Skriv ut

- Fredsavtalet med Södra Sudan har lett till att media fått större svängrum. Samtidigt rapporterar många journalister och mr-organisationer i Sudan att klimatet har hårdnat och att regimen i Khartoum under senare tid slagit ner på fri media och enskilda journalister. När det gäller södra Sudan är det oklart vad som reglerar media eftersom det inte finns någon lagstiftning. Men även här finns det orosmoln när det gäller rätten till yttrandefrihet.

Det säger Joakim Johansson, handläggare på Palmecentret, i en artikel om programmet Promoting freedom of expression and civilsociety involvement in developing media legislation in Sudan och ger sin bild av möjligheter och utmaningar för en demokratisk utveckling av medieklimatet i Sudan.

Sudan är Afrikas största land till ytan och ett land som sedan självständigheten plågats av inre slitningar och diktaturer som avlöst varandra. I dag råder fred mellan SPLA, Sudan People’s Liberation Army, i Syd och regimen i Khartoum. Fredsavtalet skrevs under den 9 januari 2005 och en samlingsregering bildades. Trots detta är Sudan fullt av konflikter, bland annat den i Darfur som lett till en av 2000-talets värsta humanitära katastrofer.

Palmecentret har tillsammans med ett antal andra organisationer blivit beviljade stöd av Europeiska Kommissionen och det norska utrikesdepartementet för att under två år arbeta med att ta fram en ny medielagstiftning i södra Sudan och reformera den i norra Sudan. Att projektet bland annat omfattas av två olika medielagar i ett land hänger ihop med utformningen av fredsavtalet som ger Södra Sudan en delvis självständighet. Faktum är att Södra Sudan har sitt egen regering och sitt eget parlament. Var gränsen går för vad dom får och kan besluta är dock inte helt klart. Att södra Sudan på sikt söker självständighet är en ständigt närvarande faktor. Denna ambition delas inte av NCP, National Congress Party, som är det styrande partiet i Khartoum. De håller fast vid tanken på ett Sudan. Frågan om självständighet ska avgöras i en folkomröstning 2011.

Många bedömare av media anser att det skett en förändring till det positiva sedan fredsavtalet. Dock höjs ett varningsfinger inför 2008-2009 års val i Sudan. Få tror att NCP kommer att stillasittande titta på, utan snarare till varje pris försöka hålla sig kvar vid makten i Khartoum. Detta kommer att avspegla sig i hårdare behandling av de fria medierna, vilket uteslutande är pressen i dagsläget.

Mot denna bakgrund är det viktigt att få igenom en lag som stärker det fria ordet innan valrörelsen drar igång. Men en ny lag löser inte alla problem. Frågan om information handlar mycket om kunskap och utbildning. En av orsakerna att pressen fått större frihet beror på att den största delen av befolkningen inte kan läsa och skriva, samtidigt pratas flera minoritetsspråk i landet vilket innebär att en tidning som skrivs på arabiska och engelska har väldigt få läsare. En bedömning är att regimen ser mellan fingrarna mycket tack vare att pressen härigenom inte når ut till stora grupper.
När det gäller radio ger regimen Khartoum inget svängrum. Radion är definitivt de medium som når störst publik och inte ens FN får sända i Norra Sudan på FM bandet, vilket är ovanligt. Däremot får FN sända i Södra Sudan vilket skapat en del diskussioner och som av regimen i Khartoum anses vara olagligt.

Omfattande program

Det program som Palmecentret tillsammans med Norsk Folkehjelp, Article 19, Khartoum Center for Human Rights and Amdiss startat är omfattande. Arbetet innebär att upprätta mediecenter i Juba och Khartoum samt bedriva lobbying gentemot regeringarna i norr och syd samtidigt som rundabordssamtal ska genomföras kring mediesituationen i landet. Till dessa rundabordssamtal är arbetsgrupper kopplade som ska arbete med medielagstiftningen i Sudan.

Medieklimatet i Sudan är svårt att beskriva. Samtidigt som den största delen av media är kontrollerad är, som ovan nämnt, pressen ganska frispråkig. Totalt finns det cirka 25 tidningar i Khartoum och Juba som håller varierande kvalité. Vanligast förekommande är förmedlade nyheter och det är få djupare artiklar som skrivs. Undersökande journalistik existerar knappt. Förutom den ojämna nivån kan vissa medier betraktas som fria medan andra står närmare NCP i Khartoum eller regeringen i södra Sudan. När det gäller TV och Radio är det helt kontrollerat av regimen i norr samtidigt som ökningen av sattelit TV blir allt svårare att stå emot. Al Jazera är idag den största nyhetskanalen i Sudan.

Det pågår en stor omläggning av radio och TV i Sudan för att kunna möta den ökade konkurrensen av medium utifrån, men för lokala fria medier är det mycket svårt att få licens för att sätta upp TV och radiostationer.

Projektet kommer att bli en utmaning där många hinder kommer att uppstå. Problemen i Sudan är multidimensionella och medias roll håller på att utformas. En återgång till krig är ständigt närvarande när människors frustration ökar i takt med att förändringarna tar lång tid.

Målsättningen för projektet är i alla fall klar. Det handlar om att bidra till demokratiutvecklingen i Sudan genom att arbeta med medieutveckling på olika plan. En annan del av detta arbete är att media också ska spela en viktig roll att bidra till att minska konflikter i Sudan genom ökad information till befolkningen. Ofta utgör desinformation och dålig kommunikation en grund för konflikter.

Text: Joakim Johansson

Publiceringsdatum: 2007-06-20

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...