Skriv ut

Nu inleder svenska LO ett samarbete med TUCA, fackföreningsrörelsens samarbetsorgan för den amerikanska kontinenten, för att förbättra socialförsäkringssystemen i Latinamerika. Samarbetet, som stöds av Palmecentret, handlar om utbildning i fem länder och lobbyarbete i internationella arbetsorganisationen ILO för att förhindra att en socialförsäkring som ska omfatta alla inte innebär försämringar för anställda som i dag har en socialförsäkring.

martha_ayala_2.jpg– I Latinamerika har vi haft en ekonomiskt tillväxt, främst inom jordbrukssektorn, men med en mycket ojämlik distribution av inkomster, säger Martha Ayala, ansvarig för Social säkerhet vid TUCA (Trade Union Confederation of the Americas).

Ett exempel är Paraguay, som hade 15 procents tillväxt förra året, en tillväxt som främst berodde på sojaexport. Martha Ayala berättar att staten inte ut någon skatt på soja, vilket innebär att tillväxten inte leder till ökade statliga intäkter och därmed inte heller till ökat socialt skydd. I många andra länder ser det ut på liknande sätt.

– Majoriteten av länderna är svaga stater utan starka institutioner som kan ta ansvar för att landet har en skattepolitik som ger möjlighet att skapa ett socialförsäkringssystem. Och det innebär att tillväxten de senaste åren inte har lett till någon utveckling. fortsätter Martha Ayala.

TUCA och LO ska tillsammans stödja fackföreningsrörelsen i fem latinamerikanska länder: Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala och Mexiko. Orsaken till att just de länderna har valts ut är att TUCA ser ett behov där, men även för att man tror att det finns möjlighet till förändring där. Dels kommer man att anordna utbildningar om social säkerhet i allmänhet och om ILO-konvention 102, som handlar om anställdas rättigheter till bland annat arbetslöshetsförsäkring och ersättning vid sjukdom, skada eller dödsfall. Dels handlar det om att informera om hur man kan arbeta för att påverka beslut.

– Många fackföreningsdelegater har mycket teknisk kunskap, men vet inte hur man bedriver lobbyarbete, säger Martha Ayala.

Nu inleds samarbetet med TUCA för att fackföreningsrörelserna ska bli bättre på att bedriva lobbyarbete om social säkerhet mot sina respektive regeringar. Tanken är att utbildningarna i varje land ska leda till en arbetsplan för hur man ska påverka sina respektive regeringar när det gäller social säkerhet. Efter att samarbetet avslutats kan fackföreningsrörelserna fortsatta arbetet enligt planen. Och Martha Ayala tror att de har möjlighet att påverka sina länders regering.

– Ett exempel är Honduras, där fackföreningsrörelsen tog initiativ till att personer inom den informella arbetsmarknaden skulle få samma sociala rättigheter som de formellt anställda , säger hon. I dag är detta en lag.

Garantera uppnådda rättigheter

LO, tillsammans med Palmecentret, stöder även TUCA:s kamp för att de rättigheter som de anställda har garanterats genom ILO-konventionen 102, ska bevaras. I maj-juni 2012 kommer ILO: s konferens i Genève att diskutera ett socialförsäkringssystem för alla, ett så kallat ”social security floor”. Syftet är att komma överens om en lägsta nivå på socialförsäkringsskydd, som även de 80 procent av jordens befolkning som i dag står utan skydd skulle få del av. Men på TUCA är man rädd att detta ska leda till en press nedåt och att denna minsta gemensamma nämnare ska ersätta de högre skydden som finns i flera länder i Latinamerika.

– De afrikanska länderna kommer att vara ivriga att acceptera vad som helst, eftersom vad som helst är bättre än ingenting, säger Victor Baez, generalsekreterare på TUCA. Men vi säger att det är viktigt att det här skyddet inte ersätter ILO-102, för då kommer vissa länder i Latinamerika att få en försämrad situation. För dem riskerar det nya golvet för socialförsäkringar att bli en fälla.

Victor Baez syftar på länder som Argentina, Brasilien och Uruguay, som redan har relativt goda socialförsäkringssystem. I både Brasilien och Uruguay har fackföreningsrörelserna drivit på för att regeringarna skulle ratificera ILO: s konvention 102. För att försäkra sig om att de rättigheter som uppnåtts inte ersätts av ett lägre ”social protection floor” ska delegater från Argentina, Nicaragua, Dominikanska Republiken och TUCA, inom ramen för projektet, åka till ILO-konferensen i maj/juni för att bedriva lobbyarbete. Delegaterna kommer att arbeta för att ett eventuellt nytt ”social protection floor” blir ett komplement till ILO-konventionen 102 om de anställdas rättigheter, och att det inte leder till förändringar i nuvarande skrivningar.

– Vi kommer att delta i den kommission som arbetar med att formulera ILO: s slutsatser, och det är ett mycket viktigt uppdrag eftersom vi då kan vara med och sätta agendan, säger Martha Ayala.

Text och bild: Maria Petterson

Publiceringsdatum: 2012-05-02

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...