Skriv ut

Palmecentrets Palestina-handläggare Isabel Lundin skriver en debattartikel i nya numret av S-Kvinnors tidning Morgonbris. Där berättar hon om kampanjen Märk ockupationen som Palmecentret driver tillsammans med den svenska arbetarrörelsen med syftet att svenska konsumenter ska kunna välja bort israeliska produkter från ockuperad mark.

Märk ockupationenI strid med internationell humanitär rätt har Israel, sedan ockupationen av Gaza och Västbanken inklusive Östra Jerusalem inleddes 1967, tillåtit och uppmuntrat civila israeler att flytta in på ockuperat område. Mer än 42 procent av det palestinska territoriet har annekterats av israeliska bosättare. Varje år importerar vi inom EU varor producerade på bosättningar till ett värde som är 15 gånger högre än värdet av den palestinska exporten till EU. Frukt och grönt hör till de vanligaste bosättarprodukterna följt av kosmetika, textilier, plastprodukter och andra fabrikstillverkade varor. Bland annat tillverkas kolsyremaskinen Soda Stream till största delen i en av Israels största bosättningar.

Samtidigt är folkrätten glasklar. Den ockuperande makten är förbjuden att deportera eller förflytta delar av sin egen civilbefolkning in i det territorium de ockuperar. De är också förbjudna att konfiskera egendom och fördriva befolkningen som bor där sedan tidigare. Trots tidigare internationella påtryckningar har utbyggnaden av bosättningar fortsatt.

Det internationella samfundet är enigt om att de israeliska bosättningarna är ett stort hinder för en fredlig lösning på konflikten och hotar en framtida tvåstatslösning. En grundläggande princip i folkrätten är att andra stater i det internationella samfundet är skyldiga att reagera mot den olagliga handlingen. Att stödja, finansiera eller erkänna bosättningarna är i strid med folkrätten.

Sverige bör i likhet med Storbritannien utarbeta en metod för att ursprungsmärka varor producerade på ockuperad mark. I Danmark och i Nederländerna diskuteras märkningssystem. Ursprungsmärkning och stopp av finansiering till bosättningarna är konkreta förslag för att göra skillnad. En tydlig konsumentmärkning av bosättarprodukter skulle tydliggöra den svenska inställningen om illegala bosättningar, skapa incitament för att upphöra med produktion men också innebära försämrade möjligheter för Israel att ekonomiskt upprätthålla den bedrövliga och statsunderstödda bosättarpolitiken och ockupationen.

Redan idag ska varor som är illegalt producerade på Västbanken undantas från EUs handelsavtal med Israel, men eftersom ursprungsmärkningen brister kan bosättarprodukter många gånger belönas med tullreduktion och andra konkurrensfördelar. En ursprungsmärkning i Sverige skulle vara ett viktigt steg för en gemensam ursprungsmärkning i hela Europa.

I samarbete med våra medlemsorganisationer driver Palmecentret nu kampanjen »Märk ockupationen«. Budskapet är tydligt och fast förankrat i folkrätten: Den svenska regeringen och EU måste ta fram riktlinjer för ursprungsmärkning. Utan garantier för att inga varor är producerade på ockuperad mark är det omöjligt att inte uppmana konsumenter till att helt avstå från att konsumera israeliska produkter. Du som redan nu vill välja bort produkter från ockuperade områden kan använda listan som den israeliska fredsorganisationen Peace Now rekommenderar. Du hittar den här.

Text: ISABEL LUNDIN

Isabel är handläggare för Palestina på Palmecentrets enhet Syd.

Läs artikeln i Morgonbris nr. 2 2013 (PDF)

Publiceringsdatum: 2013-04-25

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...