Skriv ut

Obalansen mellan militära och civila insatser i de svenska områdena i Afghanistan hotar i förlängningen stabiliteten och säkerheten. Det säger Kent Härstedt, socialdemokraternas biståndspolitiske talesperson, som idag återvänder från en sju dagar lång arbetsresa i Afghanistan.

– Det finns en djupt oroande obalans mellan vad Sverige gör på säkerhetsområdet och vad vi gör för att bistå afghanerna med återuppbyggnad och utveckling. Vi borde titta mer på Norge som höjt sitt bistånd till Afghanistan så det ska ligga på samma nivå som de militära insatserna. I Mazar-området kommer vi snart att ha 500 soldater men endast en utsänd från SIDA och en från UD.

– Under mina möten i Afghanistan mötte jag mycket kritik mot världssamfundet, även Sverige, för att vi inte levererat vad vi utlovat rörande bistånd och återuppbyggnad.

– Den svenska ISAF-styrkan är välkommen och uppskattad av alla de afghaner som jag träffade under min vistelse. Den svenska ”Camp Nordic Lights” sköts på ett utmärkt sätt.

– FN har, genom sitt kontor i Afghanistan UNAMA, flera gånger kritiserat Sverige och andra länder som bedriver biståndsverksamhet av militära skyddsskäl sk CIVIC verksamhet – bistånd för att  göra människor positivt inställda till den militära närvaron. Biståndet delas i dessa sammanhang ut efter militära överväganden och inte utifrån humanitära överväganden. Att Sverige bedriver sådan verksamhet var en nyhet för mig och jag är mycket skeptisk till detta. Norge och Storbritannien har helt valt att inte driva CIVIC-verksamhet avslutar Kent Härstedt.

Bakgrund

Kent Härstedt har under en vecka följt den svensk/finska ISAF-styrkans insatser i de fyra norra provinserna i landet. Härstedt har haft möten med provinsguvernören i Mazar, den fd krigsherren Mohammed Atta Noor, han har gjort en rad fältbesök och haft  möten med lokala afghaner, träffat företrädare för Unicef, UNAMA, USAID, Svenska Afghanistankommittén, svenska militära representanter samt SIDAs lokala representant.

Publiceringsdatum: 2008-04-08

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...