Skriv ut

Att viss politisk dialog i Burma har initierats löser inte problemen med grova människorättsbrott. Därför bör Sverige snarast stödja en FN-ledd utredning av människorättsbrott i Burma. Att det inte redan gjorts är häpnadsväckande, skriver Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback på Svd Brännpunkt tillsammans med flera representanter från olika människorättsorganisationer.

Att Sverige hittills inte ställt sig bakom förslaget om en FN-ledd undersökande kommission om krigsbrott och brott mot mänskligheten i Burma är häpnadsväckande för ett land som säger sig stå upp för mänskliga rättigheter runt om i världen. När EU nu ska utarbeta texten till den 21:a resolutionen om Burma i FN:s generalförsamling, har Sverige möjlighet att ompröva sin ståndpunkt, och arbeta för att EU inkluderar förslaget om en kommission. Otydlighet från omvärlden i denna fråga ger den burmesiska regimen grönt ljus att fortsätta sina övergrepp på befolkningen.

Förslaget om en undersökande kommission om möjliga krigsbrott och brott mot mänskligheten i Burma framfördes av FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Burma för första gången i mars förra året. Rapportören påpekade då att brotten är mycket omfattande, har pågått under lång tid och har omfattats av total straffrihet. Övergreppen inkluderar tvångsförflyttningar och tvångsarbete, användandet av sexuellt våld och våldtäkt i konflikt, rekrytering av barnsoldater, tortyr och utomrättsliga avrättningar. Förslaget om en kommission har hittills stötts av 16 länder, varav 12 är länder i EU.

Dessa övergrepp har av allt att döma inte minskat sedan det riggade parlamentsval som hölls i Burma i november 2010. Istället har konflikterna mellan den burmesiska armén och olika etniska minoritetsarméer i flera fall eskalerat, med nya uppgifter om gruppvåldtäkter, tvångsarbete och människor som tvingats fly sina hem. Övergången till en på ytan civil regering har heller inte inneburit att de politiska fångarna släppts – fortfarande sitter runt 2000 politiska fångar i Burma, ofta under bedrövliga förhållanden.

En undersökande kommission skulle kunna minska övergreppen i Burma. Den skulle sända en tydlig signal till den burmesiska regimen att grova människorättsbrott inte kan fortgå ostraffat årtionde efter årtionde, och möjligen utgöra första steget till att rättvisa skipas. Den skulle bidra till oberoende och trovärdig dokumentation av de allvarligaste övergreppen och därmed kunna ligga till grund för ett tydligare internationellt agerande. Dessutom skulle den ge viss moralisk upprättelse till de tusentals och åter tusentals som fallit offer för regimen. En kommission skulle faktiskt kunna lägga grunden för en framtida försoningsprocess i Burma.

Den huvudsakliga anledningen till att Sverige ännu inte uttalat sitt stöd för en kommission av detta slag är, enligt utrikesminister Carl Bildt, att det nu med en i alla fall på ytan ny regering i Burma, hur odemokratisk den än må vara, finns en liten möjlighet till dialog och därmed hopp om förbättring. Ett krav på en kommission skulle skrämma regeringen och förhindra reformer som man annars tror kan komma att genomföras. Denna argumentation, som återfinns i vissa andra EU-länder, missar dock målet.

De senaste veckorna har bjudit på några smått hoppfulla nyheter från Burma. Att exempelvis samtal för första gången förts mellan Aung San Suu Kyi och presidenten Thein Sein är en välkommen utveckling. Samtidigt måste det internationella samfundet hålla isär korten. Att viss politisk dialog har initierats löser automatiskt inte problemen med grova människorättsbrott. Vad som eventuellt händer i huvudstaden Naypyidaw återspeglas inte på många andra ställen i landet, speciellt inte i Burmas gränsområden där konflikterna intensifierats. Dessutom har de grova och systematiska människorättsövergreppen i Burma pågått under väldigt lång tid, och oavsett om vissa politiska förändringar nu skulle ske kan inte begångna brott tillåtas falla i glömska.

Att även Aung San Suu Kyi själv uttryckt sitt stöd till förslaget om en kommission – hon som samtidigt är den som främst propagerar för en fungerande dialog mellan Burmas demokratiska opposition, de etniska minoritetsgrupperna och militärregimen – borde vara en ledstjärna för Sverige i denna fråga.

Vi skulle dessutom vilja hävda att kravet på en undersökande kommission och engagemang för en politisk dialog inte är oförenliga. Tvärtom har historien visat att det är när regimen varit under hårt internationellt tryck som den överhuvudtaget genomfört några eftergifter. Ett belysande exempel är den undersökning som Internationella arbetsorganisationen – ILO – presenterade 1998 om tvångsarbete i Burma. Den ledde till flera konkreta framsteg i kampen mot tvångsarbete och bidrog till att ILO blev en av de mest framgångsrika internationella aktörerna att påverka situationen i Burma.

Förhandlingarna om den 21:a Burma-resolutionen sker nu mot bakgrunden att FN:s generalförsamling sedan 1992 uppmanat den burmesiska regimen att respektera internationell rätt, utan någon som helst framgång. Det är dags att ta nästa logiska steg och inkludera ett krav på en undersökande kommission, istället för att ta fram ytterligare en resolution som den burmesiska regimen kommer att ignorera.

Det är dags att på allvar agera gentemot de övergrepp som sker i Burma. Sverige och EU har både en skyldighet och möjlighet att driva på denna process.

LISE BERGH
generalsekreterare Svenska Amnesty

CHRISTOFFER BURNETT-CARGILL
generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

BRITTIS EDMAN
Sydostasienansvarig Civil Rights Defenders

JENNY JANSSON PEARCE
generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter

HENNING MELBER
kanslichef Dag Hammarskjöld Foundation

JENS ORBACK
generalsekreterare Palmecentret

THERÉSE WIDE
ordförande Svenska Burmakommittén

Publiceringsdatum: 2011-09-02

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...