Skriv ut

Moldavien inledde i dag ett associationsavtal med EU, med syfte att öka det politiska och ekonomiska samarbetet. Det skedde på toppmötet i Vilnius som pågår den 28-29 november. På dagordningen står det så kallade östliga partnerskapet, det vill säga relationen mellan EU och ett antal före detta sovjetiska stater.

Demonstration i Chisinau. Foto:  Åsa Odin EkmanFrågan om europeisk integration har under de senaste åren blivit en allt viktigare fråga i Moldavien. Den 3 november demonstrerade över 70 000 människor i Moldaviens huvudstad Chisinau för medlemskap i EU. Demonstrationen samarrangerades av Socialdemokraternas systerparti Demokratiska partiet, och deras regeringspartners Liberala partiet och Liberaldemokraterna.

– Vi hoppas dels på ökad handel med de europeiska länderna, dels på förbättrad infrastruktur, säger Erica Zucec, medlem i Demokratiska partiet.

Redan nästa år siktar Moldaviens regering på att få till stånd en förändring av kraven på visum för inresa i EU.

– Men en stor del av Moldaviens medborgare har även rumänskt medborgarskap och kan därför snart röra sig fritt ändå när Rumäniens övergångsperiod är över, säger Erica Zucec.

Att gå med i EU är samtidigt ingen självklarhet för Moldavien. Landet har en viktig relation till Ryssland, som många ser som viktigare än relationen till EU. Intresset för EU har heller inte tagits väl emot av Ryssland. Nyligen införde Ryssland ett embargo mot den viktiga moldaviska exportvaran vin. Embargot förklarades med att det moldaviska vinet skulle ha för låg kvalitet, men det tolkades i Moldavien som en reaktion mot att regeringen driver frågan om medlemskap i EU.

– Vi behandlas lite som en lillebror av Ryssland. De gör vad de vill men bryr sig inte om vårt bästa, säger partikollegan Igor Batog.

Erica Zucec håller med Igor Batog men menar ändå att det är viktigt att vårda relationen till Ryssland. Och även om hon tror på EU är hon inte säker på att Moldavien någonsin kommer att gå med i unionen.

– Vi måste samarbeta med båda. Kanske kan vi ingå i avtal med EU men ändå vara självständiga. Då kan vi balansera de båda relationerna, säger Erica Zucec.

I nuläget är stödet för ett EU-medlemskap stort i Demokratiska partiet. Opinionen verkar hittills inte ha påverkats av den ekonomiska kris som har drabbat bland annat Grekland och Spanien. Igor Batog tror att en mer kritisk diskussion kring medlemskapet kommer först efter visumliberaliseringen.

– Det är nästa steg. Och då måste vi dra lärdomar av jämförbara länder som det har gått bra för, och länder som har haft svårigheter inom EU, säger Igor Batog.

Irina Caisin, som också är medlem i Demokratiska partiet, menar att ett medlemskap i EU förmodligen skulle innebära en svår övergångsperiod för Moldavien.

– Rumänien genomgick till exempel en stor prischock och andra svårigheter. Men vi tycker ändå att fördelarna överväger nackdelarna, säger Irina Caisin.

Nästa år går Moldavien till parlamentsval. Demokratiska partiet kommer att göra EU-medlemskapet till en valfråga, tror Erica Zucec. Men hon menar att intresset för EU framförallt är koncentrerat till storstäderna. På landsbygden prioriterar befolkningen andra frågor.

– Men frågan om visumliberalisering uppfattas som jätteviktig. Om partiet arbetar för att göra EU till en vision för Moldavien, tror jag att stödet sedan kommer att öka, säger Irina Caisin.

Text och foto: Åsa Odin Ekman

Publiceringsdatum: 2013-11-29

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...