Skriv ut

AP-fonderna har, trots den senaste utrensningen, stora innehav i oljebolaget Total som har verksamhet i det ockuperade Västsahara. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) måste agera. Det skriver Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center, och Gabriel Wikström, SSU-ordförande i Göteborgs-Posten.

Förra veckan meddelade AP-fonderna genom deras etikråd att de säljer sina innehav i kemiföretagen Potash och Incitec Pivot på grund av bolagens affärer i det ockuperade Västsahara. Båda köper fosfat från ett marockanskt företag som bryter det i Västsahara. Eftersom mineralbrytningen inte genomförs i enlighet med den västsahariska befolkningens intressen och önskemål, bryter Potash och Incitec Pivot mot folkrätten.

AP-fonderna anger som skäl till försäljningen att eftersom företagen inte är beredda att sluta med detta säljer de sina innehav. Vi är många som välkomnar AP-fondernas besked. Svenska pensionspengar ska inte användas för att bryta mot folkrätten och upprätthålla en grym ockupation.

Däremot är det med förvåning och besvikelse som vi konstaterar att AP-fonderna behåller sina innehav i det franska oljebolaget Total som också de är verksamma i det ockuperade Västsahara. Liksom Potash och Incitec Pivot gör de affärer med Marocko. Och dessa affärer är inte heller de i enlighet med den västsahariska befolkningens intressen och önskemål. Alltså bryter de mot folkrätten. Så hur kommer det sig att AP-fonderna inte också säljer av sina innehav i Total? Vi misstänker att det handlar om pengar.

Västsahara är Afrikas sista koloni, sedan 1970-talet ockuperat av Marocko. Ockupationen har inget stöd i folkrätten. Den internationella domstolen har prövat målet och avfärdat Marockos anspråk på landet, och bekräftat det västsahariska folkets obestridliga rätt till självbestämmande.

Vi ser försäljningarna av Potash och Incitec Pivot som ett steg i riktning mot mer etiskt ansvarsfulla AP-fonder, en utveckling som kanske inte är förvånande. En nyckelaktör i försäljningen är finansmarknadsminister Peter Norman (M), som ansvarar för regeringens styrning av AP-fonderna. Han var 2000-2010 vd för Sjunde AP-fonden som 2005 sålde sina aktier i oljeföretaget Kerr McGee bland annat på grund av att den oljeprospektering bolaget sysslade med utanför Västsaharas kust.

I ljuset av detta ledarskap tycks AP-fondernas försäljning av Potash och Incitec Pivot inte särskilt konstig. Det är däremot mycket märkligt att man inte gör detsamma med Total.

Det är lätt att misstänka att det beror på att AP-fondernas innehav i Total är så mycket större än de i Potash och Incitec Pivot, och med högre förväntad avkastning. Vid halvårsskiftet var Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas innehav i Total mer än tre gånger så stort som innehaven i Potash och Incitec Pivot – nära 700 miljoner kronor i Total, mot knappt 220 miljoner i Potash och Incitec Pivot.

Förra veckan deltog AP-fonderna och deras Etikråd på en stor internationell konferens i Kapstaden, Sydafrika. Det var FN-initiativet PRI (Principles for Responsible Investment) som samlade investerare från hela världen för att diskutera ansvarsfulla placeringar. AP-fondernas försäljningar av Potash och Incitec Pivot aviserades dagen innan konferensen startade och rönte mycket uppmärksamhet. De svenska AP-fonderna framstod som ansvarsfulla förebilder.

Vi vill inte tro att försäljningen av Potash och Incitec Pivot bara var ett led i en internationell PR-strategi riktad mot deltagarna på konferensen i Sydafrika. AP-fonderna är för viktiga för att inte agera konsekvent i denna typ av frågor – i grunden handlar det om deras trovärdighet. Oljebolaget Total gör precis som Potash och Incitec Pivot affärer i Marocko mot västsahariernas vilja. Och inte kan det väl vara så att eftersom innehaven där är större, så tycker AP-fonderna att det är okej? Det sänder fel signaler – både politiskt och ekonomiskt.

Därför är det dags för Peter Norman att agera i enlighet med folkrätten.

Jens Orback
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Gabriel Wikström
Förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU

Artikeln har publicerats i Göteborgs-Posten.

Publiceringsdatum: 2014-11-13

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...