Skriv ut

Uttalande av LOs Represesentantskap 2007-10-23

Burma

Sedan snart ett halvt sekel härskar en skoningslös diktatur i Burma. Den har med militärmakt infört ett ytterst sofistikerat och hänsynslöst förtryck mot medborgarna i landet. Förekomsten av tvångs-och slavarbetet är enormt. Siffror från Internationella Arbetsorganisationen, ILO,  visar att juntan satsar mer än 50 procent av BNP på militären och under 7% på utbildning. Burma med sina enorma naturresurser skulle kunna vara ett av de rikaste och mest välmående i Asien. Istället lever burmeserna i misär. Nobels fredspristagare och demokratiska ledare, Aung San Suu Kyi, befinner sig i husarrest sedan 1992. Fria fackföreningar tillåts inte i landet. Federation of Free Trade Unions of Burma – FTUB – som tvingas verka i exil, har sedan 15 år krävt internationella sanktioner mot juntan.

ILO har använt sina starkaste medel för att tvinga juntan att upphöra med det systematiserade slavarbetet och respektera föreningsfriheten. Den person som ILO sedan några år har placerad i Rangoon rapporterar kontinuerligt om vittnesmål från personer som vågat tala om att de tvingats till tvångsarbete. Och eftersom det bokstavligt är livsfarligt att framföra klagomål eller protester utgör dessa modiga vittnesmål bara toppen av ett isberg. Flera decennier av förtryck innebär att unga människor aldrig upplevt fred och frihet.

Den samlade internationella fackföreningsrörelsen kräver nu en total uppslutning från den politiska makten i världen. EUs och USAs sanktioner är en bit på väg, men inte tillräckligt. FNs säkerhetsråd mycket försiktigt formulerade resolution räcker inte. Länder som Kina och Indien måste tydligare formulera sitt missnöje mot juntan.

Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, och Europeiska Fackliga Samorganisationen, EFS, har startat en kampanj som uppmanar alla multinationella företag att lämna Burma nu! Idag opererar 430 företag i landet. De måsta alla ut. Det finns två svenska företag som gör affärer i Burma idag. Det är reseföretagen Winbergs och Läs och Res. LOs representantskap kräver att de omedelbart upphör med sin affärsverksamhet i Burma.

LOs representantskap betonar också vikten av att LOs förbund fortsätter att kartlägga om det i arbetslivet förekommer varor och tjänster med burmesiskt ursprung och, om så är fallet, att vägra att befatta sig med dessa.

LO har också krävt att AMF och AFA avvecklar sitt innehav i det franska multinationella energiförtaget Total.

LO har i skrivelse till Carl Bild framfört krav på investeringsförbud för alla EU-registrerade företag och dotterbolag såväl för pågående verksamhet som nyinvesteringar. Vidare kräver LO förbud mot all import av varor och tjänster från Burma och förbud mot alla internationella finansiella transaktioner. Slutligen kräver LO att EU säkerställer att inga vapen med ursprung i EU säljs till Burma via tredje land och inför förbud mot alla exportkrediter till EU-förtag som vill göra affärer med Burma.

De fredliga protester av munkar och nunnor som nådde världens ögon i september slogs brutalt ner av den enorma militärmakten. Dessa munkar och nunnor som lever sina liv enligt ickevåldsprincipen fick vanliga burmeser att våga gå ut på gatan och kräva fred och frihet. Men tiden var inte mogen för förändring. Till det krävs att det internationella samfundet sätter fart.

LOs representantskap uppmanar den svenska regeringen att i EU och FN på ett tydligare sätt än hittills verka för sanktioner mot juntan i Burma. Det beslut som togs av EUs utrikesministrar den 15 oktober var inte tillräckligt starkt. FNs säkerhetsråd nöjde sig med att beklaga våldet mot fredliga demonstranter. Det räcker inte.

För ett fritt och demokratiskt Burma!

Frige Aung San Suu Kyi och alla politiska fångar nu!

 

Publiceringsdatum: 2007-10-30

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...