Skriv ut

Palestinska kvinnor och ungdomar ska bli bättre representerade i den oberoende fackliga federationen i Palestina. Projektet drivs av Democracy and Worker´s Rights Center med stöd av Palmecentret och det får nu en viktig svensk partner: LO Skellefteå.

Inger Nygren och Kjell Hanseklint från LO Skellefteå med Youth Council of Independent Trade Union.LO Skellefteå har varit engagerade i Palestina i 25 år och har alltså en bred erfarenhet av solidaritetsarbete i regionen.  Syftet med projektet är att kvinnor och ungdomar ska få representation i ledande ställningar i den oberoende fackliga federationen.  LO Skellefteå besökte Palestina i slutet av maj och träffade då aktiva i projektet.

Democracy and Worker´s Rights Center (DWCR ) har sedan 1993 arbetat med att stärka fackliga medlemmar och stödja skapandet av demokratiska och självständiga fackförbund som tillvaratar arbetarnas rättigheter på lokal och nationell nivå.  DWCR har enbart de senaste tre åren varit aktivt i skapandet av nio fackförbund och 47 arbetskommittéer som sammantaget har över 6 000 medlemmar. Dess partnerorganisationer har varit framgångsrika i att förhandla fram kollektivavtal och andra förmåner. Centrets största svaghet är att de har en mansdominerad medlemsbas, vilket är en prioriterad fråga att arbeta med under programperioden.

På bilden träffar Inger Nygren och Kjell Hanseklint från LO Skellefteå medlemmar i Youth Council of Independent Trade Union.

Publiceringsdatum: 2012-09-21

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...