Skriv ut

Konflikterna i Mellanöstern och Sudan - finns det lösningar? är ett nytt studiematerial som Palmecentret givit ut med Gunnar Lassinantti som författare (93 sidor). Materialets syfte är att presentera bakgrundsfakta och analyser och bidra till arbetet med dialog och konfliktlösning. Det är slutresultatet av ett projekt som finansierats av Folke Bernadotteakademin.

Materialet inleds med referat av ett samtal mellan Jan Eliasson och Pierre Schori om Mellanöstern och Darfur vid ett seminarium som centret ordnat.

Delen om Mellanöstern inleds med ett kapitel om kriget i Gaza vid årsskiftet 2008-09. Påföljande kapitel har rubrikerna Mellanöstern och parterna, palestinsk-palestinska dispyten, bakgrunden till dagens Mellanösternkonflikt, Israels och Palestinas sammanvävda historia och Sveriges roll i Mellanöstern.

Den senare delen av materialet handlar om konflikterna i Sudan – nord-syd-konflikten, Darfurkonflikten med mera. Den bygger framför allt på samarbete med två experter och presentation av deras uppsatser rörande förhållandena i Sudan som översatts till svenska.

Den första uppsatsen ”Upproret i Darfur: Bakgrund och utmaningar” har skrivits av biträdande professor Azza Anis, sudanättling, som är verksam i Nova Scotia, Kanada, tillika kvinnlig fredsaktivist. Genusperspektivet, inkluderande våldtäkt som vapen, är framträdande i Anis uppsats.

Den andra uppsatsen ”Darfur – Dimensioner och dilemman i en komplex situation” har utarbetats av Johan Brosché, forskare vid Uppsala universitet, institutionen för freds- och konfliktforskning som är en av få svenska experter rörande situationen i Sudan.

”Det är vår förhoppning att rapporten kan användas för att öka insikterna om två av världens svåraste konflikthärdar samt mana till eget solidaritetsarbete” skriver Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback och Gunnar Lassinantti i ett gemensamt förord.

Publiceringsdatum: 2009-03-09

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...