Skriv ut

- Jag känner mig hedrad och mycket glad över att ha fått Palmepriset. Det innebär inte bara ett stöd för mitt arbete utan också för alla människorättsaktivister i Darfur. Priset kommer att ha en effekt.

Det sade Palmepristagaren Mosaad Mohamed Ali som var i Stockholm under veckan för att motta priset. I ett seminarium på ABF samtalade han och Svante Weyler om konflikten i Darfur och om vad som kan göras för att avhjälpa nöden och människors lidande.

Mossaad Mohamed Ali föddes i Nyala i södra Darfur och drömde redan som liten om att arbeta för att beskydda utsatta människor. Han utbildade sig senare till advokat på Kairo University i Khartoum, arbetade under många år som människorättsadvokat i sin hemstad Nyala, och är numer koordinator för ”The Amel Centre for the Treatment and Rehabilitation of Victims of Torture in South Darfur”.

I över tio år har Mossaad varit en frispråkig och modig kritiker av brott mot de mänskliga rättigheterna i och med konflikten i Darfur. Konflikten har i all väsentlighet handlat om tillgången till mark och resurser och stått mellan å ena sidan, regeringsmakten och Janjawidmilisen vilka kan sägas företräda boskapsskötande nomadiserande arabiska grupper, och å andra sidan rebellgrupperna SLM/A (Sudan Liberation Movement/Army) och JEM (Justice and Equality Movement), vilka företräder främst bofasta jordbrukande afrikaner från folkgrupperna furer och zaghawa.

Amelcentret grundades 1993 som en nationell människorätts NGO och dess övergripande syfte är att arbeta förebyggande mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna och tortyr.

– Vi förmedlar rättshjälp och medicinsk och psyko-social assistans till offer för tortyr och sexuellt våld och till dem som riskerar grym, omänsklig och förnedrande behandling inklusive dödsstraff och amputationer, berättade Mosaad Mohamed Ali.

– Sedan 2004 har organisationen etablerat verksamheten vid flyktingläger som omger Nyala för att kunna verka mer effektivt på plats. Detta har varit en förutsättning för att överhuvudtaget kunna nå och hjälpa de hundratusentals krigsdrabbade interna flyktingar sedan kriget eskalerade.

Mosaad Mohamed Ali blev också ombedd att beskriva situationen för flyktingarna i dessa läger.

– Situationen är verkligen inte bra. I det största lägret bor det omkring 100 000 människor under mycket svåra förhållanden. Det finns ett enormt behov, och tyvärr också brist på, humanitär hjälp. Kvinnor är speciellt utsatta eftersom de ofta är föremål för sexuella trakasserier och våld, berättade Mosaad Mohamed Ali.

– Innebär ditt arbete med Amel några risker för egen del, får du leva under hot? Undrade Weyler.

– Till viss del är det så. Frågor som rör mänskliga rättigheter betraktas som känsliga. Regeringen har knappast ett välkomnande sätt gentemot MR-organisationer och aktivister blir förföljda och terroriserade. Själv har jag blivit godtyckligt arresterad utan att delges misstanke och hållen i förvar under tolv dagar, berättade Mosaad Mohamed Ali.

– I teorin borde rättssystemet i Darfur fungera eftersom domstolarna har tillräcklig jurisdiktion för det ändamålet. Det har till och med tillsatts särskilda domstolar för de brott som begåtts i Darfur konflikten, men i praktiken saknas reella möjligheter att dra förövarna inför rätta.

Avslutningsvis fick åskådarna möjlighet att ställa frågor och en av de frågor som ställdes var huruvida Mossaad Mohamed Ali anser att det som nu sker i Darfur kan kallas för folkmord.

– Debatten om huruvida det kan betecknas som folkmord är en strikt juridisk debatt. Jag menar att det egentligen inte är relevant. Oavsett hur vi definierar det som sker handlar det om mycket allvariga brott mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten. Med andra ord är det som sker i Darfur allvarligt nog och tillräckligt för att legitimera en intervention av FN.

Text: Luciano Peirone

Publiceringsdatum: 2007-05-25

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...