Skriv ut

- Kaukasien är ett utkantsområde i Europa som präglas av kamp för självbestämmande och äldre olösta konflikter efter Sovjetunionens upplösning. Regionen har stor betydelse som mötesplats, för säkerhetspolitiken och energiförsörjningen.

Kaukasien är komplext med många nationaliteter, språk och religioner. Det är en tummelplats för kriminalitet av olika slag, t ex smuggling. Kaukasien har inte fått den uppmärksamhet som området förtjänar och många människor har kommit i kläm. Journalisten Anna Politkovskaja mördades i höstas i Moskva för sitt rakryggade sätt att skriva om Tjetjenien. Det finns tyvärr ingen samlad europeisk politik för Kaukasien.

Med de orden inledde Palmecentrets generalsekreterare Viola Furubjelke ett kunskapsseminarium om Kaukasien som centret ordnade tillsammans med OSSE-nätverket, Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien, Svenskt internationellt liberalt centrum och ABF Stockholm.

Här följer ett referat av det som sades av  talarna vid kunskapssemineriet.

Kaukasien – en historisk autostrada

– Uppe i bergen startade samhällslivet. Haven är endast kommunikationsleder. I Kaukasien säger man att de som bor uppe i bergen är närmast Gud. I bergsområdena gör människor ofta motstånd mot historien. Det ger politisk stabilitet men leder också till stagnation, sade lundahistorikern Klas-Göran Karlsson. Läs mer

Det komplexa Kaukasien

– Det är svårt att sätta fingret på vad som är vad i Kaukasien. Det ligger inte alltid politiska intressen bakom den politiska makten. Det är svårt att säga hur stor roll politiken egentligen spelar. Den ekonomiska makten är inte heller helt tydlig. Ryska oljepolitiken slår mot andra oljebolag, menade riksdagsledamoten Tone Tingsgård. Läs mer

Kriget i Tjetjenien fortsätter

På ytan verkar det lugnare än tidigare i huvudstaden Groznyj, där det ”sopas, spacklas och målas överallt”. Men samtidigt råder ett skräckvälde med kidnappningar, tortyr och lösensummor, som också inkasseras av ryska soldater och poliser. Masker används vid kidnappningar. ”Erkännanden” tvingas fram genom tortyr, berättade frilansjournalisten Elin Jönsson. Läs mer

Nyval i Armenien

– Armenisk politik präglas av ett starkt säkerhetstänkande. Från huvudstaden Jerevan och dess omgivningar, där hälften av befolkningen bor, kan man se berget Ararat som ligger på Turkiets sida av gränsen. Eftersom förhållandet till Turkiet är spänt påminns armenierna dagligen om att det är grannen som har kontroll över de strategiska höjderna, sade utrikesdepartementets analytiker Torgny Hinnemo. Läs mer

Revolutionen i Georgien

– Sjevardnadzes demokratiska och auktoritära stat ersattes av ”Nationell enighet” med Michail Saaksjvili, som i egenskap av president försöker leda bygget av den nya georgiska staten som är starkt centraliserad och söker Nato-medlemskap oberoende av Ryssland. Det berättade statsvetaren och journalisten Hedvig Lohm. Läs mer

Ryska gasvapnet

– Energi och Kaukasien handlar om det stora maktperspektivet, om Ryssland och gaskranen. Kaukasien som gränsar till Iran/Persien och Turkiet har varit ett ryskt intresseområde i hundratals år. Det har utgjort en försvarslinje mot invasion. Ryssland har tidigare hållit en stark militär närvaro i området, inledde Robert Larsson, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Läs mer

Publiceringsdatum: 2007-06-07

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...