thorwaldsson på sitt rum och filosoferar över fackets globala utveckling.

– Inom Internationella fackliga samorganisationen (IFS) hör vi till dem som ställer höga krav på fackföreningar för att de ska bli antagna som medlemmar. För det första måste organisationerna vara demokratiska, för det andra ska de ha en lokal bas.

Karl-Petter Thorwaldsson tycker också att IFS bör vara försiktig med att ta in nya medlemmar i länder där det redan finns flera medlemsorganisationer.

– Skälet är enkelt. Om IFS är för snabba med att godkänna nya medlemmar kan det stimulera facklig splittring.

Det som skapat mest uppmärksamhet inom IFS är emellertid en annan sak, nämligen att Karl-Petter Thorwaldsson protesterat mot att IFS godkänt att den statligt kontrollerade fackföreningsrörelsen i Kina fick utse en arbetstagarrepresentant inom FN-organet ILO, som bevakar arbetslivsfrågor.

– Vi kan ha kontakter med det officiella facket i Kina, däremot bör vi aldrig stödja att odemokratiska fackföreningar får inflytande eller representation.

Både bakslag och framgångar

Karl-Petter Thorwaldsson ger också en sammansatt bild av utvecklingen av den globala fackliga rörelsen.

– Till en del är det en stukad rörelse. I många länder har medlemsantalen rasat. Högern lade grunden för en antifacklig politik genom ideologiska kampanjer under 1980- och 1990-talet. Men det finns också positiva drag i utvecklingen. I Asien och Latinamerika har miljontals nya jobb skapats inom tillverkningsindustrin. Det har skapat en potential för facklig organisering.

Enligt Karl-Petter Thorwaldsson ser vi nu en ny våg av global industrialisering, denna gång i flera länder i Afrika. Han pekar bland annat på den växande textilindustrin i ett land som Etiopien.

– I takt med att det uppstår efterfrågan på mer specialiserad yrkeskompetens får facket en starkare förhandlingsposition. Det är ett gyllene läge för att åstadkomma en demokratisering.

Det unika med Norden

På en punkt anser Karl-Petter Thorwaldsson att den nordiska fackföreningsrörelsen skiljer sig från den i nästan hela övriga världen. Det handlar om att samverkan med näringslivet har gått längre. Å ena sidan har facket fått inflytande, bland annat över lönebildningen. Å andra sidan innebär det att facket också måste ta ett större ansvar för produktionen.

– Med starka fackföreningar och kollektivavtal blir det också färre strejker. Det beror på att vi tar ansvar för de avtal vi slutit. Vi är också måna om att upprätthålla en fungerande dialog med arbetsgivarna. I länder med svaga fackföreningar blir arbetstagare ofta desperata. Vad göra om man känner sig utnyttjad? Ofta anser man att enda lösningen är att gå ut i strejk.

Den diametrala ytterligheten till den nordiska modellen är USA. Enligt Karl-Petter Thorwaldsson har arbetsgivarna där valt strategin att försöka krossa facket.

– Men vad skulle hända om de lyckades? Tror de verkligen att de skulle ha löst problemen då? Är det inte troligare att det snarare blir mer oro på arbetsmarknaden?

Nej till svältlöner

Karl-Petter Thorwaldsson brukar lyfta ett antal traditionella fackliga frågor vid möten inom den globala fackliga rörelsen. En sådan är hur man ska få bort ”svältlöner” i utvecklingsländer.

– Jag tror på idén om en levnadslön, även om vi ännu inte är helt klara med hur kriterierna ska vara utformade. Här måste ILO spela en större roll. Det behövs också politiska partier som driver frågan. Ska vi komma vidare måste arbetarrörelsens partier lyssna på de fackliga företrädarna.

Just innan mötet med Karl-Petter Thorwaldsson ska avslutas tar han upp en fråga som för tillfället engagerar honom mer än något annat.

– Det är en skandal med fotbolls-VM i Qatar. Vi har hört argumentet att det kan bli tungt att spela fotboll på grund av värmen. Men det stora problemet är ett annat, att arrangemanget kommer att hållas i en diktatur.

Samtalet med Karl-Petter Thorwaldsson är slut. Han tittar hastigt mot den fackliga agitatorn målad av Amelin som hänger på väggen. Kanske funderar Karl-Petter Thorwaldsson på om agitatorn skulle vara nöjd med honom. En sak är dock säker, många av frågorna är fortfarande desamma; trygga jobb, fackliga rättigheter och kamp mot svältlöner.

Text: Mats Wingborg

Texten är även publicerad i tidningen Global facklig kamp för drägliga jobb

Publiceringsdatum: 2014-03-25

Till toppen av sidan